Rıza PEKTAŞ

Jeofizik Yüksek Mühendisi
577221

ÖĞRENİM GEÇMİŞİ

 1996-2000  Yüksek Lisans  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü / Jeofizik Mühendisliği
 1996  İngilizce Hazırlık  Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
 1992-1996  Lisans  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi / Jeofizik Mühendisliği
 1990-1992  Ön Lisans  Yıldız Teknik Üniversitesi / İnşaat (tamamlanmadı)
 1986-1989  Lise  İstanbul İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi / Yapı Ressamlığı Bölümü

ALINAN EĞİTİMLER

 2004  B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ABCD Temel Afet Bilinci eğitim programı
 2004  B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, YOTA Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitim programı
 2004  B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, DKYB Depreme Dayanıklı Yapısal Bilinç eğitim programı
 1995  Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, İngilizce
 1990  Gök-Dil Yabancı Dil Kursu – Almanca
 1988  Bil-Merk Bilgisayar Operatörlük ve Programcılık Kursu

YABANCI DİL  İngilizce (Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu – Proficiency – iyi), Almanca (temel-orta)

ÜYESİ OLDUĞU DERNEK ve KURULUŞLAR

2018 – European Geosciences Union / Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU)
2012 – Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V. / Alman Jeofizik Kurumu / (DGG)
2008 – xxxx American Geophysical Union / Amerikan Jeofizik Birliği (AGU)
2010 Türk Astronomi Derneği / Turkish Astronomical Society (TAD)
1996 – 2016 Jeofizik Mühendisleri Odası / Chamber of Geophysical Engineers (JFMO)
2010 FC Bayern München – resmî üye (FCB)
2000 Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)
2017 World Wildlife Fund Üyesi (WWF)


Çalışma Konuları ve İlgi Alanları
Sismoloji, deprem veri değerlendirme, depremlerin önceden belirlenmesi, Güneş aktivitesi, Güneş lekeleri, yere yakın uzay havası (Space Weather), İyonosfer’de meydana gelen ani düzensizlikler (SID), Güneş parlama indeksi (Flare Index).

MESLEKİ DENEYİM

 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – JEOFİZİK Anabilim Dalı
 1994  Stajyer (Ağustos 1994)
 1998 – 2000  Araştırma Görevlisi
 2000 – 2003  Jeofizik Yüksek Mühendisi
 1998 – 2002  Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of North Anatolian Fault Zone (IZINET),  proje görevlisi
 1999  Magnetotellürik Arazi Çalışması, Aktif Katılım (Temmuz – Eylül 1999)
 2002 – 2003  CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organisation) (link)
 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – ASTRONOMİ Laboratuvarı
 2003 – 2011  Jeofizik Yüksek Mühendisi
 2004 – 2006  29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması,  proje görevlisi (link)
 2005 – 2006  “Uluslararası Heliofizik Yılı 2007″,  yerel organizasyon komite (LOC) üyesi (link)
 2007  “Uzay Havası (Space Weather) Ulusal Eylem Grubu (UHUEG)”,  kurucu üyesi (link)
 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü – Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM)
 2011 –  Jeofizik Yüksek Mühendisi

GÖREV ALDIĞI PROJELER

ULUSLARARASI PROJELER
 2005 Developing the Scientific Basis For Monitoring, Modelling and Predicting Space Weather (ESF/COST Action 724)
 2001 – 2005 Marmara Bölgesi’nde MARNET ve IZINET Deprem Ağları Gelişimi (01T0202)  *(1) (3) (4) (5)
 1999 – 2000 PC Bazlı Uzun Periyotlu Üç Bileşen Sayısal Sismograf Sistemi  *(1) (2) (3)
 1999 – 2003 Doğu Marmara Bölgesi’nin Mikro Deprem Etkinliği (00T0202)  *(4) (1)
 1999 Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Marmara Bölgesi’ndeki Yakın Dönem Etkinliği (99T203)
ULUSAL (KURUMSAL) PROJELER
 2007 Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu (07HT301)  *(1)
 2006 – 2007 Güneş Fotosfer Gözlemlerinin Sayısal Ortama Aktarılarak İncelenmesi (06HT301)  *(1)
 2004 – 2006 Güneş Atmosferinin Çeşitli Dalgaboylarında ve Tutulmalarda Gözlenmesi (04S0103)  *(1)
 2000 – 2006 Gölcük Depremi Fay Zonu Üzerinde Sismik Tomografi Uygulaması (00T201)  *(1)

* Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar : (1) Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, (2) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, (3) Tokyo Teknoloji Enstitüsü, (4) Japon Milli Eğitim Bakanlığı, (5) Japan International Cooperation Agency (JICA)

LİSANS ve YÜKSEK LİSANS TEZ KONULARI

 Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları“, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bitirme Tezi, 1996
  Recent Earthquake Clusterings in the Eastern Part of Marmara Region and Related Problems“, M.Sc.Thesis, Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Geophysics, 2000

YAYINLAR (bilimsel makaleler, bildiriler ve sunumlar)

  “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. Solnechno-Zemnaya Fizika / Russian J. Solar-Terrestrial Physics, 12.T.2. (2008) 246-247.
  “The Variability of foF2 in Different Phases of Solar Cycle 23″, Ataç T., Özgüç A., Pektaş R. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 71, 5, 583-588, 2009. SCIE – CPCI-S (makale)
  “Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23”, Özgüç, A., Ataç, T., Pektaş, R., Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70, 2-4, 268-276, 2008. SCIE – CPCI-S (makale)
  “Response of Ionospheric foF2 Data to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, “First Results from the International Heliophysical Year 2007″, 02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria
  “The Variability of foF2 In Different Phases of Solar Cycle 23″, Ataç T., Özgüç A., Pektaş R. The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, “First Results from the International Heliophysical Year 2007″, 02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria
  “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt
  “Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23″, Özgüç, T. Ataç, and R. Pektaş. First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt
  “Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23″, R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç. “International Heliophysical Year 2007 : New insights into Solar-terrestrial physics” Symposium, November 05-11, 2007, Zvenigorod – Moscow / Russia (poster)
  “International Heliophysical Year 2007 Turkish National Activities”, A.Özgüç, T.Ataç, R.Pektaş, Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp. International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting, February 19-20, 2007 Vienna / Austria
  “IHY Year 2007 National Activities in Turkey”, Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp, A.Özgüç, T.Ataç, R.Pektaş. International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting, February 19-20, 2007 Vienna / Austria
  “Investigation of the Solar Cycle Variation of foF2 by Using Solar Flare Index and MgII Core-to-Wing Index For the Cycles 22 and 23″, Atila Özgüç, Tamer Ataç and Rıza Pektaş. International Symposium on Recent Observations of the Sun-Earth System (ISROSES)
September 17-22, 2006 Bulgaria (poster)
  “23. Güneş Çevriminde Kısa Süreli Dönemli Değişimler”, Tamer Ataç, Atila Özgüç, Jan Rybak, Hülya Yeşilyaprak, Rıza Pektaş. XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 Ağustos – 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi (poster)
  “P-wave Velocity Structure of the Crust and Its Relationship to the Occurrence of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake and Aftershocks”, Ayako Nakamura, Akira Hasegawa, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori,Rıza Pektaş, Tolga Komut, Cengiz Çelik, A.Mete Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.330-338 , February 2002 (özet)
  “Seismoelectromagnetic Effect Associated with the İzmit Earthquake and Its Aftershocks”, M. Matsushima, Y. Honkura, N. Oshiman, Ş. Barış, M.K. Tunçer, S.B. Tank, C. Çelik, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, R. Pektaş, T. Komut, E. Tolak, A. Ito, Y. Iio, A.M. Işıkara.
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.350-360 , February 2002 (özet)
  “Microearthquake Activity Before the İzmit Earthquake in the Eastern Marmara Region, Turkey (1 January 1993-17 August 1999)”, Şerif Barış, Akihiko Ito, S. Balamir Üçer, Yoshimori Honkura, Nafiz Kafadar, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Ahmet Mete Işıkara. Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.394-405 , February 2002 (özet)
  “Aftershock Activity of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake Revealed From Microearthquake Observations”, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Ayako Nakamura, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori, Akira Hasegawa, Rıza Pektaş, Ahmet Mete Işıkara
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.418-427 , February 2002 (özet)
  “Preliminary Results of Multidisciplinary Observations Before, During and After the Kocaeli (İzmit) Earthquake in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone”, Y. Honkura, A.M. Işıkara, N. Oshiman, A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, M.K. Tunçer, M. Matsushima,R. Pektaş, C. Çelik, S.B. Tank, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, Y. Ikeda, T. Komut. Earth Planets Space, 52, no.4, 293-298, 2000. (özet),(makale)
  “Precise Distribution of Aftershocks of the Izmit Earthquake of August 17, 1999, Turkey”, A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, Y. Honkura, T. Kono, A. Nakamura, R. Pektaş, Y. Ishikawa, A.Işıkara. AGU (American Geophysical Union) 1999 Fall Meeting Program, December 13-17, 1999, San Francisco, California (özet)
  “Temporary Observation of Aftershocks of the 1999 Kocaeli, Turkey Earthquake”, Ayako Nakamura, Toshio Kono, Akihiko Ito, Yukiko Ishikawa, Şerif Barış, Rıza Pektaş, S.Balamir Üçer, A.Mete Işıkara, Yoshimori Honkura, Akira Hasegawa. Printed Report in Japan
  “Preliminary Report on the Aftershocks of 1999 İzmit Earthquake, Turkey, Revealed From Microearthquake Observations”, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Ayako Nakamura, Toshio Kono, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Akira Hasegawa, A.Mete Işıkara.

BAĞLANTILAR

Kişisel Web Sitesi : www.rizapektas.com

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pektas/

Research Gate : https://www.researchgate.net/profile/Riza_Pektas

Google Scholar : https://scholar.google.com.tr/citations?user=pHLBkbwAAAAJ


son güncelleme : 06/2018