11 NİSAN 2007  BARLA-EĞİRDİR (İSPARTA) DEPREMİ

 

 

11 Nisan 2007 yerel saat ile 01:00’de merkez üssü Barla-Eğirdir yakınlarında büyüklüğü Ml = 4.9 olan bir deprem meydana gelmiştir.  Bu depremden önce yerel saat ile (11.4.2007)  00:39 da büyüklüğü M=4.6 ve bugün (11.4.2007) 11:59’da büyüklüğü M=4.3 olan hafif şiddet skalasında depremler meydana gelmiştir. 

Depremin paremetreleri aşağıda verilmiştir;

 

 

 

 

Bölge genel anlamda tektonik açıdan Batı Anadolu Açılma Rejimi içinde İsparta Büklümü diye tanımlanan alan içerisinde yer alır. Bölge yoğun deformasyon alanıdır ve faklı yerel tektonik yapıları içinde barındırır. Buna rağmen Aşağıda listesi verilen ve son yüzyılda meydana gelen önemli depremler normal faylanma karakteri taşıyan düşey fayların etkisi ile meydana gelmiştir. Bölgenin zemin koşulları göz önünde alındığında orta büyüklükte depremlerin yörede hasara ve can kaybına neden olduğu yakın tarihteki depremlerde dikkat çekmektedir.

 

 

Bölgede son yüzyılda olan önemli depremler;

 

3 Ekim 1914 Burdur Depremi (Ms=7.0; Io= IX)

22 Kasım 1963 Tefenni-Burdur Depremi Ms=4.6 ; Io=VII

12 Mayıs 1971 Burdur Depremi Ms=6.2; Io=IX

29 Temmuz 1978 Burdur Depremi  Ms=4.5 ; Io=VII

 

Bölgenin I. derece deprem yöresi olması ve yörenin zemin koşulları, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın  depreme dayanıklı konutlarda ikamet etmeyi tercih etmesini ve depreme herzaman hazırlıklı olmasını gerektirmektedir.