B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ

ve

DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

10 Temmuz 2008 Gönen-Balıkesir Depremi

10 Temmuz 2008’de yerel saat ile 10:49’da aletsel büyüklüğü Ml= 4.9 olan, orta büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir. Depremin dışmerkezi Gönen’in yaklaşık 8 km güneydoğusunda Tütüncüler-Gönen civarında yer almaktadır. Deprem Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Tekirdağ'da  ve İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedilmiştir.

Bölgede son yüzyılda meydana gelmiş etkili hasar yapıcı  depremler 18.03.1953 Yenice-Gönen Ms= 7.2 ve  06.10.1964  Manyas Ms=7.0 depremleridir. 10 Temmuz 2008’de meydana gelen Tütüncüler- Gönen (Ml= 4.9) depremi oluş yeri itibarı ile herhangi  etkin, önemli bir fay ile ilişkilendirilememektedir..

Bölgenin güncel tektonik yapısında, genellikle Doğu-Batı uzanımlı Gönen ovasını, Manyas gölünü, Karacabey ovasını kapsayan ve buradan Bursa-Yenişehir ovasına kadar uzanan ve genişlemenin egemen olduğu bir fay kuşağı ile, Yenice-Gönen ve Sarıköy faylarının etkin olduğu bir yanal öteleme kuşağı ön plana çıkmaktadır. Bunların dışında aralı-sekmeli olarak sıralanmış, yerel ufak depremler üretebilecek kırıklar da mevcuttur.

TÜTÜNCÜ-GÖNEN (BALIKESİR) 10.07.2008 10:49:53 D:13.2km M:4.9

 

Bölgede bu büyüklükteki depremler yaklaşık 2-3 yıllık periyotlarla gözlenebilir ve bu tür depremler  bölgenin doğal aktivitesi olarak nitelendirilebilir. Deprem can ve mal kaybına neden olabilecek bir büyüklükte değildir. Vatandaşlarımız bölgenin I. Derece Deprem Bölgesi olması nedeni ile her zaman depreme karşı tedbirli olmak durumundadır.