Öcal NECMİOĞLU

Merkez Müdür Yard., Dr. Jeofizik Yük.Mühendisi