B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

12 MAYIS 2005 REŞADİYE-TOKAT DEPREMLERİ

Yerel saat ile 12:00 ve 12:25’de meydana gelen depremlerin  büyüklükleri sırası ile Ml (yerel büyüklük)  4.7 ve 4.9 olarak  hesaplanmıştır. Depremlerin dış merkezi, Tokat’ın Reşadiye ilçesinin  yaklaşık 3 - 6 km  güneyinde bulunmaktadır ve can ve mal kaybına neden olacak büyüklükte değildir. Deprem Tokat, Sivas, Amasya ve yakın yerleşim birimlerinde   hissedilmiştir.  Depremlerin dış merkezleri, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun üzerinde olup birinci derece deprem bölgesindedir. Bölgenin deprem riski yüksek olduğu göz önünde tutularak  tedbirli olunmasında yarar vardır. 1900 sonrası bölgede meydana gelmiş en büyük deprem  20  Aralık 1942 Erbaa-Tokat (Ms=7.0) depremidir.  Aşağıda bugün meydana gelen depremlerin dış merkezleri   verilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

  Depremin diğer merkezler tarafından hesaplanmış bilgileri.

M=4.7 EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

M=4.9 EUROPEAN-MEDITERRANEAN   SEISMOLOGICAL CENTRE

USGS