Deniz Seviyesi Ölçümleri

BTİM / Ölçümler

BTİM’in ana bileşenleri; gerçek zamanlı sismolojik ve deniz seviyesi gözlemleri ve modellemedir. Sorumluluk bölgesindeki depremlerin kaydedilmesi ve analizinin yapılmasından sonra, belli bir eşik değerin üzerindeki depremler merkezin alarm sistemini harekete geçirmekte ve bir deprem-tsunami gözlemi başlamaktadır. Bu gözlemler, depremin odak noktasının ve tsunami yaratma olasılığının belirlenmesi, otomatik deprem çözümlerinin değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda bir uzman tarafından düzeltilmesi, deniz yüzeyindeki seviye değişimlerine ait ölçümlerin düzenli olarak alınması ve eş zamanlı değerlendirilmesi, eldeki deprem verileri kaynak alınarak deniz seviyesi değişimlerinin modellenmesidir.

 

● Deniz seviyesi ölçümleri

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), ülkemizde ilk deniz seviyesi ölçümlerini yapmış olup günümüzde Harita Genel Komutanlığı (HGK) ile işbirliği yaparak halen HGK tarafından çalıştırılan mareograf istasyonlarının uluslararası Tsunami Gözlem ve Uyarı Merkezleri için geçerli standartlara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların sonucu olarak, ülke genelinde 3 istasyondan (Marmara Ereğlisi, Bodrum ve Sinop) eş zamanlı gelen deniz seviyesi verisi şuan IOC (Intergovernmental Oceanographic Comission) veri tabanına gönderilmekte ve diğer ülkelerle deniz seviyesi değişimi bilgisi paylaşılmaktadır.

IOC’yle deniz seviyesi verisi paylaşan 3 istasyonumuz.

 

Sinop, Marmara Ereğlisi ve Bodrum mareograf istasyonlarına ait örnek deniz seviyesi değişimi görüntüsü

 

Türkiye kıyılarında toplam yedi adet (Sinop,M.Ereğlisi, İskenderun, Gökçeada, Bozyazı, Bodrum,Erdemli) mareograf bulunmakta ve bu istasyonlardan eş zamanlı  olarak deniz seviyesi ölçümleri uydu bağlantısı ile KRDAE sistemlerine gelmektedir.  Aşağıdaki haritada bu istasyonların yerleri görülmektedir.

Yeni kurulması planlanan mareograf istasyonları

 

IOC’nin websitesine ulaşmak için tıklayınız http://www.ioc-sealevelmonitoring.org

Yoruma kapalı.