12  - 14 MART 2005 KARLIOVA-BİNGÖL DEPREMLERİ

BASIN BÜLTENLERİ

 

12.Mart.2005'de yerel saat ile 09:36’da aletsel büyüklüğü Ml = 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi Karlıova-Bingöl yakınlarıdır.

Depremin İlksel aletsel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Koordinatları: 39.38 K - 40.85 D

Derinlik: 5 km.

Şiddet : Şiddetli

 

Depremin dış merkezi, Türkiye’nin en aktif bölgelerinden birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, Doğu Anadolu Fay Zonu ile kesim noktası olan Karlıova yakınlarıdır. Bölgedeki  yoğun depremsellik  günümüzde de sürmektedir. Bu büyüklükte depremlerin bölgede sık aralıklarla olması olağan bir olgu olarak kabul edilmelidir.

Deprem özellikle dış merkeze yakın köylerde gelenekselleşmiş yığma-kerpiç binalarda yıkıma ve can kaybına neden olabilir.

Ana depremi takip eden süreç içersinde bölgede ilk birkaç gün içersinde yoğun olarak artçı depremler olacaktır. Artçı depremlerin büyüklükleri M = 4.0 - 4.7 arasında olabilir. Bu yüzden özellikle bölgede hasar gören yapılara girilmemesi gerekmektedir. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

14.Mart.2005'de  saat ile 03:55’de aletsel büyüklüğü Ml=5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dış merkezi Karlıova-Bingöl yakınlarıdır.

Depremin İlksel aletsel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Koordinatları: 39.35K-40.89D

Derinlik: 5 km.

Şiddet : Şiddetli

Depremin dış merkezi, Türkiye’nin en aktif bölgelerinden birisi olan Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, Doğu Anadolu Fay Zonu ile kesim noktası olan Karlıova yakınlarıdır. Bilindiği gibi bölgede çok sayıda diri kırık mevcuttur. Son olan 2 deprem KAFZ içerisinde değerlendirilmelidir.  12 Mart 2005 tarihinde olan (Ml=5.7) deprem Kuzey Anadolu Fay Zonunun ana fayı sistemi içindeki bir kırık parçasında olmuş olup, bu diri fay parçasının doğrultusu  kuzeybatı-güneydoğu  gidişlidir.  Bu fay parçası yaklaşık olarak Karlıova ilçesinin yakınlarının kuzey batısına kadar uzanmaktadır. 12 Mart Depreminin dış merkezinin  Karlıova ilçesine olan uzaklığı yaklaşık olarak 17 km.’dir.  

Bugün meydana gelen depremi bu fay parçasında meydana gelmiş 2. bir deprem olarak değerlendirmek gerekir. Bu depremin dış merkezi Karlıova ilçesine daha yakın olup yaklaşık 12 km uzaklıktadır.

Deprem özellikle dış merkeze yakın köylerde ve 1. Depremde hasar görmüş yapılarda yıkıma ve can kaybına neden olabilir.

Ana depremi takip eden süreç içersinde bölgede özellikle ilk birkaç gün içerisinde yoğun olarak artçı depremlerin olması beklenmelidir. Artçı depremlerden bazıları nadir de olsa büyüklükleri M=4-4.7 arasında olabilir. Bu yüzden özellikle bölgede hasar gören yapılara girilmemesi gerekmektedir.

 

M=5.7                       M=5.9

Depremin çözümünde kullanılan istasyonlar

M=5.7                        M=5.9

Depremin istasyonlardaki kayıt görüntüleri.

Karlıova ve civarında 1900 yılından günümüze kadar olan depremler.

Doğu Anadolu Bölgesinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 4.0 ve üzerinde olan depremler.

     

Kandilli'nin Mekanizma Çözümü

EMSC Mekanizma Çözümü ML = 5.7                 EMSC Mekanizma Çözümü ML = 5.9

Depremlerin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

EMSC - CSEM                                                            EMSC - CSEM

USGS                                                                         USGS