Search Results for: Doğu Anadolu Fay

02 MART 2017 KIZILÖZ-SAMSAT-ADIYAMAN 14:07 TSİ Mw=5.5

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

02 MART 2017 KIZILÖZ – SAMSAT (ADIYAMAN) DEPREMİ

BASIN BÜLTENİ

02 Mart 2017 tarihinde Kızılöz – Samsat-Adıyaman’da yerel saat ile 14:07’de aletsel büyüklüğü Ml=5.7 (Mw=5.5) olan şiddetlice bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 18 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem başta Adıyaman olmak üzere tüm Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hissedilmiştir

Kızılöz-Samsat (Adıyaman) (Ml= 5.7) depreminin lokasyon haritası

Deprem sonrasında otomatik olarak hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Io= VI olduğunu göstermektedir.

Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu ile Güney Doğu Anadolu Bindirme Zonu içerisinde tektonik açıdan karışık bir bölge içerisinde yer almaktadır. Güneydoğu Anadolu ve çevresi genel olarak sismik aktivitenin yoğun olduğu bir alandır.

Aletsel Dönemde (1900 yılından itibaren) bölgede meydana gelmiş etkili depremler 1964 yılı M= 6.0 Sincik-Adıyaman, 1986 yılı M=5.6 ve M=5.8 Doğanşehir (Malatya), 2004 yılı M=5.9 Sivrice-Elazığ ve 2007 yılı M= 5.9 Çüngüş-Diyarbakır depremleridir.

Bölgenin aletsel dönem (1900 yılı sonrası) deprem etkinliği (M≥5.0)

 

Kızılöz-Samsat (Adıyaman) (Ml= 5.5) depreminin hızlı fay çözümü

Deprem bölgeleri haritası incelendiğinde Depremin merkez üstü II. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu büyüklükte bir depremin hasara ve can kaybına neden olması beklenmemektedir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olması afete karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.

Doğan KALAFAT

Name and Surname :      Doğan Kalafat

Date and Place of Birth  :      26/05/1959, Erciş

Nationality  :                  Turkish

Personal Status :                   Married

Address :

Office:  Boğaziçi University, Kandilli Observatory & Earthquake Research

Institute, Regional  Earthquake-Tsunami Monitoring Centre (RETMC), Çengelköy

34680, İstanbul, TURKEY.

Telephone :

Ofis :            +90 -216-516 32 75

Telefax :       +90 -216-308 30 61

E-Mail :       kalafato@boun.edu.tr

E-mail  :      kalafatd59@gmail.com

 Education

1990-1995 Ph.D., Istanbul University, Marine Science and Administration Institute, Department of Marine Geology and Geophysics, İstanbul- TURKEY.

1988-1990 M.Sc., Istanbul University, Marine Science and Administration Institute, Department of Marine Geology and Geophysics, İstanbul- TURKEY.

1977-1981 B.Sc., İstanbul University, Earth Science Faculty, Department of Geophysics,  İstanbul- TURKEY.

Administrative Positions and Activities

 • 2018 July – Present, Manager of  Regional Earthquake-TsunamiMonitoring Centre.
 • 2004 – 2015 June, Manager of  National Earthquake Monitoring Centre.
 • 2000 – 2004,  Chief of Seismology Laboratory.
 • 1999 – 2000,  Assistant -chief of Seismology Laboratory.
 • 1989 – 1992,  Assistant -chief of Seismology Laboratory.
 • 1984 -1989, Geophysicist at Boğaziçi University, Kandilli Observatory & Earthquake Research  Institute, Seismology Laboratory.

 Professional Activities

 • Participant researcher of joint Turkish-Japanese project called on “ Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone “ Installation of Seismic Network in Eastern and Central Turkey
 • Development of MARNET Telemetric Seismic Network in Marmara Sea Region
 • Developed first broadband seismic networks of Turkey with sattelite communiciation.
 • Blue Net Project  (Development of Broadband Network in Gulf of Gökova  Aegean Sea Region)
 • Orange Net Project  (Development of Broadband Network in Cukurova Basin,  East of Mediterranean Sea Region)
 • White Net Project  (Development of Broadband Network in Southeastern Turkey, Hakkari Region)
 • Salt Lake Project (Development of Broadband Network in Central Turkey, Tuz Lake Region)
 • Establish of Backbone Broadband National Turkish Seismic Network Project.
 • Development of MARSBOP Marmara Sea Sea Bottom Observatory Project : Sea of Marmara Sea, Sea Bottom Observatory Project: design and implementation
 • Investigation of upper crustal structure of Istanbul and surrounding area
 • Investigation of  crustal structure of Western Anatolia
 • Preparation of Destructive Earthquake Catalogue for Turkey
 • Aftershock studies for recent earthquakes in Turkey
 • November, 1998, Short-Term Scholar, Studies of earthquakes/seismology,

Golden,USGS, Colorado.

 • Ground Investigation, 2001  Expertise Certificate by The Chamber of Geophysical Engineers of Turkey (T.M.M.O.B.)
 • February, 2002, Short-Term Visiting Scientist,  Studies of earthquakes/seismology,  MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 • July, 2007, Short-Term Visiting Scientist,  Studies of earthquakes/seismology,  MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 • February, 2008, Short-Term Visiting Scientist,  Studies of earthquakes/seismology,  MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 • February, 2010, Short-Term Visiting Scientist,  Studies of statistical seismology,  ETHZ/Zurich, SWISS.
 • June 2015-2016, Tubitak 2219 International Post Doctoral Research Fellowship Programme, Studies of earthquakes/seismology, MIT-ERL, Boston-MA, USA.
 • Participated in the 16-17-18-19 th International Geophysical Congress and Exhıbition of Turkey (Member of  Scientific and Technical Committee).
 • Member of the the Scientific Committee of the Chamber of Geophysical Engineers
 • Member of the the Scientific Committee of the Active Tectonic Research Group
 • Project Coordinator of the MarDim Project (Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey (2013-2018).
 • Member of the Editorial Board Advisory Bulletin of Earth Sciences Hacettepe University ISSN:1301-2894.

Field of Study

 • Determination of Earthquake Location,
 • Analysis & Reading of Seismogram,
 • Establishment of Seismic Network
 • Calculation of Magnitude Equations for Seismic Stations,
 • Investigation of Local Crustal Structure for Hypocenter Solutions,
 • Earthquake Cataloque Studies,
 • Fault Plane Solution/Moment Tensor Inversion Studies,
 • Macroseismic Studies,
 • Geological Field Observation.

 Membership in Scientific and Professional Societies

 • Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects (TMMOB), Chamber of Geophysical Engineers.
 • American Geophysical Union (AGU)
 • European Geophysical Union (EGU)
 • Member of the Japan Geoscience Union (JGU)

 Publications

 Kıyak, Ü., Kalafat, D., Gündoğdu, O., 1986. 5.5.1986 ve 6.6.1986 Doğanşehir  Depremleri ve Doğu Anadolu Fay Zonu ile ilişkisi, Deprem Araştırma Bülteni Sayı  55, 83-110 (in Turkish).

Tsukuda, T., K. Satake, Y. Honkura, D. Kalafat, N. Kafadar, S. B. Üçer and A. M.  Işıkara, 1986. Microseismic observation in the seismic gap in the western part of the North Anatolian Fault Zone, Programma and Abstracts, Seismological Society of Japan, 1986, No. 2, 118 (in Japanese).

Kalafat, D., Gürbüz, C., Üçer, S.B., 1987. Batı Türkiye’ de Kabuk ve Üst Manto  Yapısının Araştırılması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı  59, 43-64 (in Turkish).

Ayhan, E., Kalafat, D., İnce, Ş., Öğütçü, Z., 1987. 24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi ve Artçı Deprem Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 59, 77-97 (in Turkish).

 Kalafat, D.,  1988. Güneybatı Anadolu ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Aktif  Tektoniği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 63, 5-98 (in Turkish).

Ayhan, E., Kalafat, D., İnce, Ş., Öğütçü, Z., 1988. İstasyon Sayısı ile Magnitüd ilişkisi kullanılarak 1976-1989 Batı Türkiye Depremlerine Magnitüd Verilmesi, Deprem  Araştırma Bülteni, Sayı 63, 99-130 (in Turkish).

Üçer, S.B., Alsan, E., Başarır, E., Tezuçan, L., Ayhan, E., Kesili, S., Ulusan, N., Sancaklı, N., Dalmaz, S., Kalafat, D., Meral, N., Aşık, S., Sevimay, K., Öz, G., İnce, Ş., Güngör, A., Öğütçü, Z., Pınar, A., 1988. 1976-1987 Kandilli Rasathanesi  Deprem Kataloğu, 350 Sayfa (in Turkish), B.Ü. Kandilli Rasathanesi Yayınları, İstanbul .

Ayhan, E., Kalafat, D., 1989. Türkiye ve Yakın Çevresinde 1949-1980 Yılları Arasında Oluşan Magnitüdleri Saptanamamış Depremlerin Kayıt Süresi-Magnitüd ilişkisi ile Magnitüdlerin Tayini, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 18-56 (in Turkish).

 Kalafat, D., 1989. İznik Deprem İstasyonu için Yerel Magnitüd Denkleminin  Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 57-68 (in Turkish).

 Kalafat, D., 1989. Batı Anadolu’da Yeralan Sismik istasyonların Süreye Bağlı Yerel  Magnitüd Denklemlerinin Çıkartılması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 65, 83-94 (in Turkish).

 Kalafat, D., 1989. Son Yıllarda Olmuş Bazı Büyük Depremlerin Odak Mekanizması Açısından İrdelenmesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 66, 6-33 (in Turkish).

Ayhan, E., Kasnak, E., Öğütçü, Z., Kalafat, D., İnce, Ş., Akkartal, B., Püskülcü, S.,  Özel, N., Öz, G., Sevimay, K., Kara, M., Pınar, A., 1989.  1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği, Deprem  Araştırma Bülteni, Sayı 64, 5-191 (in Turkish).

Gürbüz, C.,S. B. Üçer, N. Kafadar, D. Kalafat, Z. Ögütcü (1990). Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Yolu İnşaatı için Yapılan Taş Ocağı Patlatmalarından Yararlanarak İstanbul ve Civarının Üst Kabuk Yapısının Araştırılması, Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Fonu Raporu, 89T0216, 17 sayfa.

Üçer, S.B., N. Kafadar, D. Kalafat, Z. Öğütcü (1990). Orta ve Doğu Anadolu Deprem Ağının Kurulması, Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Fonu Raporu, 90T1030, 15 sayfa.

Türkelli, N., Kalafat, D., İnce, Ş., 1990. 6 Kasım 1992 İzmir Depremi ve Artçı Şokları, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 68, 58-95 (in Turkish).

Türkelli, N., Kalafat, D., Kılıç, K., Öz, G., 1990. 28 Ocak 1994 Manisa Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 68, 32-57 (in Turkish).

Gürbüz, C., E. Ayhan, Z. Öğütcü, D. Kalafat, A. Pınar ve S.B. Üçer, 1992. 13 Mart Erzincan Depremi öncesi ve sonrası, Doğu Anadolu II Ulusal Deprem Simpozyumu, Erzincan Depremi, 21-25 Ekim 1992, Erzincan (in Turkish).

Kalafat, D., M. Kara, Z. Ögütçü, G. Horasan, 1992. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 70, 64-89 (in Turkish).

Türkelli, N., Başarır, E., Kalafat, D., Işıkara, A.M., 1993. November 6, 1992 (Ms=6.0) İzmir Earthquake: Main Shock, A Preliminary Reconnaissance Report, Boğaziçi  University press, 8-11.

Türkelli, N., Kalafat, D., Gündoğdu, O., 1995. 6 Kasım 1992 İzmir (Doğanbey) Depremi Saha Gözlemleri ve Odak Mekanizması Çözümü, Jeofizik Dergisi, Cilt  9,  Sayı 1-2, 343-348 (in Turkish).

Erdik, M., N. Aydınoğlu, A. Pınar, D. Kalafat, 1995. October 1, 1995 Dinar (Turkey) earthquake (Ms=6.1), Preliminary reconnaissance report (1), Proceedings of the fifth international Conference on Seismic Zonation, Nice, France, Additional  Volume,  Ouest Editions, volume 3, 1995, pages 2235-2245.

Erdik, M., N. Aydınoğlu, A. Pınar, D. Kalafat, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar depremi ön inceleme raporu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bülteni, Sayı 24, 27-32 (in Turkish).

Gündoğdu, O., H. Eyidoğan, N. Türkelli, D. Kalafat, 1995. Marmara bölgesinin ve İstanbul’un deprem tehlikesinin sismo-tektonik verilere göre değerlendirilmesi, İstanbul ve deprem sempozyumu, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul  Şubesi, s. 367-37627, 31 Mart 1995, İTÜ Ayazağa Kampüsü, İstanbul  (in Turkish).

Kalafat, D., 1996. 1964-1994 yılları arasında Türkiye ve Yakın çevresinde etkili olmuş depremlerin makrosismik gözlemleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 73, 60-107 (in Turkish).

Kalafat, D., 1996. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı  73, 5-30 (in Turkish).

Pınar, A. ve D. Kalafat, 1996. Asperity ve Barier deprem modelleri açısından 1995 Dinar depremi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 73, 46-59 (in Turkish).

Kalafat, D., Z. Öğütçü, M. Kara, Ş. İnce, A. Pınar, 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi  ve Artçı Şokları, IX  Mühendislik Sempozyumu, Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 97-101 (in Turkish).

Pınar, A., D. Kalafat, N. Türkelli, A. Mete Işıkara, 1996. Rupture Complexity of the October 1, 1995 Dinar (Turkey) Earthquake (Ms=6.1), EUG 8,IZLAND.

Pınar, A., D. Kalafat, N. Türkelli and A.M. Işıkara, 1996. Source Process of the October 1, 1995 Dinar (TURKEY) Earthquake (Ms=6.1), Earthquake Research in  Türkiye State of the Art, ANKARA.

Pınar, A., D. Kalafat, 1997. Seismotectonic Implications of the October 9, 1996 (Ms=6.8), Cyprus earthquake, EUG 9, Strasbourg, FRANCE.

Kalafat, Pınar, A., 1997. Some Features of Seismicity and Seismotectonics of  Marmara Sea Region, NW Turkey, EUG 9, Strasbourg, FRANCE.

Pınar, A., D. Kalafat, 1997. Rupture complexity of the October 9, 1996 (Ms=6.8) Cyprus earthquake, International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997, Thessaloniki, Greece.

 Kalafat, A. Pınar and Ş. Barış, 1997. Some features of seismicity and  seismotectonics of the Marmara sea region, NW Turkey, International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997,  Thessaloniki, Greece.

Turkelli, N., A. Pınar, D. Kalafat, 1997. The January 22, 1997 Hatay (SE Turkey) (Ms=5.5), International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI), August 17-28, 1997, Thessaloniki, Greece.

Erdik, M., D. Kalafat, A. Pınar, 1997. Preliminary Reconnaissance Report: January  22, 1997 (Mw=5.8) Antakya, Turkey Earthquake.

Erdik, M., D. Kalafat, A. Pınar, N. Aydınoğlu, 1997. Hatay Deprem Raporu, TMMOB    İnşaat Mühendisleri Odası, Hatay Şubesi, 1997-1 Yayını (in Turkish).

 Kalafat, D., 1997. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Saha gözlemleri, Deprem Araştırma  Bülteni, Sayı 75, 95-113 (in Turkish).

Türkelli, N., N. Kafadar, E. Ayhan, M. Kara, D. Kalafat, Ş. İnce, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Güngör, G. Öz, A. Pınar, B. Akkartal, G. Horasan, S. Püskülcü, E. Kasnak, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Laboratuarı, İstanbul (in Turkish).

Türkelli, N., O. Gündoğdu, D. Kalafat, E. Ayhan, B. Akkartal, Z. Öğütçü, G. Öz,  M. Kara, K. Kılıç, 1995. Türkiye Şiddetli Depremler Kataloğu (1900-1994). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Raporu, Proje Kodu: 95T0253 , İstanbul (in Turkish).

Erdik, M., N. Aydınoğlu, D. Kalafat, A. Pınar, 1997. January 22, 1997 (Mw=5.8) Antakya, Turkey Earthquake ,International Association of Seismology and Physics  of the Earth’s Interior (IASPEI) , August 18-28, 1997 Thessaloniki, Greece.

 Kalafat, D., A. Pınar, 1997. Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerle irdelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu I. Toplantısı (ATAG-1), İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 8-9 Aralık 1997, İstanbul (in Turkish).

Pınar, A., D. Kalafat, 1997. 1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısısından kuzeydoğu Akdeniz  bölgesinin sismotektoniği , Aktif Tektonik  Araştırma Grubu I. Toplantısı (ATAG-1), İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 8-9 Aralık 1997, İstanbul (in Turkish).

Pınar, A., D. Kalafat, S.B. Üçer, 1998. Rayleigh yüzey dalga spekturumu, cisim dalgaları ve ilk hareket yönlerinden 1992-1997  yıllarında oluşan depremlerin (Ms=5.5-6.8) analizi, Deprem Araştırma Bülteni Sayı 76, 88-122 (in Turkish).

Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Kuzeybatı Anadolu’nun Sismotektoniğinde Anomaliler (Seismotectonic Anomalies in Northwestern Turkey), 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri (Abstracts of the Geological Congress of Turkey), 75-76, 16-20 Şubat 1998, Ankara (in Turkish).

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, 1998. Anadolu’ da yer alan on-line deprem istasyonlarının  magnitüd denklemlerinin çıkartılması, Deprem Araştırma  Bülteni, Sayı 76, 20-30 (in Turkish).

Eyidoğan, H., A. Cisternas, C. Gürbüz, M. Aktar, H. Haessler, N. Türkelli, F. Biçmen, S. B. Üçer, S. Kuleli, A. Barka, A. M. Işıkara, O. Polat, B. Kaypak, M. Ergin, E. Arpat, A. Yörük, Ş. Barış, D. Kalafat, H. Alkıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Zor, T. Bekler, R. Gök, G. Örgülü, M. Kara, 1998. Marmara Denizi ve Çevresinin Mikro-Deprem Araştırmasının Sonuçları, Workshop-IV, s. 13-17, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15  Mayıs 1998 (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, 1998. August 14 1996 (Ms=5.6) Mecitözü-Çorum and January 22, 1997 (Ms=5.5) Antakya (Turkey) Earthquakes: Implication for inner deformation pattern. Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 320, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.

 Kalafat. D., A. Pınar, M. Erdik, 1998. August 14 1996 (Ms=5.6) Çorum and January22, 1997 (Ms=5.5) Hatay, Turkey, Earthquakes. XXVI General Assembly of the European Seismological Commision (ESC) Abstract book p. 6, August 23-28, 1998, Tel Aviv, Israel.

 Kalafat D., 1998. Anadolu’nun Tektonik Yapılarının Deprem Mekanizmaları  Açısından irdelenmesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 77, 1-217, Temmuz 1998 (in Turkish).

Kalafat, D., 1998. Son yıllarda Anadolu’da olan önemli depremlere toplu bir bakış, ATAG-2 Toplantısı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 26, İTÜ MF&AYE, 11-12 Aralık1998, Maslak-İstanbul (in Turkish).

Pınar, A., D., Kalafat, 1998. Kıbrıs’ın Batısı için Tektonik Deformasyon Modeli, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları, Workshop-IV, s. 190-194, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15 Mayıs 1998 (in Turkish).

Pınar, A., D. Kalafat,  1998. Moment tensor retrieval of Marmara Sea region earthquakes from a single 3-component seismic station. Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 318, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.

Pınar, A., Ş. Barış, D. Kalafat and A.M. Işıkara, 1998. A rupture model for the June 27, 1998 Adana-Ceyhan earthquake (Ms=6.2). Third International Turkish Geology Symposium, abstracts book p. 322, 31 August-4 September, 1998, Middle East Technical University, Ankara-Turkey.

Işıkara, A.M., A. Pınar, D. Kalafat, Ş. Barış, 1998. The June 27, 1998 Adana-Ceyhan Earthquake (Ms=6.2): Preliminary Seismological Aspects. XXVI General Assembly of the European Seismological Commission (ESC) Abstracts book p. 65, August 23-28, 1998, Tel Aviv ,Israel.

Pınar, A., N. Türkelli, D. Kalafat, 1998. Source Inversion of the Recent Eastern Mediterranean Region Earthquakes. XXVI General Assembly of the European Seismological Commission  (ESC) Papers book p. 21-25, August 23-28, 1998, Tel Aviv ,Israel.

Pınar, A., D. Kalafat, 1998. 1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısından kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniğine bir bakış, Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 1. Toplantısı, Makaleler  Kitapçığı s. 147-154, İTÜ MF&AYE, Aralık 1998,  Maslak-İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Adana ve çevresinin sismotektonik özellikleri, 27 Haziran Adana-Ceyhan Depremi Simpozyumu, 17-18 Aralık 1998, Adana (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, 1998. Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta büyüklükteki depremlerle irdelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu I. Toplantısı, Makaleler Kitapçığı s. 12-22, İTÜ MF&AYE, Aralık 1998, Maslak-İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, M. Baki, 1999. 27 Haziran 1998 Adana-Ceyhan Depremi ve Bölgedeki Sismik Aktiviteler, TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana şubesi Çukurova  1. Kent Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s. 13-15, 11-13 Şubat 1999, Adana (in Turkish).

Glavcheva R., D. Kalafat, A. Pınar, 1999.  An updated Imax observed map and an attempt on the typical effects systematization for the Black Sea Region, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts p.59, İstanbul, July 5-9, 1999.

Pınar, N. Ozel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Oz, Z. Ogutcu, M. Kara, S. Puskulcu, M. Suvarıklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. Ince, E. Kasnak, K. Kekovalı, E. Gorgun, 1999.  Earthquake data server of the Seismological Laboratory in Koeri, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts  p. 60, İstanbul, July 5-9, 1999.

Pınar, A., D. Kalafat, 1999. Source Process and Seismotectonic Implications of the 1995 and 1996 Cyprus, Eastern Mediterranean Region, Earthquakes,  Tectonophysics  301, p. 217-230, 1999. 

Horasan, G., A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Modeling of August 17, 1999 Izmit Earthquake (Turkey),  Fall Meeting, EOS, Trans. AGU, 80, 669.

Pınar, A., D. Kalafat, G. Horasan, N. Özel, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Rupture Process of the Agust 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake, Fall Meeting, EOS, Trans. AGU, 80, 648.

Özel, N., D. Kalafat, A. Pınar, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. Aftershock Distribution of the August 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Eartquake (Mw=7.4) Determined by MARNET in Marmara Region, Turkey,  Fall Meeting,  EOS, Trans. AGU, 80, 662.

 Kalafat, D., A. Pınar, N. Özel, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, 1999. The Focal Mechanism of the 17 August 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake (Ms=7.8), Turkey,   Fall Meeting,  EOS., Trans. AGU, 80, 671.

Gülen, L., D. Kalafat, A. Pınar, N. Özel, G. Horasan, A. M. Işıkara, 1999. Surface Breaks of the August 17, 1999 Izmit (Kocaeli) Earthquake (Ms=7.8), Fall Meeting,  EOS., Trans. AGU, 80, 669.

Pınar, A., S. Över,  D. Kalafat, A. Mete Işıkara, A. Barka, 1999. Tectonics acting to the west of Cyprus, Eastern Mediterrranean, International Conference on “Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean Region”, 18-22 October 1999, Near East University, Lefkoşa, Turkish Republic of Northern Cyprus,  pp. 145-156.

 Kalafat, D., 1999. 17 Ağustos 1999 İzmit-Marmara Depremi, Adana Müteahhitler Birliği,  Yıl 4, Sayı 24, s. 14-15, Aralık  1999, Adana (in Turkish).

Pınar A., Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, 1999. 1981-1997 Türkiye ve Çevresi Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Kodu Proje: 99T201, İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., 1999. Son yıllarda Anadolu’da olan önemli depremlere toplu bir bakış (An Outlook on the Recent Major Anatolian Earthquakes), Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 2. Toplantısı ATAG-2, Makaleler Kitabı, s. 1-19, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Ekim 1999 (in Turkish).

Över, S., A. Pınar, D. Kalafat, 1999. Dinar Bölgesinde K-G Yönlü Açılma Rejimi, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 3. Toplantısı ATAG-3, Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 26,  Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yapısal Jeoloji-Tektonik Bilim Dalı, 4-5 Kasım 1999, Sivas (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, L. Gülen, A. M. Işıkara, 1999. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Öncesi ve Sonrası Deprem Etkinliği, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 3. Toplantısı ATAG-3, Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 12,  Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Yapısal Jeoloji-Tektonik Bilim Dalı, 4-5 Kasım 1999, Sivas (in Turkish).

 Kalafat, D., M. Yılmazer, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi Ön Jeolojik Saha Gözlemleri, Gölyaka’da Deprem (17 Ağustos-12 Kasım 1999 Depremleri) Kitapcığı, T.C. Gölyaka Kaymakamlığı, 129-130, Temmuz 2000 (in Turkish).

 Kalafat, D., 2000. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri, JEOFİZİK Bülteni, Yıl 12, Sayı 36, s. 31-34, Ocak 2000, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, A. Pınar, N. Özel, Z. Öğütçü, K. Kılıç, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye deprem etkinliğine toplu bir bakış, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 87-100,  24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).

Pınar, A., D. Kalafat, G. Horasan, N. Özel, 2000. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi: Ana şok ile büyük artçıların ilişkisi, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 220-228, 24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).

Özel, N., D. Kalafat, Pınar, A., G. Horasan, E. Cranswick, M. Yılmazer, M. Kara, Z. Öğütçü, 2000. 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremlerinin artçı sarsıntıları, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s.79-86, 24-27 Mayıs, İzmir (in Turkish).

Özel, N., D. Kalafat, A. Pınar, G. Horasan, A. M. Işıkara, L. Gülen, E. Cranswick, 2000. Some Characteristics of  Aftershock sequences of the İzmit (Mw 7.4) and Düzce (Mw7.2) Earthquake in Western Turkey,  Spring Meeting, EOS, Trans. AGU, 9, 312.

Kalafat, D., 2000. 12  Kasım 1999  Düzce  Depremi, Adana Müteahhitler Birliği Dergisi,  Yıl 4, Sayı 25, s. 18-19, Şubat  2000, Adana (in Turkish).

 Kalafat, D., M. Kara, G. Öz, 2000. Marmara Bölgesinin  Depremselliği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Batı Marmara-Kuzey Ege Depremleri Jeofizik Toplantısı, Bildiriler Kitapçığı  s. 44, 4 Kasım  2000, Çanakkale (in Turkish).

Kalafat, D., 2000. Marmara Denizi ve Çevresinin Depremselliğine Bir Bakış, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası  Ulusal  Jeofizik Toplantısı 2000, Genişletilmiş Özetler  Kitapçığı s. 128-132, 23-25  Kasım  2000, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., A. Pınar, 2000. Adana ve Çevresinin Sismotektonik Özellikleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 83, s. 19-30, Ocak 2000, (in Turkish).

 Kalafat, D., 2000. Odak Mekanizması Çözüm Yöntemleri, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 83, s. 63-94, Ocak 2000, (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Pınar, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Yayınları 2000, Bebek, İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D. 2000. 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri-Marmara Denizinin Genel Yapısı, Deprem ve İstanbul Kitabı, T.C. İstanbul Valiliği Yayını s. 38-42, Ağustos 2000, İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., 2000. KAF’nın (Kuzey Anadolu Fayı) Ayak İzleri, Adana Müteahhitler Birliği,  Yıl 5, Sayı 31, s. 19, Aralık  2000, Adana (in Turkish).

Sanaç, N., Ö. Yüzügüllü, M. Erdik, D. Kalafat, C. Kirazoğlu 2000. Deprem ve Depremden Korunma Yolları El Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı TTKB Yayınları, Yayın No: 2000/1, İstanbul 2000   (in Turkish).

 Kalafat, D. 2001. Balıkesir ili ve Çevresinin Depremsellik Özellikleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kuzeybatı Anadolu Karesi Bölgesi Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 11-13, 9 Şubat 2001, Balıkesir, (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Bağcı 2001. Adana ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun  Depremsellik Özellikleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 36-43, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).

Baki, M., D. Kalafat, M. Akcan 2001. Adana ve Çukurova Depremlerinin Yerleşmeye Etkileri, Sismik Etkinlikler ve Diri Fay Zonları, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 46-51, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).

Tufan, S., D. Kalafat, M. Baki 2001. Adana-Mersin-Niğde-K.Maraş Arasının Olası Kırıklarının Yeraltı İzlerinin Jeofizikle Görüntülenmesi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz Depremleri Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 76-83, 16 Mart 2001, Adana, (in Turkish).

Kalafat, D., G. Bağcı 2001. Dünden bugüne Yozgat-Kırşehir-Kırıkkale depremlerine toplu bir bakış, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yukarı Orta Anadolu Depremleri (Yozgat-Kırşehir-Kırıkkale) Jeofizik Toplantısı Bildiriler Kitapçığı, s. 45-57, 28 Nisan  2001, Yozgat, (in Turkish).

Baki, M., S. Tufan, D. Kalafat, 2001. Jeofizik (Sismik, Gravite ve Sismoloji) verileri ile Adana ve Çevresi Sismotektoniğine bir yaklaşım, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 16-17, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).

Ö. Semir, A. Pınar, S. Özden, D. Kalafat 2001. 1 Ekim 1995 Dinar Depreminin (Mw=6.2) kaynak bölgesindeki iki minor segmentin parametreleri: Öncü şok-Ana şok etkileşimi ve sismotektonik sonuçları, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 24-25, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Öz 2001. 15 Aralık 2000 Sultandağı-Bolvadin (Afyon) Depremi, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 26-31, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., T. Ö. Tahaoğlu, A. M. Işıkara 2001. 9 Ağustos 1912 Saros-Marmara Depremi, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 103-106, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Öz, Ş. İnce, N. Kafadar, N. Özel, G. Horasan, S. Püskülcü, K. Kılıç, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Kara, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, A.  Köseoğlu, M. Çomoğlu, Y. Ölmez, H. Gümüş, F. Kılıçer  2001. B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Laboratuvarı, Türkiye 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Sunu Özetleri Kitabı (Extended Abstracts Book) s. 192-194, MTA Kültür Merkezi, 8-11 Ekim 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., 2001. Güneşin ve Ay’ın Depremlere Etkisi, Jeofizik Bülteni, Sayı 39, s. 9-10, Mayıs 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., 2001. KAK’ın (Kuzey Anadolu Kırığı) Ayak İzleri, Jeofizik Bülteni, Sayı 39, s. 17-18, Mayıs 2001, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D., G. Öz, N. Özel, M. Kara, Z. Öğütçü, G. Horasan, S. Püskülcü, K. Kılıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Görgün, A. Pınar, N. Kafadar, M. Yılmazer, K. Kekovalı, A. Köseoğlu, M. Çomoğlu, Y. Güneş, M. Suvarıklı, 2001. 17 Ağustos 1999 İzmit, 12 Kasım 1999 Düzce Deprem Etkinlikleri (August 17 th 1999 İzmit-12 th November 1999 Düzce Earthquakes and Aftershocks Activities), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No: 702, Haziran 2001, Bebek-İstanbul (in Turkish).

Shapira, A., V. Pinsky, M. Ergin, Y. Gitterman, D. Kalafat, K. Solomi, R. Hofstetter, 2001. Development of a ground truth database for improvemement of CTBT monitoring in the Eastern Mediterrranean Region., 23rd Seismic Research Rewiew: Worldwide Monitoring of Nuclear Explosions –October 2-5, 2001, pp. 383-394.

Aydın,  A., D. Kalafat, 2001. Surface Ruptures of the August  and 12 November 1999 İzmit and Düzce Eaarthquakes in Northwestern Anatolia, Turkey: Their Tectonic  nd Kinematic Significance and Associated  Damage,  Bulletin of the Society of America 92,  pp. 95-106.

Gülen, L., A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, G. Horasan, M. Yılmazer, A. M. Işıkara, 2001. Surface Fault Breaks, Aftershock Distribution, and Rupture Process of the August 17, 1999 Izmit, Turkey Earthquake, Bulletin of the Society of America 92, pp. 230-244.

Horasan, G., L. Gülen, A. Pınar, D. Kalafat, N. Özel, H.S. Kuleli, A. M. Işıkara, 2001. Litospheric Structure of the Marmara and Aegean Regions, Western Turkey, Bulletin of the Society of America 92, pp. 322-329.

Kalafat, D. 2001. Türkiye Deprem İzleme Ağı içinde Doğu Anadolu Jeofizik Deprem Ölçerleri ve Depremsellik, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 1. Doğu Anadolu ve Kafkasya Depremleri Jeofizik Toplantısı Kitapçığı s. 1-12, 26 Ekim 2001 Erzurum (in Turkish).

Gitterman Y., V. Pinsky, A. Shapira, M. Ergin, D. Kalafat, C. Gürbüz, K. Solomi, 2002. Improvement in Detection, Location and Identification of Small Events Through  Joint Data Analysis by Seismic Stations in the Middle East/Eastern Mediterranean Region. 24th Seismic Research Review – Nuclear  Explosion Monitoring: Innovation and Integration , Poster , September 17-19, 2002  Ponte Vedra Beach, Florida, pp. 271-282.

Li, X,  D. Kalafat, S. Kuleli, M. N. Toksoz, 2002. Complex Source Process of the February 3,  2002 Afyon Turkey Earthquake, EOS Trans. AGU 83 (47), Fall Meeting Suppl., Abstract , S71C-1111 0830h Poster, MCC: Hall C Sunday 0830h Presiding, Boston.

 Kalafat, D., S. Kuleli, X. Li, M.N. Toksoz and L. Gulen, 2002. The Afyon Turkey Earthquake: Source Characteristics and Implications for Earthquake Triggering,  Eastern Section of the Seismological Society of America, Program & Abstracts p.16, 74th Annual Meeting October 20-22, 2002 Boston College, Chestnut Hill, MA.

Van Eck, T.,  C. Trabant, A. Heinloo, B. Dost, R. Sleeman, F. Goutbeek, W. Hanka, E. Carenno, M. Tome de la Vega, S. Mazza, A. Mandiello, M. Ollivieri, G. houliaras, N. Melis, A. Deschamps, W. Lenhardt, N. Horn, M. Baer, J. Schweitzer M. Zivcic, G. Mocnik, K. Solomi, J. Zednik, J. Kivisilla, G. Roult, M. Granet, K. Stammler, A. Shapira, M. Russi, G. Costa, P. Wiejacz, E. Buforn, A. Pazos, M. Aktar, D. Kalafat., 2002. Towards a Virtual European Broadband Seismograph Network, Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology, Volume 4, no 1, May 2002 Orfeus Newsletter, p.5 .

Toksöz, M., S. Kuleli, C. Schultz, D. Harris, C. Gürbüz, D. Kalafat, and A. Işıkara, 2002. Calibration of Regional Seismic Stations in the Middle East With Shots in Turkey, Proceeding of the 24 th Seismic Research Review—Nuclear Explosion Monitoring: Innovation and Integration, September 17-19, 2002 Ponte Vedra Beach, Florida, Volume 1, pp. 200-208.

 Kalafat, D., 2002. Sismik Ağlarda Deprem Büyüklüklerinin Ampirik olarak İlişkilendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Gurubu Altıncı Toplantısı (ATAG-6), Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 105-108, MTA Genel Müdürlüğü, 21-22 Kasım 2002, Ankara (in Turkish).

 Kalafat, D. B.U. Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Seismological Laboratory, European-Mediterranean Seismological Centre EMSC, News Letter, No. 19, pp. 5-7, April 2003.

Kalafat, D.,  Li, X., Kuleli, H.S., M.N., Toksoz, 2003. The Afyon, Turkey Earthquake: Source Characteristics and Implications for Earthquake Triggering, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 13694, European Geophysical  Society EGS – AGU –  EUG Joint Assembly, Nice, France, April 2003.

 Kalafat, D., 2003. Türkiye’de Deprem ve Deprem Ağı Çalışmaları, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İç Batı Anadolu (Eskişehir Civarı) Depremselliği ve Jeofizik Toplantısı Bildiri Kitapçığı, s. 117-121, 2 Haziran 2003, Eskişehir (in Turkish).

 Kalafat, D., Y. Güneş, E. Arpat, Y. Ölmez, G. Öz, G. Horasan, K. Kekovalı, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, A. Berberoğlu, F. Kılıçer, M. Kara, A.Güngör, E. Görgün, A. Gömeç, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İç Batı Anadolu (Eskişehir Civarı) Depremselliği ve Jeofizik Toplantısı Bildiri Kitapçığı, s. 143-155, 2 Haziran 2003, Eskişehir (in Turkish).

 Kalafat, D., Y. Güneş, 2003. Türkiye’de Deprem Gerçeği, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 11-14, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., 2003. Marmara Depremi bir gerçek mi?, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 17-19, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).

 Kalafat, D., Y. Güneş, 2003. Deprem Önceden Bilinebilir mi?, Ölçü Dergisi, TMMOB Yayın Organı, s. 74-76, Eylül 2003, İstanbul (in Turkish).

Özel M.N., D. A. Storchak , D. Kalafat, 2003.  Discrepancy in Earthquake Location in Turkey Between KOERI and ISC., The XXIII General Asembly of the International Union of Geodesy and Geophysics IUGG2003, 0830-123 SS01/03A/D-087, Poster, June 30-July 11, 2003, Sapparo, Japan.

Kalafat, D, Y. Güneş, K. Kekovalı, 2003. 27 Ocak Pülümür (Tunceli) ve 1 Mayıs 2003 Sancak (Bingöl) Depremleri (January 27, 2003 Pülümür-Tunceli and Nay 01, 2003 Sancak-Bingöl Earthquakes), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.24-25, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).

Kalafat, D, Y. Güneş, K. Kekovalı, 2003. 27 Mart 1975 ve 6 Temmuz 2003 Saros Körfezleri Depremleri (March 27, 1975 and July 06, 2003 Saros Bay Earthquakes), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.104, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).

Gürbüz C., D. Kalafat,  T. Bekler, E. Zor, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, M. Gürel, O. Ertürk, A. U. Gönülalan, O. Güreli, N. Toksöz, S. Kuleli, C. A. Schultz, D. B. Harris, 2003. Türkiye ve Çevresindeki Deprem İstasyonlarının Yapay Patlatmalarla Kalibrasyonu ve Kabuk Yapısının Araştırılması (Calibration of Regional Seismic Station in Turkey and the Middle East and Crustal Structure With Shots in Turkey), TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası (UCEAT- The Geophysical Engineers of Turkey) Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi Bildiri Özetleri Kitabı (15th Geophysical Congress and Exhibition of Turkey Abstract Book) p.73, Dokuz Eylül Üniversitesi S.E.Merkezi Salonları (DESEM Congress Center), 20-24 Ekim 2003 (October 20-24, 2003, in Turkish).

Toksöz M.N, S. Kuleli, C. Gürbüz, D. Kalafat, T. Bekler, E. Zor, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, C. A. Schultz and D. B. Harris, 2003. Calibration of regional seismic stations in the Middle East with shots in Turkey, 25th Seismic Research Review-Nuclear Explosion Monitoring: Building the Knowledge Base, Tucson, Arizona, September 23-25, 2003, p. 162-171.

Gurbuz, C., T. Bekler, M. N. Toksöz, S. Kuleli, D. Kalafat and C. A. Schultz, 2003.  Seismic refraction studies  and crustal structure in Anatolia.  Commission on Controlled-Source Seismology, 12th International  Workshop, Mountain Lake, Virginia, October 7-11, 2003. P 74-78.

 Kalafat D., M. Kara,G. Öz, K. Kekovalı, Y. Güneş, N. Özel, Z. Öğütcü, K. Kılıç, S. Püskülcü, G. Horasan, A. Güngör, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, E. Görgün, F. K. Bekler, H. Gümüş, Y. Ölmez, M. Çomoğlu, A. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2002. 3 Şubat  2002 Sultandağı (Afyon) Depremi Raporu, B.Ü. KRDAE Sismoloji Servisi, Temmuz –2002, İstanbul,  40s. (in Turkish).

Kalafat, D., Y. Güneş, E. Arpat, Y. Ölmez, G. Öz, G. Horasan, K. Kekovalı, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, M. Yılmazer, A. Köseoğlu, A. Berberoğlu, F. Kılıçer, M. Kara, A. Güngör, E. Görgün, A. Gömeç, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Deniz, N. Kafadar, M. Suvarıklı, 2003. 1 Mayıs 2003 Bingöl Depremi Ön Raporu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Servisi, 8 Mayıs 2003, 40 s. (in Turkish).

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, K. Kekovalı, S. Püskülcü, Y. Güneş, 2003. Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (1998-2002; M≥ 4.0) An Earthquake Cataloque for Turkey and Surrounding Area, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 802, 135 s.  (in Turkish).

Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kılıç, A. Pınar, M. Kara, A. Köseoğlu, L. Gülen, G. Öz, Z. Öğütçü, S. Püskülcü, G. Horasan, K. Kekovalı, F. Bekler, M. Yılmazer, M.  Berberoğlu, N. Kafadar, M. Suvarıklı, A. Berberoğlu, A. Güngör, E. Görgün, A. Kömeç, Y. Ölmez, P. Deniz, H. Gümüş, 2003. 27 Ocak  2003 Pülümür (Tunceli) Depremi Raporu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Servisi, Nisan 2003, 50 s.  (in Turkish).

Gok, R., D. Kalafat, L. Hutchings, 2003. Broadband Ground Motion Synthesis of the 1999 Turkey Earthquakes based on: 3-D velocity inversion, finite difference calculations and emprical greens functions, AGU, 84(46) Fall Meet. Suppl., Abstract, S52A-0129, 2003.

Ozener, H., D. Kalafat, L. Gulen, E. Arpat, O. Yılmaz, A.G. Dogru, Z. Ogutcu, M. Yılmazer, Y. Güneş, U. Sanli, R. Cakmak, B. Turgut, 2003.  A Study on Investigation of Crustal Deformation and Block Kinematics Along the Eastern Sector of the NAF by GPS Measurements,  AGU, 84(46) Fall Meet. Suppl., Abstract, G21D-0292, 2003.

Kekovalı, K., D. Kalafat, 2004. Türkiye’de Deprem Gerçeği,  Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Kurulu Yayınları No:7,  1. Cilt, s. 237-250., 6-7 Mayıs 2004, Bursa (in Turkish).

Kalafat, D, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Y. Güneş, K. Kekovalı, G. Horasan, G. Öz, K. Kılıç, S. Püskülcü, N. Özel, Z. Öğütçü, M. Kara, N. Kafadar, A. Güngör, F. Kılıçer, A. Köseoğlu, E. Görgün, A. Berberoğlu, P. Garip, M. Berberoğlu, H. Gümüş, M. Çomoğlu, 2004.  Türkiye’nin ilk Uydu İletişimli Genişbantlı  Deprem İstasyonu, First Satelite Communication Broadband Earthquake Station of Turkey, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, p.62-65, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

Li, Kalafat, D., Kuleli, H.S.,   M.N., Toksoz  (2004). Rupture Sequence of Three Interrelated Earthquakes at Isparta Angle of Southwestern Turkey, Eos, Trans, American Geophysich Union AGU Fall Meeting , 85 (17), Joint Assembly Suppl., JA329, Abstract S21B-02,  p.329., 13 – 17 December, San Fransico, USA.

Kekovalı, K., D. Kalafat, Y. Güneş, 2004. 2 Temmuz 2004 Doğubayazıt (Ağrı) Depremi ve Bölgenin Deprem Etkinliği, The 02 July 2004 Doğubayazıt (Ağrı) Earthquake and Seismic Activity of the Region, Uluslararası Jeofizik Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Abstract Book, p.132-135, MTA Kültür Sitesi, Ankara.

Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Berberoğlu, (2004). Earthquake Activity of the Gulf of Gökova, Preliminary Field Report, 6p.,  EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.

 Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı (2004). 2 July 2004 Doğubayazıt (Karakose-Ağrı) Earthquake, Preliminary Field Report, 6p.,  EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.

Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı, 2005. Mavi Ağ Projesi ve Muğla Bölgesi’nin Depremselliğinin Eş-Zamanlı Takibi,  Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.158-160, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.

Bekler, F.K., Y. Güneş, A. Berberoğlu, P. Garip, N. Kafadar, A. Köseoğlu, K. Kekovalı, D. Kalafat, A. Ito, Ş. Barış, M. Yılmazer, S.B. Üçer, Y. Honkura, 2005. Marmara Bölgesi’nin Mikrodeprem Etkinliği’nin Yerel Ağlar ile Takibi ve Bölgenin Sismik Etkinliğine bir Bakış,  Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.161-163, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.

Bekler, T., C. Gürbüz, D. Kalafat, N. Toksöz, 2005. Anadolu’da Kontrollü Sismik Kaynak Kullanılarak Kabuk Yapısı Araştırmaları,  Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.239-242, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.

Berberoğlu, A., K. Kekovalı, Y. Güneş, H. Gümüş, D. Kalafat (2005). 12 March 2005 Karlıova (Bingöl) Earthquake, Preliminary Report (Updated, March 16, 2005), EMSC European-Mediterranean Seismological Centre, Special pages on some of the major earthquakes, 6 page, France.

 Kalafat, D., M. Yılmazer, K. Kekovalı, N. Kafadar, Z. Öğütçü, G. Horasan, Y. Güneş, M. Suvarıklı (2005). Türkiye’de kurumsal ölçekte deprem ağının gelişimine bir örnek: Kandilli Rasathanesi ve DAE Deprem Ağının gelişimi ve modernizasyonu, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.1-2., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, G. Horasan (2005).  Gökova Deprem Etkinliği ve Muğla Yöresinin Deprem Potansiyeli, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.55-58., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 Kalafat, D., Z. Öğütçü , M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Y. Güneş, K. Kekovalı, V. Geçgel (2005). Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen uydu bağlantılı genişbantlı alt ağlar : Mavi Ağ (Blue Net), Turuncu Ağ (Orange Net) , Beyaz Ağ (White Net) Projeleri, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.34-36., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, G. Horasan (2005). 2003-2004 Yılları arası Türkiye ve Yakın Çevresi Deprem Etkinliği’ne toplu bir bakış, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.59-60., Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 Kalafat, D., K.Kekovalı, H. Gümüş, M. Berberoğlu, P. Garip, A.  Berberoğlu, Y. Güneş, F. Bekler,  A. Küsmezer (2005). 31 Temmuz 2005 Bala-Ankara Deprem Etkinliği, Aktif Araştırma Grubu 9.Toplantısı ATAG9 Bildiri Özetleri Kitabı, p.5-7, Cumhuriyet Üniversitesi MF 22-24 Eylül 2005, Sivas.

 Kalafat, D., G. Horasan, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş (2005). Türkiye’de kurumsal ölçekte deprem ağının gelişimine bir örnek: Kandilli Rasathanesi ve DAE Deprem Ağının gelişimi ve modernizasyonu, 1. Burdur Sempozyumu 16-19 Kasım 2005, Burdur.

Kalafat, D., Kekovalı, K., Garip, P., Bekler, F.,  Gümüş H., Küsmezer, A., Güneş, Y., Berberoğlu, A. (2005). 31 July, 2005 Bala-Ankara Earthquake Activity, Preliminary Report, 6p.,  EMSC European Mediterranean Seismological Centre,  Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.

Kekovalı, K., A. Berberoglu, Y. Güneş, P. Garip, D. Kalafat (2005). 17-24 October 2005 Gulf of Sığacık (Seferihisar) Earthquake Activitiy, Preliminary Report, 5p., EMSC European Mediterranean Seismological Centre, Special web pages on significant earthquakes, /www.emsc-csem.org.

Özçelik, S., D. Kalafat, N. Sezgin, A. Pınar, 2005. 2000-2002 Afyon Bölgesindeki büyük depremlerin kaynak-kırılma mekanizmaları ve birbirleri arasındaki etkileşim, Deprem Sempozyumu Bildiriler Kitapçığı s.48-50, 23-25 Mart 2005, Kocaeli.

Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş,  M. Kara, N. Meral, P. D. Garip, M. Yılmazer (2006). Türkiye’nin Deprem Tehlikesi, B.Ü. BAP Projesi Proje Kodu: 05T203, 2006.

 Kalafat, D., Y. Güneş, M. Kara, P.D. Garip, K. Kekovalı, S. Kuleli, L. Gülen, M. Yılmazer, N.M. Özel, (2006). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0): A revised and extended earthquake cataloque for Turkey since 1900 (M≥4.0), Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No=977, 558p., Bebek-İstanbul.

Gülen, L., D. Kalafat, A. Pınar, Y. Günes, S. Kuleli, and M. N. Toksöz, (2006). The Pülümür and Bingöl Earthquakes of 2003 Provide Evidence for the Internal Deformation of the Karlıova Block  between the North Anatolian and East Anatolian Faults, SSA 2006 Meeting, San Francisco, California, USA.

Sun, Y.,  L. Gülen, S.  Kuleli, M. N. Toksöz, M. Krasovec, R. J. Martin, S. Romer,  D. Kalafat, F.Aliyev, S. Pei, (2006).  Pn and Sn Velocity Distribution under the Caucasus and Surrounding Areas, Eos Trans. AGU, 87(52), Fall Meet. Suppl., Abstract T42B-07,2006  Special Session: T02, San Francisco, California, USA.

 Kalafat, D., M. Kara, K. Kekovalı, Y. Güneş, P.D. Garip, S. Kuleli, L. Gülen, A. Pınar, N.M. Özel, M. Yılmazer, (2006). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0),  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı Bildiri Özler Kitabı s. 43-46, 2-4 Kasım 2006 İzmir.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Suvarıklı, Z. Öğütcü ve G. Horasan,  (2006). Türkiye geniş bantlı ulusal sismik ağ tasarımı ve uygulaması,  Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 47-50.

 Kalafat, D., A. Pınar, S. Kuleli, L. Gülen ve N. Toksöz, (2006).  12, 14, 23 Mart (Mw=5.4, Mw=5.9, Mw=5.4), 6 Haziran 2005 (Mw=5.7) ve 2 Temmuz 2006 (Mw=4.9) Karlıova-Bingöl Depremleri Dizisi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) 10. Toplantısı 2-4 Kasım 2006 İzmir, Bildiri Özler Kitabı s. 51-54.

Pınar, A., S.B. Üçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, D. Kalafat, M. Matsushima, N. Sezgin, ve S. Horiuchi, (2006). 1999 İzmit Depremi Fay Kırığı Boyunca Gerilme Alanının Yanal Değişimi, Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi ( The 17 th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey), Program ve Bildiri Özleri Kitabı / Programme and Book of Abstracts p.30-31, 14-17 Kasım 2006, Ankara.

Krasovec, M, R J. Martin, Y. Sun, M. Benoit, S. Kuleli, M. N. Toksoz, B. Panahi, F. Aliyev, Z. Javakhishvili, M. Elashvili, T. Godoladze, C. Gurbuz, D. Kalafat, (2006). P-Wave Tomography using data from local networks in the Caucasus. Eos Trans. AGU, 87(36), West. Pac. Geophys. Meet. Suppl., Abstract T34C-06.

Martin, R., M. L. Krasovec, S. Romer, M. N. Toksoz, Y. Sun, D. Kalafat, and E. S. Vergino, (2006). Caucasus seismic information network. Proceedings of the 28th Seismic Research Review, Florida.

Kalafat, D (2007). Doğa Marmara’yı depremlerle sınayacak mı?, Tekirdağ ve Çevresinin depremlerine toplu bir bakış, Namik Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi TYSB ve TMMOB Jeofizik Müh. Odası Panel Kitapçığı s. 58-68, 17 Mayıs 2007, Tekirdağ

Gülen, L., M. H. Benoit,  D. Kalafat . and  M.N. Toksöz (2007). Crustal Structure Revealed by the Analysis of Teleseismic Receiver Functions in the Marmara Region, Northwestern Turkey, Seismological Society of America SSA 2007 Annual Meeting 11-13 April, 2007, Kona, Hawaii USA.

Kalafat, D. (2007).  Broadband (BB) Seismic Network Project of KOERI-Turkey, (Backbone Network)& Seismic Monitoring, 1st International Workshop, HemusNet,  December 3-5, 2007, Sofia, Bulgaria.

Kalafat, D. (2007). Current Seismic Network and Application of KOERI, UNESCO South Eastern Europe Network meeting, 14-16 March 2007,  Athens, Greece.

Kalafat, D., P. Deniz, M. Kara, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer,  M. Berberoğlu. (2007). Türkiye depremleri faylanma–kaynak parametreleri bilgi bankası oluşturulması -ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 24, 8-9 Kasım 2007, TUBİTAK Gebze, İstanbul.

Kalafat, D. (2007). K. Kılıç, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş, M. Kara, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Suvarıklı, A. Küsmezer, F. Bekler, P. Deniz, A. Berberoğlu, M. Çomoğlu, H. Gümüş, M. Berberoğlu, S. Poyraz, Ö. Çok (2007). KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi , ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 25, TUBİTAK Gebze, İstanbul.

 Kalafat, D. (2007). Maden ve petrol sahalarında üretimin artmasına dönük çalışmaların neden olduğu depremselliğe iki güncel örnek ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 36, 8-9 Kasım 2007 TUBİTAK Gebze, İstanbul.

Toksoz, M. N., R. D. Van der Hilst, M. Benoit, L. Gulen, D. Kalafat, H. Kuleli, C. Li, and Y. Sun, 2007. Seismic tomography of the Arabian-Eurasian collision zone and surrounding areas. Proceedings of the 29th Monitoring Research Review, Denver, Colorado, September 25-27.

Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Kara  (2007). İzlenen Marmara Denizi ve beklenen Marmara depremi, ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 50, 8-9 Kasım 2007 TUBİTAK MAM Gebze, İstanbul.

Ustaömer, E. Gökaşan, H. Tur, T. Görüm, F. G. Batuk, D. Kalafat, H. Alp, B. Ecevitoğlu,  H. Birkan (2007). Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone, the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Mar Lett, DOI 10.1007/s00367-007-0099-6.

Sun, Y., M.N. Toksoz, M. Krasovec, R.J. Martin, C. Gurbuz, and D. Kalafat (2007). Crustal Structure of Caucasus and Surrounding Regions from P-Wave Travel-Time Tomography, SSA Seismological Society of America, Annual Meeting, Big Island, Hawaii, 11-13 April 2007, USA.

Gulen, L., M. Benoit, D. Kalafat, M.N. Toksoz (2007). Crustal Structure Revealed by the Analysis of Teleseismic Receiver functions in the Marmara Region, Northwestern Turkey,  Seismological Society of America Annual Meeting, Kona, Hawaii, 11-13 April 2007, USA.

Sun, Y., L. Gulen, S. Kuleli, M. N. Toksoz, M. Krasovec, R. Martin, S. Romer, D. Kalafat, and F. Aliev (2007). Pn and Sn Velocity Distribution under Caucasus and Surrounding Areas. The Fourth Gulf Seismic Forum, March 24 – 27. Kuwait.

Pınar, A., S.B. Üçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, M. Matsushima, N. Sezgin, D. Kalafat, S. Horiuchi (2007). State of Stress Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit Earthquake, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 64, Kocaeli, 2007.

Bayrak, Y., S. Öztürk, T. M. Tsapanos, G. Ch. Koravos, G. A. Leventakis, D. Kalafat (2007). An Evaluation of Earthquake Hazard Parameters Based on the instrumental data for different seismic regions of Turkey and Adjacent Areas: Türkiye ve Civarındaki farklı sismik bölgeler için aletsel veriye dayalı deprem hazard parametrelerinin bir değerlendirmesi, International Earthquake Symposium Abstracts Book p. 36, Kocaeli, 2007.

 Kalafat, D., Y. Güneş, M. Kara, P.  Deniz, K.  Kekovalı, H. S. Kuleli, L. Gülen, M. Yılmazer, N. M. Özel (2007). Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye Deprem Kataloğu (1900-2005; M≥4.0) A revised and extented earthquake cataloque for Turkey since 1900, M≥ 4.0. , 553p. Bogaziçi University Publication, ISBN 978-975-518-218-0 .

Altuncu, S., M. Yılmazer, A. Pınar, D. Kalafat (2007). A Present Day Evidence for the Active Tectonics in the Inner Part of Isparta Angle in SW Turkey, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 55,  22-24 October Kocaeli.

Deniz,  P., G. Horasan, D. Kalafat (2007). Spectrum characteristics of several quarry blast areas in Turkey: Türkiye’de çeşitli taş ocağı patlatma alanlarının spektrum özellikleri, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 97, Kocaeli, 2007.

Altuncu, S., A. Pinar, M. Yılmazer, D. Kalafat (2007). A Present day evidence for extensional tectonics within the Isparta angle in SW Turkey, Geoitalia, 2007, Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 12-14 Sep., 2007.

Kalafat, D., K. Kekovalı, P. Deniz, Y. Güneş, A. Pınar, G. Horasan (2008). 31 Temmuz-1 Ağustos 2005 ve 20-27 Aralık 2007 Afşar-Bala (Ankara) Deprem Dizisi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler  ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 21-30, 19-22 Mart 2008, Adapazarı.

Öğütçü, Z., P. Deniz, G. Horasan, D. Kalafat, A. Boztepe Güney, E. Yıldırım (2008). Türkiye’de Doğal ve Yapay Sismik Kaynakların Ayırt Edilmesi, DAYK2008, T.C. Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yerbilimleri Kulübü, 1. Ulusal Doğal Afetler  ve Yerbilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 92-95, 19-22 Mart 2008, Adapazarı.

Kalafat, D, Y. Güneş (2008). Bodrum Yarımadası ve Yakın Çevresinin Depremselliği, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 295-303, Mart 2008, Bodrum.

Kalafat, D., K. Kekovalı, P. Deniz, Y. Güneş, A. Pınar, G. Horasan (2008). 31 Temmuz 2005-1 Ağustos 2005 ve 20-27 Aralık 2007 Afşar-Bala (ANKARA) Deprem Dizisi : July 31, 2005 – August 1, 2005 and December 20-27, 2007 Afşar-Bala (ANKARA) Earthquake Sequence, İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 21, S. 2, SS. 47-60, Y. 2008, İstanbul.

Y. Güneş, D. Kalafat (2008). Yerel Ölçekte Deprem Ağlarının Önemi ve Depreme Hazırlık, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu, TMMOB, Bildiriler Kitabı (in Turkish), s. 306-310, Mart 2008, Bodrum.

Kalafat, D., C. Gürbüz, M. Yılmazer (2008). Marmara Denizi Deniz Tabanı Gözlemevi (DTG) Projesi, ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı (in Turkish) , s. 13-14, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, 13-14 Kasım 2008 Akçakoca, Düzce.

Özden, S., T. Bekler, S.Z. Tutkun, A. Kürçer, Ö. Ateş, F. Bekler, D. Kalafat, E. Gündoğdu, T. Bircan, S. Çınar, Ö. Çağlayan, M. Gürgen, H. İşler, A. Yalçınöz (2008). Biga Yarımadası ve Marmara Denizi Güneyinin Sismotektoniği, ATAG-12 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 12. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı (in Turkish), s. 48-49, MTA Genel Müdürlüğü Akçakoca EDT, 13-14 Kasım 2008 Akçakoca, Düzce.

Toksöz, M. N., R. D. Van der Hilst, Y. Sun, L. Gülen, D. Kalafat, H. S. Kuleli, C. Li, and H. Zhang (2008). Seismic Tomography of the Arabian-Eurasian Collision Zone and Surrounding Areas, 30th Monitoring Research Review : Ground-Based Nuclear Explosion monitoring Technologies 2008 , Proceedings p. 504-513, ptember 23-25, 2008, Portsmouth, Virginia, USA.

Kalafat, D (2008). Deprem Yerlerinin Belirlenmesinde İstasyon Dağılımının Önemi: Kandilli Türkiye Deprem Ağı’nın Gelişimi ve Optimum Ağ Tasarımı (The Importance of Seismic Station Distribution in Earthquake Location determinations : Design and Optimization of The Kandilli Turkish Seismic Network), Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi (The 18th International Geophysical Congress and Exhibition, 14-17 October 2008 MTA Cultural Center), 3a9, 14-17 Ekim 2008, MTA Kültür Merkezi, Ankara, Türkiye.

D, Kalafat, K. Kekovalı,,A. Pınar (2008). A Cataloque of Sources Parameters of  Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and Surrounding Area , Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07256, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.

Pınar, A., S.B. Uçer, Y. Honkura, A. Ito, Ş. Barış, M. Matsushima, N. Sezgin, D. Kalafat, S. Horiuchi (2008), The State of Stress Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit (Turkey) Earthquake, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04776, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.

Kalafat, D. , K. Kekovalı,, A. Pınar (2008). The 30 July 2005 (Mw=5.4), and the 20 – 26 December 2007 (Mw=5.5; Mw=5.3) Afşar-Bala (Ankara) Earthquakes Series in Central Turkey, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-09923, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.

Ustaomer, T., E. Gokasan, H. Tur, T. Gorum, F.G.  Batuk, D. Kalafat, H. Alp, B. Ecevitoglu, H. Birkan (2008). Faulting, mass-wasting and deposition in an active dextral shear zone,  the Gulf of Saros and the NE Aegean Sea, NW Turkey, Geo-Marine Letters (2008) 28:171-193.

Gülen, L., H. Zhang, M. Benoit, D. Kalafat, M.N. Toksöz (2008). Crustal structure and thickness variations determined by Double-Difference Tomography and Receiver Functions in the Marmara Region, North Western Turkey, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-04324, 2008, EGU General Assembly 2008, 13-18 April 2008, Vienna, Austria.

Kalafat, D, M. Yılmazer,  K. Kekovalı, E. Görgün, S. A. Poyraz (2009).    Türkiye Deprem Ağına ait Genişbantlı (BB) Deprem İstasyonları Kullanılarak Yapılan Yakın Gerçek Zamanlı Bölgesel Moment Tensör Değerlendirmeleri – Near  Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network’s Broadband Stations, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 62, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.

Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, E. görgün, M: Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, F. N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş,  D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M. F. Öcal (2009). İç Anadolu Bölgesi, Tuz Gölü ve civarının  Sismisitesi ve Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi- Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 63, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.

Kalafat, D., Z. Öğütcü, M. Suvarıklı, Y. Güneş, M. Yılmazer, K. Kekovalı, M. Kara, K. Kılıç, F. N. Bekler, A. Küsmezer, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, H. Gümüş, E. Görgün, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok (2009). Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Genişbantlı (GB) Sayısal Deprem Ağının Gelişimi – Evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Broadband (BB) Digital Seismic Network , International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 64, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.

Kalafat, D., C. Gürbüz, M. Yılmazer, K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. Kara, M. Suvarıklı (2009). Marmara Denizi, Deniz Tabanı Gözlemevi Projesi (MDTGP)- The Sea of Marmara, Sea Bottom Observatory Project (MSBOP), International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 61, 17-19 August 2009, Kocaeli-Turkey.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Kara, P. Deniz, M. Berberoğlu, (2009). Türkiye ve Çevresi Faylanma-Kaynak Parametreleri (MT)  Kataloğu (1938-2008): A Cataloque of Source Parameters of  Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2008), Boğaziçi University Publication No=1026, 43p., Bebek-İstanbul.

Bayrak, Y., S. Öztürk, H. Çınar, D. Kalafat, T. M. Tsapanos ,G. C. Koravos , G.A. Leventakis (2009). Estimating earthquake hazard parameters from instrumental data for different regions in and around Turkey,  Engineering Geology  105 (2009), p.200-210.

Gok, R., L. Hutchings, K. Mayeda, and D. Kalafat (2009).  Source Parameters for 1999 North Anatolian Fault Zone Aftershocks,  Pure and Applied Geophysics, 166 (2009) p. 547–566.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, M. Öcal, L. Gülen (2009). Moment Tensor Catalogue of Important Earthquakes in Turkey and Surrounding Regions, Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract ED23A-0536.

Kalafat, D., M.F. Öcal, K. Kekovalı, L. Gülen (2009). Recent Seismic Activity in Afsar-Bala (Ankara), Central Turkey,  Eos Trans. AGU, 90(52), 2009 Fall Meeting Abstract S51B-1407.

Gürbüz, C., D. Kalafat,  M. Yılmazer, K. Kekovalı, Z. Ögütçü, Y. Günes, M. Kara ve M. Suvarıklı (2009). Eş Zamanlı Deniz Dibi Gözlemlerine Bir Örnek: Marmara Denizi, Deniz Dibi Gözlemevi (MDDG), Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 28,  8-11 Ekim 2009 Çanakkale.

 Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Kara, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoglu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. Altuncu Poyraz, F.N. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok, M.F. Öcal, E. Görgün ve L. Gülen (2009). Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 29,  8-11 Ekim 2009 Çanakkale.

Öcal, M.F., D. Kalafat, M.B. Demircioğlu, M. Erdik, U. Hancılar, Y. Kamer, K. Sesetyan, C. Tüzün, C. Yenidoğan ve A.C. Zülfikar (2009). ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 38,  8-11 Ekim 2009 Çanakkale.

M.A. Sengül, S. Altuncu Poyraz, A. Özvan, M. Tapan ve D. Kalafat (2009).  25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümlerinin Saha Verileriyle Karsılaştırılması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitapçığı, s. 50,  8-11 Ekim 2009 Çanakkale.

Pınar, S.B. Üçer, Y. Honkura, N. Sezgin, A.Ito, S. Barış, D. Kalafat, M. Matsushima and S. Horiuchi (2010). Spatial Variation of Stress Field Along the Fault Rupture Zone of the 1999 Izmit Earthquake, Earth Planets Space (EPS), 62, p.237–256.

Görgün, E., Kalafat, D., Kekovalı, K (2010). Ege Denizi ve Batı Anadolu’nun Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması, 14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 03-06 Kasım 2010.

Özel, N.M. N. Başarır, M. Kara, D. Kalafat, A. Berberoğlu ve F. Bekler (2010). Tarihsel Depremlerin KRDAE ‘de Sayısal-Ele ktronik Arşivlenmesi,  14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 03-06 Kasım 2010.

Görgün, E., Çomoğlu, M., Küsmezer, A., Kekovalı, K., Kalafat, D (2010). Local and Duration Magnitudes in Western Anatolia, American Geophysical Union, 2010 Fall Meeting S21C-2054, 13-17 December 2010, San Francisco.

Kekovalı, K., D. Kalafat, Deniz P, Kara, M; Yılmazer, M; Küsmezer A; Altuncu , S; Çomoğlu, M; Kılıç, K (2010).  Detection of Potential Mining and Quarry Areas  in Turkey Using Seismic Catalog,  The 19 th  International Geophysical  Congress  and Exhibition of Turkey,  23-26 November 2010 Ankara/Turkey (Poster Session).

Kalafat, D. (2010) , Statistical Evaluation of Turkey Earthquake Catalog, VII Azerbaijan International Geophysical Conference, Session Seismology & Geodinamics, Abstracts Book, p. VI.2, p.120,  Baku, 11-13 May, 2010.

Bayrak, Y., D. Kalafat, H. Çınar  (2010), Aletsel ve Tarihsel Dönem Verileri Kullanılarak Kuzey Anadolu Fayı ve Civarındaki Farklı Bölgeler için Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi,  Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Genişletilmiş Özetler 238.pdf, 4s., The 19TH International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Extended Abtracts, 4p., Ankara-Turkey.

Kalafat, D., C. Zülfikar, E. Vuran, Res. Y. Kamer (2010).  March 08, 2010 BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ) EARTHQUAKE, Technical Report 65p.,  European- Mediterranean Seismological Centre web page http://www.emsc- csem.org/current/evt/Elazig_earthquake_eng.pdf, France.

Kalafat (2010). Türkiye Deprem Kataloğunun İstatistik Açıdan Değerlendirilmesi: Örnek Çalışma- Statistical Evaluation of Turkey Earthquake Catalog: Case Study, Boğaziçi Universitesi Yayınları, Yayın No: 1039, 87s., Bebek-İstanbul.

Kalafat (2010). 08 Mart 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Depremi- March 08, 2010 Başyurt-Karakoçan (Elazığ) Earthquake; 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitapçığı s.37-38, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Uluslararası Katılımlı, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 63rd Geological Congress of Turkey Abstracts Book, 5-9 Nisan 2010, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.

Kalafat (2010). 4 Aralık 2009 Buharkent-Aydın Depremi, Türkiye Deprem Vakfı Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 7, s. 50-52, İstanbul.

Kalafat (2010). Türkiye’de Depremlerin Magnitüd-Frekans Uzaysal Dağılımı ve Deprem Kataloğundan Taş Ocağı – Maden Ocağı Patlatmalarının Ayıklanması -Mapping spatial variability of the frequency-magnitude distribution of earthquakes in Turkey and Detection of quarry and mine blast contamination in Turkey from Earthquke catalogue, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.27, Active Tectonics Research Group (ATAG) ‘s 14th Workshop, Adıyaman, 3-6 November 2010, Turkey.

Kalafat, D., S.A. Poyraz, D. Samut, A. Kürçer, Y. E. Gökten, K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güeş, M. Yılmazer, K. Kılıç, M. Kara, M. Çomoğlu, E. Görgün, P. Deniz, M.F. Öcal, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül ve Ö. Çok (2010). Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İzlenmesi,  Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.28, Adıyaman.

Bekler, T., A. Demirci, S. Özden, E. Gündoğdu ve D. Kalafat (2010). Güncel Depremlerin Kaynak Parametreleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.3, Adıyaman.

Kalafat, D., C. Gürbüz, S. Tunç, M. Yılmazer, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. Kara ve M. Çomoğlu (2010). Olası Marmara Depremi öncesi sismolojik açıdan yapılan çalışmalara bir örnek: Farklı disiplinler ile Deniz Tabanı Gözlemleri, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı s.25, Adıyaman.

Kalafat, D., Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş,, M. Yılmazer, M. Kara, E. Görgün, M. Çomoğlu, S. A.Poyraz, P. Deniz, M.F. Öcal, D. Somut, K. Kılıç, A. Küsmezer, M. Suvarıklı, M. Gül, Ö. Çok (2010). Monitoring of the Microseismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010 S13B-2006 Poster, San Francisco, USA.

Kalafat, D., C. Zulfikar, E. Vuran, Y. Kamer (2010). March 08, 2010 Basyurt-Karakocan (ELAZIG) Earthquake: Eastern Turkey, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010 PA21D-1656 Poster, San Francisco, USA.

Kalafat (2010) . Kuzey Anadolu Fayı (KAF)‟nın Marmara‟daki Ayak İzleri, İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu (İZAS), Bildiri Özetleri Kitapçığı, s. 19, 04-05 Ekim 2010, İstanbul Üniversitesi.

Şengül, M.A., S. A. Poyraz, A. Özvan, M. Tapan, D. Kalafat (2010). 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümleri ve Yer Yapı İlişkisi Özellikleri (2010). İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Dergisi Cilt 23, Sayı 1, s. 9-18, 2010.

Özel, N.M., Ö. Necmioglu, A. C. Yalçıner, D. Kalafat, M. Erdik (2011).  Tsunami hazard in the Eastern Mediterranean and its  connected seas: Toward a Tsunami warning center in Turkey. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 31, Issue 4, April 2011, Pages 598-610.

Oğütcü, Z.,  G. Horasan, D.  Kalafat (2011).  Investigation of microseismic activity sources in Konya and its vicinity, Central Turkey, Natural Hazards, Volume 58, Number 1, Pages 497-509.

Kekovalı, K., D. Kalafat, M. Kara, P. Deniz (2011).  The estimation capability of potential mining and quarry  areas from seismic catalog using statistical analysis, an application to Turkey, International Journal of the Physical Sciences,  Volume  6 (15), 58,  Pages 3784-3794.

Kalafat , E. Görgün, K. Kekovalı ve Y. Güneş (2011). Türkiye’de son yıllarda meydana gelen önemli depremlere toplu bir bakış, 13s., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.

Bekler, T., A.Demirci , S. Özden ve D. Kalafat (2011). Simav ve Emet Fay Zonlarındaki Depremlerin Optimum Kaynak Parametrelerinin Analizi, 7s., 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.

Görgün , E., D. Kalafat, K. Kekovalı  (2011). Doğu Anadolu’nun Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması.,  1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 6s., 11-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.

Kalafat (2011). Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi, 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 8s., 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.

Kalafat (2011). Marmara Bölgesi’nin Depremselliği ve Deprem Ağının Önemi, 1.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK), 11s., 1-14 Ekim 2011, ODTÜ-Ankara.

Görgün, E., D. Kalafat, K. Kekovalı (2011). Doğu Akdeniz’in Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları Yardımıyla Yorumlanması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.10., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Poyraz, S. A., D. Kalafat, Y. Güneş (2011).  Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ulusal Deprem İzleme Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.25., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Cambaz, M.D., K. Kekovalı, D. Kalafat (2011).  Lokal Deprem Tomografisi Yöntemi İle Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Üç Boyutlu Hız Yapısının Belirlenmesi,  Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.32., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kalafat, D.,  M. Suvarıklı,  Z. Öğütcü,  G. Horasan, L. Gülen, K. Kekovalı, B. Tunç, D. Cambaz,  M. Yılmazer, E. Görgün, S. A. Poyraz, A. Küsmezer, Y. Güneş, M. Kara, K. Kılıç, M. Çomoğlu, P. Deniz, M.F. Akkoyunlu, D. Kepekçi, S. Tunç, Ö. Çok, M. Gül (2011). Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.51-52., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kalafat, D., R. Polat, S. A. Poyraz, K. Kekovalı  (2011).  Birbirini Etkileyen (Tetikleyen) Depremlere Batı Anadolu’dan bir örnek : 19 Mayıs 2011 Simav Deprem Etkinliği,  Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.54-55., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Özden, S., E. Gündoğdu, Ö. Karaca, L. Can, Ö. Ateş, S. Çınar, E. Fıratlığil, Y. Akgün, A. Demirci, T. Bekler, T. Komut, D. Kalafat, Ç. Yalçıner ve S. Z. Tutkun (2011). Simav Fayı, Emet Zonu ve Kütahya Fayıyla Sınırlandırılan Bölgenin Geç Senezoyik Yaşlı Gerilme Durumları, Orta-Batı Anadolu, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.53., 19-22 Ekim 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ozel, N. M., Ö. Necmioglu, A.C. Yalciner, D. Kalafat, M. Erdik (2011). Tsunami hazard in the Eastern Mediterranean and its connected seas: Toward a Tsunami warning center in Turkey, Soil Dynamics and Earthquake Engineering 31 (2011) p. 598–610.

Kalafat (2011). EGİAD Ege Genç İşadamları Derneği Yayın Organı, Türkiye’de deprem gerçeği, p. 26.

Kalafat, D. K. Kekovalı, M. Suvarıklı, D. Cambaz, S. A. Poyraz, B. Tunç, M. Yılmazer, E. Görgün, A. Küsmezer, Z. Öğütçü, Y. Güneş, M. Kara, K. Kılıç, M. Çomoğlu, P. Deniz, M.F. Öcal, D. Kepekçi, S. Tunç, Ö. Çok, M. Gül, G. Horasan, L. Gülen (2011).   Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area : Eastern Turkey,   2011 AGU Fall Meeting,   S21A-2139, 5-9 Dec., 2011  California, USA.

Kalafat, D. Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Kara, P. Deniz, M. Yılmazer (2011).   Bütünleştirilmiş Homojen Deprem Kataloğu (1900-2010; M ≥4.0) – A revised and extended earthquake cataloque for Turkey since 1900 (1900-2010 ; M ≥4.0), Boğaziçi University Library Cataloging-in Publication Data, 640p., İstanbul.

Kekovalı, K., D. Kalafat, P.Deniz (2012). Spectral discrimination between mining blasts and natural earthquakes: Application to the vicinity of Tunçbilek mining area, Western Turkey, International Journal of Physical Sciences Vol. 7(35),  EARTH SCIENCE,  13 September, 2012, pp. 5339-5352, DOI: 10.5897/IJPS12.156

 Kalafat, D. and Gündüz Horasan (2012). A seismological view to Gökova region at southwestern Turkey”.INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, Cilt: 7, No: 30, Sf: 5143-5153, Ek: DOI: 10.5897/IJPS12.277, 2012. [ISSN 1992 – 1950 ©2012 Academic Journals]

Kalafat, D., N.M. Özel (2012). The 23 October  2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Eastern Turkey,  Japan Geoscience Union (JpGU) – Japon  Yerbilimleri Birliği  2012  Uluslararası Toplantısı Makuhari Messe -Tokyo-JAPONYA.

Kalafat, A. Pinar, N.M. Özel (2012). RECENT SEISMICITY OF THE EASTERN ANATOLIA REGION AS OBSERVED BY THE KOERI SEISMIC NETWORK, EP4: P092, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly 2012, Abstract ID=59314, Auust 19-24, Moscow, Russia.

Kalafat, R. Polat, S. Altuncu Poyraz , K. Kekovali and M.F. Akkoyunlu (2012). 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU 2012-13091, 2012, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly 2012, Agust 19-24, Moscow, Russia.

Kalafat, A. Pinar, N.M. Ozel, C. Gurbuz, M. Yilmazer (2012). Land Based and Ocean Bottom Monitoring of Seismic Activity of North Anatolian Fault and its Branches in Marmara Region, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission, EGU General Assembly 2012, Auust 19-24, Moscow, Russia.

Gülen, L., Utkucu, M., Budakoglu, E., Yalcın, H. D., Güneş, Y., and Kalafat, D (2012).  Seismotectonics of the Lake Van Region and the 23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.1), Seismological Society of America SSA 2012 Annual Meeting, p.439, 17–19 April 2012, San Diego, California.

Kalafat, D., Kekovali, K., Suvarıkli, M., Ogutcu, Z., Yilmazer, M., Gunes, Y., and Gulen, L (2012). The Van Earthquake (Mw=7.2) of 23 October 2011 and Its Aftershocks,  Seismological Society of America SSA 2012 Annual Meeting, p.460, 17–19 April 2012, San Diego, California.

Kalafat, Murat Suvarikli, Zafer Ogutcu, Kivanc Kekovali, Mehmet Yilmazer, Mehves Feyza Ocal, Yavuz Gunes (2012). A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Southeastern Turkey,  American Geophysics Union AGU 2012 Fall Meeting, S51B-2420, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA.

Kalafat (2012). The Development of the Kandilli Observatory & ERI Seismic NetworkKaradeniz Sınır Ötesi İşbirliği Çalıştayı, Karadeniz Deprem Güvenlik Ağı ESNET Projesi Eforie, Romanya.

Kalafat (2012). 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.2)’nin Sismolojik Açıdan Düşündürdükleri, /23 October 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) in Turkey and Seismological Aspects, 65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2-6 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi, Ankara.

Yalçın, H., L. Gülen, Z. Çağnan, D. Kalafat (2012). Kıbrıs ve Yakın Çevresinin Depremselliği/Seismicity of Cyprus and Surrounding Region, 65. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, 2-6 Nisan 2012, MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi,  Ankara.

 Tamer Y. DUMAN, Ömer EMRE, D. Kalafat, Tuğbay KILIÇ, Nurcan M. ÖZEL, Ayhan CİNGÖZ, Sinan AKKAR ve Semih ERGİNTAV (2012).Türkiye Sismotektonik Haritaları Projesi (2012). Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, ATAG 16 18-19 Ekim 2012, Bildiri Özleri Kitabı s.18, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Kandilli Yerleskesi-Çengelköy 34684 , İstanbul.

Kalafat, D., Murat SUVARIKLI, Zafer ÖĞÜTCÜ, Kıvanç KEKOVALI, Selda ALTUNCU POYRAZ, M. Didem SAMUT, Mustafa ÇOMOĞLU (2012). 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Etkinliğinin Sismotektonik Açıdan İrdelenmesi,  Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, ATAG 16 18-19 Ekim 2012, Bildiri Özleri Kitabı s.34, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Kandilli Yerleşkesi-Çengelköy 34684 , İstanbul.

Çağnan, Z. and D. Kalafat (2012). A New Catalog  of  Eastern Mediterranean Earthquakes, 2150 BC-2011. In Proc. of 15th World Conference on Earthquake Engineering in Lisbon, Portugal, September 24-28, 2012.

 Kalafat, D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. F. Öcal, A. Pınar, B. Tunç (2013). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ- AN OVERVIEW OF SEISMOTECTONIC PROPERTIES OF EASTERN ANATOLIA, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. F. Akkoyunlu, B. Tunç (2013). Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Ōzelliklerine Toplu Bir Bakış, ATAG 17 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı  s.12,  24-25 Ekim 2013 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Antalya.

Doğan, B., T. S. Irmak, A. Karakaş, D. Kalafat  (2013). 10 Haziran 2012, Ölüdeniz – Fethiye Depremi’nin (Mw 6.1) Kaynak Parametrelerine göre Sismotektonik Konumu,  ATAG 17 Aktif Tektonik Araştırma Grubu 17. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı  s.6,  24-25 Ekim 2013 Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Antalya.

Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Ogutcu, K. Kekovali, M. F. Ocal, Y. Güneş, A. Pinar (2013). Moment tensor inversion of recent local moderate sized Van Earthquakes: seismicity and active tectonics of the Van region : Eastern Turkey, American Geophysics Union AGU 2013 Fall Meeting, Seismology S11B-2137, San Francisco, CA, USA.

Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı ve Y. Güneş (2013).  23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Dağılımı,  2.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Özetler Kitabı s. 15-16, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Hatay.

Kalafat, D., M. Suvarıklı, Z. Öğütcü, K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Yılmazer, M. Çomoğlu, S. Tunç, Ö. Çok  (2013). KRDAE Türkiye Deprem Ağının Gelişimi: Bütünleşik Sismik Ağ Tasarımı,  2.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Özetler Kitabı s. 32-33, 25-27 Eylül 2013, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Hatay.

Koçyiğit, A.,  Ş. Gürboğa, D. Kalafat (2013). Nature and onset age of neotectonic regime in the northern core of Isparta Angle, SW Turkey Geodinamica Acta Publisher: Taylor & Francis, pp. 1-34, DOI: 10.1080/09853111.2013.839126, Published online: 09 Oct 2013. Volume 25, Issue 1-2, June 2012, pages 52-85.

Kalafat, D., A. Pınar (2013). Seismic Monitoring in KOERI (Turkey), XXXV RELEMR Reduction of Earthquake Losses In The Extended Mediterranean Region, Meeting 2013, Workshop Report p.17, 28-31 October 2013, Fuengirola (Malaga) Spain.

Kalafat, D., Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. F. Akkoyunlu, K. Kekovalı (2013). Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik  Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi: Evaluation of Seismotectonic Characteristics of Eastern Anatolia Region with Recent Data, Extended Abstracts Book p. 255-261, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi,  The 20 th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 Kasım 2013, Antalya.

Kalafat, D. (2013). BÜ-KRDAE’ nün Çalışmaları ve Jeodezi Biliminden Beklentileri, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu TUJK 2013- Doğal Afetler ve Jeodezi Çalıştayı, 7-8 Kasım 2013,
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Bayrak, Y., R.B.S. Yadav, D. Kalafat, T.M. Tsapanos, H. Çınar, A.P. Singh, E. Bayrak, Ş. Yılmaz, F. Öcal, G. Koravos (2013). Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, Volume 601, 2 August 2013, pp. 163-176, ISSN 0040-1951.

Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M. F. Öcal, A. Pınar, B. Tunç (2013). An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, (S-CG07 Collision, Subduction, and Metamorphism ), JPGU International Sysposium 2013, May 19-24, Makuhari Messe, Chiba, Japan.

Kalafat, D.,  K. Kekovalı, F. Akkoyunlu, Z. Ögütçü (2013). Source mechanism and stress analysis of 23 October 2011Van Earthquake (Mw=7.1) and aftershocks, Journal of Seismology, Springer Science+Business Media Dordrecht 2013, DOI 10.1007/s10950-013-9413-0.

Kekovalı, K., D. Kalafat (2014). Detecting of Mining-Quarrying Activities in Turkey Using Satellite Imagery and its Correlation with Daytime to Nighttime Ratio Analysis, J. Indian Soc. Remote Sens. (March 2014) 42(1): p.227–232, DOI 10.1007/s12524-013-0281-4.

Zare, M., H. Amini, P. Yazdi, K. Sesetyan, M. B. Demircioglu, D. Kalafat, M. Erdik, D. Giardini, M. A. Khan, N. Tsereteli (2014). Recent developments of the Middle East catalog, J Seismol (2014) 18:p.749–772, DOI 10.1007/s10950-014-9444-1.

Akinci, A., L. Malagnini, R. B. Herrmann and D. Kalafat (2014). High‐Frequency Attenuation in the Lake Van Region, Eastern Turkey Bulletin of the Seismological Society of America, June 2014, v. 104, p. 1400-1409, doi:10.1785/0120130102.

Kürçer, A., H. Yalçın, L. Gülen  and  D. Kalafat  (2014).  8 January 2013 Mw = 5.7 North Aegean Sea earthquake and its seismotectonic significance, Geodinamica Acta, DOI: 10.1080/09853111.2014.957503.

Kalafat, D., K. Kekovalı, A. Pınar (2014). The 8 January 2013 (Mw=5.7) and 24 May 2014 (Mw 6.7) Northern Aegean Earthquakes and Their Aftershocks Distribution, Abstract ID: 8876, S13D-4489, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.

Gorgun, E., A. Zang, D. Kalafat and K. Kekovali (2014). The 10 June 2012 Fethiye Mw 6.0 Aftershock Sequence and Its Relation to the 24-25 April 1957 Ms 6.9-7.1 Earthquakes in SW Anatolia, Turkey,  S11H-08, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.

Yamamoto Y., N. Takahashi, S. Citak, D. Kalafat, A. Pinar, C. Gurbuz and Y. Kaneda (2014). Offshore Seismic Observation in the Western Marmara Sea, Turkey, T13C-4675,  AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.

Kaneda, Y., M. O. Erdik, N. Takahashi, N. M. Ozel, T. Hori, M. Hori, K. Kumamoto, D. Kalafat,  A. Pinar, A.O. Ozel, A. C. Yalciner, M. Nurlu, G. Tanircan, S. Citak, K. Ariyoshi and O. Necmioglu  (2014). Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in The Marmara Region and Disaster Education in Turkey. (SATREPS Project: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development by JICA-JST), NH23B-07, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.

Russell, J. B., S. Beck, N. Türkelli, D. Kalafat, A. Ozacar, E. Sandvol (2014).  Earthquake Detection Near the Central Anatolian Fault Zone Using Continuous Data from the CD-CAT Experiment, S13D-4492, AGU Fall Meeting, 15-19 December 2014, San Francisco CA, USA.

 Kalafat (2014). The Van, Turkey Earthquake of October 2011: Seismicity, Mechanism and its Aftershocks, Session: S-CG08-01 Collision, Subduction, and Metamorphic processes-II, Japan Geoscience Union (JpGU) Meeting 2014, Pacifico Yokohama / Kanagawa-Japan.

 Kaneda, Y., M. Erdik, N. Takahashi, N.M. Özel,  T. Hori, M. Hori, K. Kumamato, D. Kalafat, A. Pınar, O. Ozel, A. C. Yalçıner, M. Nurlu, G. Tanırcan,  M. Mirzaoğlu, K. Ariyoshi, S.O. Citak (2014). SATREPS Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey, SSS23-P03 Japan Geoscience Union (JpGU) Meeting 2014, Yokohama / Kanagawa-Japan.

Kalafat (2014). Güney Ege ve Bodrum Çevresinin Depremselliğine Bakış, İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği, Depreme Duyarlılık Günleri Deprem Sempozyumu, 18 Ağustos 2014, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum.

Kalafat, D., A. Pınar, M. Erdik (2014). Erzincan Bölgesinin Depremselliği ve Jeodinamiği, 26 Aralık 1939 ERZİNCAN M7.9 Depremi Anma Konferansı, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi  26 Aralık 2014 Cuma Fatih / İstanbul.

 Kalafat (2014). Türkiye’de deprem oluş düzenlerine güncel 2 Örnek: 2-4 Ağustos 2014 Termal -Yalova ve 24 Ağustos 2014 Ağlasun-Burdur Deprem Etkinliği, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 18. Toplantısı Bildiri Özleri Kitapçığı s.34, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5-7 Kasım 2014, Muğla.

 Doğan, B., G. Çalık, Ü. Gül, T. Erkal, D. Kalafat, M.F. Akkoyunlu, K. Kekovalı, Ö. Göller, T.S. Irmak, A. Karakaş (2014).  9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 18. Toplantısı Bildiri Özleri Kitapçığı s.51,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 5-7 Kasım 2014, Muğla.

Demirci, A., S. Özden, T. Bekler, D. Kalafat  and A. Pınar (2015). An active extensional deformation example: 19 May 2011 Simav earthquake (Mw = 5.8), Western Anatolia, Turkey, Journal of Geophysics and Engineering J. Geophys. Eng. 12 (2015) 552–565, http://dx.doi.org/10.1088/1742-2132/12/4/552.

Doğan, B.,  T. S. Irmak,  A. Karakaş,  D. Kalafat  (2015).  Seismotectonic content by the source parameters of the 10 June 2012 Olüdeniz-Fethiye (Dodecanese Islands) Mw 6.1 earthquake and aftershocks (southwestern Turkey),  Acta Geod Geophys.  Publish on line 5 March 2015, DOI 10.1007/s40328-015-0106-8.

Nakano M., S. Çıtak and D. Kalafat (2015). Focal mechanism determinations of earthquakes along the North  Anatolian fault,beneath the Sea of Marmara and the Aegean Sea, Earth, Planets and Space (2015), 67:159; DOI  10.1186/s40623-015-0330-z.

Kalafat, D., K. Kekovalı, A. Pınar (2015). The January 2013 and May 2014 North Aegean Earthquakes Sequence: Their Role in the Aegean Region, Abstract 0040; Japan Geoscience Union (JpGU) Meeting 2015, Tokyo-Japan.

Kalafat, D. , M. N. Toksoz (2015).  A Catalogue of Source Parameters of Moderate and Strong Earthquakes for Turkey and its Surrounding Area (1938-2015), 2015 AGU Fall Meeting,  Abstract ID: 65134, S11A-2736.

Yamamoto Y, N. Takahashi, S. Cıtak, D. Kalafat, A. Pinar, C. Gürbüz and Y. Kaneda (2015). Offshore seismicity in the western Marmara Sea, Turkey, revealed by ocean bottom observation, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-1876,  EGU General Assembly 2015.

Takahashi, N.,  A.Pınar,  D. Kalafat, Y. Yamamoto, S. Çıtak,  M. Çomoğlu,  Z. Öğütcü, M. Suvariklı,  S. Tunç, C. Gürbüz, N. Özel, Y. Kaneda (2015). Long term seismic observation using ocean bottom seismographs in Marmara Sea, Turkey, Abstract NH13D-1956 presented at 2015 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 14-18 Dec., 2015.

Kalafat, D., K. Kekovali  and A. Pinar (2015).  Moment tensor inversion of the January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw 6.8) North Aegean Earthquakes: seismicity and active tectonics of the North Aegean Region, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-2731 EGU General Assembly 2015.

Takahashi, N., S. Shimizu, T. Maekawa, D. Kalafat, A. Pinar, S. Citak and Y. Kaneda (2015). OBS development for long term observation in the Marmara Sea, NW Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-5113,  EGU General Assembly 2015.

Nakano, M., S. Citak and D. Kalafat  (2015). Rapid determinations of centroid moment tensor in Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-8008, EGU General Assembly 2015.

Pınar A., Z. Coskun, A. Mert and D. Kalafat (2015). Fault strength in Marmara region inferred from the geometry of the principle stress axes and fault orientations: A case study for the Prince’s Islands fault segment, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-9103, EGU General Assembly 2015.

Kido, M., N. Takahashi, Y. Yamamoto, D. Kalafat, A. Pınar, S. Ozeren, Y. Ohta and Y. Kaneda (2015). Development of a geodetic monitoring system using seafloor extensometers for the state of the submerged North Anatolian Fault in the Sea of Marmara, Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU2015-9326,  EGU General Assembly 2015.

Türkelli, N.,  M. Kahraman, M.U. Teoman, G. Polat, R. Polat, D. Kalafat, M.Özer, Ö. Çok  (2015). Initial resultsfrom the Central Anatolian Seismic Experiment: Local seismicity and shear wave splitting  (Conference Paper), p.345.,  8th Congress of the Balkan Geophysical Society BGS 2015, Chania Cultural Center Chania, Greece.

Yamamoto Y., N. Takahashi, S. Citak, D. Kalafat, A. Pinar, C. Gurbuz and Y. Kaneda (2015). Offshore seismicity in the western Marmara Sea, Turkey, revealed by ocean bottom observation, Earth, Planets and Space (2015) 67:147,DOI 10.1186/s40623-015-0325-9.

Gorgun, E., D. Kalafat and K. Kekovalı (2016). Seismotectonics of the Antalya Basin and surrounding regions in eastern Mediterranean from 8-28 December 2013 Mw 5.0-5.8 earthquake Sequence, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-3739,  EGU General Assembly 2016.

Yamamoto Y., N. Takahashi, A. Pinar, D. Kalafat, S. Citak, M. Comoglu, R. Polat, Ö. Çok, Z. Ogutcu, M. Suvariklı, S. Tunç (2), C. Gürbüz, F. Turhan, N. Ozel and Y. Kaneda (2016).  Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-5269-1, 2016, EGU General Assembly 2016.

Pinar, A., Y. Yamamoto, M. Comoglu, R. Polat, F. Turhan, N. Takahashi, D. Kalafat  and S. Citak (2016). Fault Characterization in the Sea of Marmara (Turkey) Using OBS and Land Seismic Stations; Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-9813-2, EGU General Assembly

Kalafat (2016). Statistical Evaluation of Turkey Earthquake Cataloque: A Case study (1900-2015), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU2016-10687, EGU General Assembly 2016.

Yamamoto R, M. Kido, Y. Ohta, N. Takahashi, Y. Yamamoto, D. Kalafat, A. Pinar, S. Ozeren, Y. Kaneda (2016). Creep rate measurement and fault modeling at the North Anatolian Fault, beneath the Sea of Marmara, Turkey, by means of acoustic ranging, SCG59-07 , Japan Geoscience Union, 2016.

Yamamoto Y, N. Takahashi, A. Pinar, D. Kalafat, S. Citak, M. Çomoglu, R. Polat, Ö. Çok, Z. Ogutcu, M. Suvarikli, S. Tunc, C. Gurbuz, F. Turhan, N. Ozel, Y. Kaneda (2016).  Detailed spatial distribution of microearthquakes beneath the Sea of Marmara, Turkey, deduced from long-term ocean bottom observation; SCG59-08, Japan Geoscience Union, 2016.

Kalafat, N. M. Toksöz (2016). Seismicity and Tectonics of the Black Sea, SMP13-P04, Japan Geoscience Union Meeting 2016, May 22nd-26 th Makuhari Messe, Tokyo-Japan.

Kalafat (2016). 2000-2002 Sultandağı-Afyon Earthquake Activity in Western Anatolia, Turkey, 2016 AGU Fall Meeting, Abstract ID-119068, 12-16 December in San Francisco, California, USA.

Pınar, A.,  Z. Coşkun, A. Mert and D. Kalafat (2016). Frictional strength of North Anatolian fault in eastern Marmara region   Earth, Planets and Space (2016) 68:62, DOI 10.1186/s40623-016-0435-z.

Görgün E., D. Kalafat, K. Kekovalı (2016). Seismotectonics of the Antalya Basin and surrounding regions in eastern Mediterranean from 8 to 28 December 2013 Mw 5.0–5.8 earthquake sequence, Journal of Asian Earth Sciences 122 (2016) 123–135.

Kalafat (2016). Statistical Evaluation of Turkish Earthquake Data (1900-2015): A Case study; Eastern Anatolian Journal of Science; Volume II, Issue I, p.14-36, ISSN=2149-6137.

Gök, A. Kaviani, E.M. Matzel, M. E. Pasyanos, K. Mayeda, G. Yetirmishli, I. El-Hussain, A. Al-Amri, F. Al-Jeri, T. Godoladze, D.Kalafat, E. A. Sandvol, and  W.R. Walter (2016).  Moment Magnitudes of Local/Regional Events from 1D Coda Calibrations in the Broader Middle East Region, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 106, No. 5, pp. 1926–1938, October 2016, doi: 10.1785/0120160045.

T. Kadirioğlu, R. F. Kartal, T. Kılıç, D. Kalafat, T. Y. Duman, T. E. Azak, S. Özalp & Ö. Emre (2016). An improved earthquake catalogue (M ≥ 4.0) for Turkey and its near vicinity (1900–2012), Bulletin of Earthquake Engineering Official Publication of the European Association for Earthquake Engineering, ISSN 1570-761X, DOI 10.1007/s10518-016-0064-8.

Görgün, K. Kekovalı, D. Kalafat (2016). The 16 April 2015 Mw 6.0 offshore eastern Crete earthquake and its aftershock sequence: implications for local/regional seismotectonics, Int. J. Earth Sci. (Geol Rundsch) DOI 10.1007/s00531-016-1382-4.

T.Y. Duman, T. Çan,  Ö.Emre, F. T. Kadirioğlu, N. B. Baştürk, T. Kılıç, S. Arslan, S. Özalp, R. F. Kartal, D. Kalafat, F. Karakaya, T. E. Azak, N. M. Özel, S. Ergintav, S. Akkar, Y. Altınok, S. Tekin, A. Cingöz, A.İ. Kurt (2016). Seismotectonic database of Turkey, Bull. Earthquake Eng. DOI 10.1007/s10518-016-9965-9.

N.M.Özel, D. Kalafat (2016). Pülümür, Kuzey Anadolu Fayı Yakınında Konumlanmış Pülümür ve Çevresinde Depremsellik, p.355-366., Ütopya Yayınları :268, ISBN 978-605-5580-92-6, Ankara.

Görgün, D. Kalafat, K. Kekovalı (2016). Seismotectonics of the Antalya Basin and surrounding regions in eastern Mediterranean from 8 to 28 December 2013 Mw5.0–5.8 earthquake sequence, Journal of Asian Earth Sciences 122 (2016) 123–135.

Kalafat D, E. Görgün (2017). An example of triggered earthquakes in western Turkey: 2000–2015  Afyon-Akşehir Graben earthquake sequences,  Journal of Asian Earth Sciences, 146 (2017) p.103-113.

Delph  J. R., B. Abgarmi, K. M. Ward, S. L. Beck, A. A. Özacar, G. Zandt, E. Sandvol, N. Türkelli and D. Kalafat (2017). The effects of subduction termination on the continental lithosphere: Linking volcanism,  deformation,surface uplift, and slab tearing in central Anatolia,  GEOSPHERE; v. 13, no. 6, p 1-18, The Geological Society of America, doi:10.1130/GES01478.1.

Kalafat D, M. N. Toksöz (2017). An overview of the seismic activity and gaps in the Marmara Sea Area, JpGU AGU Joint Meeting 2017 Japan Geoscience Union,  Presentation Number: SSS13-P12, 20-25 Mayıs 2017 Makuhari Messe International  Conference Hall,  Makuhari-Tokyo, Japan.

Kalafat (2017). Son yıllarda ülkemizde görülen deprem etkinliklerine örnekler: Simav-Kütahya (2009-2012) ve Ayvacık-Çanakkale (2017) deprem diziler (Examples of earthquake events in our country in recent years: Simav-Kütahya (2009-2012) and Ayvacık-Çanakkale (2017) earthquake sequences), 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-13 Ekim 2017 Anadolu Üniversitesi-Eskişehir.

Kalafat, D., Y. Güneş, K. Kekovalı,  M. Kara, E. Görgün (2017). Seismicity and Seismotectonic Properties of the Sultandağı Fault Zone (Afyonkarahisar-Konya) : Western Anatolia, Turkey, American Geophysical Union AGU Fall Meeting,  Paper Number: S53B -0693,  Abstract ID -820186, 11-15 December 2017, New Orleans, USA.

Delph J. R.  , A. Bijan, K. M. Ward, S. L. Beck, A. A. Özacar, G. Zandt, E. Sandvol, N. Türkelli, D. Kalafat (2017). The effects of subduction termination on the continental lithosphere: Linking volcanism, deformation, surface uplift, and slab tearing in Central Anatolia, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU2017-1086, 2017 EG General Assembly 2017.

Eroglu Azak T., D. Kalafat, K. Şeşetyan, M.B. Demircioğlu (2017). Effects of seismic declustering on seismic hazard assessment: a sensitivity study using the Turkish earthquake catalogue, Journal Bulletin of Earthquake Engineering, p. 1-28 Publisher Springer Netherlands, DOI 10.1007/s10518-017-0174- Published Online: 29 June 2017.

YamamotoY. , N. Takahashi, A. Pınar, D. Kalafat, S. Citak, M. Comoglu, R. Polat and Y. Kaneda (2017).

Geometry and segmentation of the North Anatolian Fault beneath the Marmara Sea, Turkey, deduced from long-term ocean bottom seismographic observations, Journal of Geophysical Research (JGR) : Solid Earth, AGU Publications, p. 2069-2084, DOI 10.1002/2016JB013608.

Kalafat (2018). Türkiye ve Çevresi Moment Tensör-Faylanma Bilgi Bankasının Oluşturulması ve Bölgesel Gerilme Analizleri, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi –Scientific Congress of the Turkish National Union of Geodesy and Geophysics, Biidiri Kitabı-Abstract Book p. 462-469, 30 Mayıs-02 Haziran 2018, İzmir-Turkey.

Necmioğlu Ö., C. Ö. Sözdinler,M. Yılmazer, D. Kalafat, N. M. Özel, G. Tanırcan, H. Özener (2018). Tsunami Tehlikesine Hazır Mıyız? Are We Prepared For A Tsunamı ?,Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi –Scientific Congress of the Turkish National Union of Geodesy and Geophysics, Biidiri Kitabı-Abstract Book p. 356-359, 30 Mayıs-02 Haziran 2018, İzmir-Turkey.

Kalafat, D., A. Pinar, Y. Yamamoto, N. Takahashi, S. Çitak, M. Kido, M. K. Tuncer, O. Özel, Y. Ogawa, T. Kasaya, R. Polat, Z. Coşkun, R. Yamamoto, N. M. Özel, Y. Kaneda, H. Özener (2018). Marmara Bölgesinde Deprem Tehlikesinin Belirlenmesine Yönelik Olarak Yapılan Çok Disiplinli Jeofizik Çalışmalar -Multidisciplinary Geophysical Studies for the Determination of Earthquake Hazard in Marmara Region, Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi –Scientific Congress of the Turkish National Union of Geodesy and Geophysics, Biidiri Kitabı-Abstract Book p. 395-401, 30 Mayıs-02 Haziran 2018, İzmir-Turkey.

Kalafat D., K. Kekovalı and A. Pınar (2018).  Source Characteristics of the January 8, 2013 (MW = 5.7) and May 24, 2014 (MW = 6.8) North Aegean Earthquakes Sequence,  Moment Tensor Solutions – A Useful Tool for Seismotectonics, Editor Sebastiano D’Amico, Springer Natural Hazards p. 339-376, ISBN 978-3-319-77358-2, https://doi.org/10.1007/978-3-319-77359-9.

Kalafat (2018). An Overview of the Seismicity and Tectonics of the Black Sea, Moment Tensor Solutions – A Useful Tool for Seismotectonics, Editor Sebastiano D’Amico, Springer Natural Hazards p. 573-588, ISBN 978-3-319-77358-2, https://doi.org/10.1007/978-3-319-77359-9.

Yamamoto R., M. Kido, Y. Ohta, N. Takahashi, Y. Yamamoto, H. Özener, D. Kalafat, Y. Kaneda (2018).  Partial creep revealed by seafloor geodetic observation along the North Anatolian Fault, beneath the Sea of Marmara, Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-12634-1, 2018 EGU General Assembly.

Kaneda Y., H. Ozener, N. M. Ozel, D. Kalafat, S. O. Citak, N. Takahashi, T. Hori, M. Hori, M. Sakamoto, A. Pinar, A.O. Ozel, A.C. Yalciner, G. Tanircan and A. Demirtas (2018). Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey Part[U+FF14], Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-3210, 2018 EGU General Assembly 2018.

Kalafat D., A. Pınar, R. Polat, Y. Yamamoto, S. Çıtak, Z. Coşkun, N. Takahashi, Y. Kaneda and H. Özener (2018). Monitoring of the Marmara Sea Seismicity (2014-2017) with Ocean Bottom Seismometers (OBS),

Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-13076-3, 2018 EGU General Assembly 2018.

Kalafat D., S. Çıtak, Y. Yamamoto, A. Pınar, N. Takahashi, M. Kido, M. K. Tuncer, R. Polat, R. Yamamoto, O. Özel, N. M. Özel, Y. Kaneda, H. Özener (2018). Marmara Denizinde Farklı Jeofizik Disiplinler İle Yapılan  Sürekli Deniz Tabanı Gözlemleri- Continuous Sea Bottom Observations with Different Geophysical Disciplines In Marmara Sea, 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı- 71st Geological Congress of Turkey, Ankara.

 Kalafat D., A. Pınar,  Y. Yamamoto, N. Takahashi, S. Çıtak, M. Kido, M. K. Tuncer, R. Polat, Z. Coşkun, R. Yamamoto, O. Özel, N. M. Özel,Y. Kaneda, H.Özener (2018). Marmara Denizi’nde Uzun Süreli Deniz Tabanı Gözlemi Çalışmaları – Long-term Sea Floor Observation Studies in the Marmara Sea, III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Bildiri Özetleri Kitapçığı-Abstract Book p.133-134, 9-12 Mayıs 2018, İzmir.

 

Telefon: +90216 516 3275

TÜRKİYE VE TSUNAMİ RİSKİ

Tarihsel çalışmalar, 8300 km’den fazla kıyı şeridine sahip ülkemizde son 3000 yıl içinde 90’dan fazla tsunami meydana geldiğini göstermektedir. Bunlar başta Marmara Denizi olmak üzere ülkemizi çevreleyen tüm denizlerde gözlemlenmiştir (Şekil 1). Depremler tarafından tetiklenen toprak kaymaları da tsunamilere yol açabilmektedir. Tarihsel veri anlamında en fazla bilgimiz olan tsunamiler 1509 ve 1894 tarihli İstanbul, 1598 tarihli Amasya, 1963 tarihli Doğu Marmara, 1939 Erzincan, 1968 Bartın depremleridir. Doğu Akdeniz’de Girit adasının batısında 365 yılında ve doğusunda 1303 yıllarında meydana gelen büyük depremler de tsunamiye yol açmış, etkileri İskenderiye’ye kadar uzanmıştır. Aynı zamanda İÖ 16. yy’da gerçekleştiği kabul edilen Ege Denzi’nde Santorini volkanının patlaması nedeni ile oluşan kaldera çökmesi tsunamiye yol açmış, oluşan dalgalar tüm Doğu Akdeniz’de etkisini hissettirmiştir.

Şekil 1. Tarihte ülkemizde tsunami gözlemlenmiş olan bölgeleri gösteren harita.
Kaynak: Y. Altınok ve S. Ersoy; Natural Hazards 21: 185–205, 2000

 

Son 4100 yıl boyunca, Marmara Denizi’nde 300’den fazla yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Bunlardan 40 tanesi tsunami yaratmıştır. (Y. Altınok, B. Alpar & C. Yaltırak; Journal of Seismology 7: 329–346, 2003) Yaklaşık 8 büyüklüğündeki 1509 İstanbul depremi Bolu’dan Edirne’ye kadar hissedilmiş ve hasara yol açmıştır. 6 m’yi geçen dalgaların Yenikapı’da surları aştığı tarihsel belgelerden anlaşılmaktadır. 10 Temmuz 1894 tarihli İstanbul depremi sadece Anadolu’da değil, Bükreş ve Girit’te dahi hissedilmiştir. Deniz seviyesi önce alçalmış, daha sonra kuvvetli dalgalar İstanbul kıyılarını vurmuştur. Tsunami dalgasının yaklaşık 6 m olduğu gözlenmiştir. 18 Eylül 1963 tarihli Doğu Marmara depremi (Ms=6.3) sonrasında Mudanya kıyılarında tsunami izleri gözlemlenmiştir. 17 Ağustos 1999 İzmit Depreminin de tetiklemiş olduğu bir heyelan neticesinde tsunami Tütünçiftlik ve Hereke dolaylarında 2.6 m, Değirmendere’de de 2.9 metreye ulaşmıştır.

 

Marmara denizi için deprem ve heyelan kaynaklı tsunamileri inceleyen örnek bir çalışma “İstanbul Kıyılarını Etkileyebilecek Tsunamiler için Benzetim ve Hasar Görebilirlik Analizi” başlığı altında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından Japonya’dan OYO Int. Co. şirketine yaptırılmış, bu kapsamda Marmara Denizinde olası tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelenmiştir. Bu senaryolarda, Kuzey Anadolu fayının Marmara denizindeki Kuzey ve Güney kolları üzerindeki depremler ve fay hareketleri, ayrıca Marmara denizindeki çeşitli bölgelerde saptanan olası zemin kaymalarına (heyelanlar) bağlı çeşitli kombinasyonlarla ortaya çıkabilecek deniz tabanı hareketleri ile tsunami oluşumu modellenmiştir. Fay ve Heyelanların çeşitli versiyonlarından 49 senaryo üretilmiş, modelleme çalışmaları sonucunda İstanbul Kıyılarında oluşması olası en büyük dalga yüksekliği 5.56 m., en yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandının İstanbul’un doğu kıyılarında 10 km kadar uzunluktaki kıyı çizgisi olduğu; Tsunaminin kıyılara erişme zamanının 8 dakika ve kıyılarda ilerleme mesafesi 150 metreden az olduğu bulunmuştur. Sadece fay hareketine bağlı modelleme çalışmalarında ise İstanbul Kıyılarında oluşması olası en büyük dalga yüksekliği 4.71 m.; en yüksek dalganın ulaşacağı kıyı bandının İstanbul’un doğu kıyılarında 10km. kadar uzunlukta olduğu; Tsunaminin kıyılara erişme zamanının 8 dakika ve kıyılarda ilerleme mesafesinin 50m. den az olduğu hesaplanmıştır (http://www.ibb.gov.tr/).

 

Karadeniz bölgemizde 1598 tarihli Amasya depreminin şiddeti 8, tsunami yüksekliği 1m olarak tahmin edilmektedir. Tarihsel araştırmalar su baskınının kıyıdan 1 km’lik içeride bir alana kadar etkili olduğunu göstermektedir. 1939 Erzincan depreminde Fatsa, Ünye ve Giresun’da 20-100 metre seviyelerinde deniz çekilmeleri gözlemlenmiş, depremin tetiklemiş olduğu heyelan sonrasında oluşan tsunami dalgaları Karadeniz’in kuzey kıyılarında Sovyetler Birliği’ne ait deniz seviyesi ölçüm cihazları tarafından kaydedilmiştir (Şekil 2). Yapılan çalışmalar 1968 Bartın depreminin yol açtığı tsunaminin 15 dakika arayla 100 metre ve 60 metrelik su baskınına neden olduğunu ve yerel tsunami yüksekliğinin 3m olduğunu göstermektedir.

 

Şekil 2. 1939 Erzincan depreminin tetiklemiş olduğu heyelan sonrasında oluşan tsunami sonrasında Karadeniz’in kuzey kıyılarında Sovyetler Birliği’ne ait deniz seviyesi ölçüm cihazlarına ait kayıtlar.
Kaynak: S. F. Dotsenko and A. V. Ingerov; Physical Oceanography, Vol. 17, No. 1, 2007

 

Ege denizinin depremsellik bakımından en aktif kısmı İzmir Körfezi, Karaburun yarımadası ve Sakız adasıdır. MÖ 496 ve MS 1949 yılları arasında 20 adet orta ölçekte deprem meydana gelmiş, bunlardan 1389, 1856, 1866, 1881 ve 1949 tarihli olanlar tsunami oluşturmuşlardır. 21 Temmuz 365 tarihinde batı Girit’de meydana gelen deprem ve tsunami Doğu Akdeniz’i önemli ölçüde etkilemiştir. Bu depremin Akdeniz’de meydana gelen en büyük deprem olduğu düşünülmektedir. İskenderiye’de tsunami dalgasının kıyıdan oldukça içerilere ulaşmış olduğu, hatta bazı teknelerin evlerin çatılarına yerleştiği ve yaklaşık 5000 kişinin boğulmuş olduğunu tarihsel çalışmalar ortaya koymaktadır. Girit’te yapılan çalışmalar tsunami yüksekliğininin 6m olduğunu göstermiştir. 1303 yılında Girit’in doğusunda meydana gelen büyük deprem ve oluşturduğu tsunami etkisini Doğu Akdeniz’de hissettirmiş, yine İskenderiye’de binlerce kişi tsunami nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.

Selda ALTUNCU POYRAZ

EĞİTİM:

Doktora: İstanbul Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, İstanbul,2009
Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü,Isparta,2001
Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği,Isparta,1997

ÇALIŞMA ALANLARI:

Deprem Parametrelerinin Belirlenmesi
Odak Mekanizması Çözümleri
Deprem Risk Analizleri
Katalog Çalışmaları (Aletsel ve Tarihsel Dönem)
Kayma Dalgası Ayrımlanması (Local Shear Wave Splitting)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Alıcı Fonksiyon Tekniği
Arkeojeofizik
Rezistivite (Özdirenç) Çalışmaları

DENEYİM:

Mühendis- Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2005-Halen.
Ziyaretçi Araştırmacı- University of Leeds, School of Earth and Environment, Leeds/İngiltere, 2013.
Öğretim Görevlisi– Deprem ve Jeoteknik Araştırmave Uygulama Merkezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2000-2005.

YAYINLAR:

A. Ulusal ve Uluslararası Makaleler:

A13S. Altuncu Poyraz, D. Aksarı, T. Ergün, U. M. Teoman, A. Pınar, 2019. The  December 2nd, 2015 Bingöl, Eastern Anatolia-TURKEY, Earthquake (Mw=5.3): A Rupture on Optimally Oriented Fault Plane,  Journal of Asian Earth Sciences, Volume 173, 88-97pg, Link

A12. S. Akkar, T. Azak, T. Can, U. Ceken, M. B. Demirciog lu, T. Y. Duman, M. Erdik, S. Ergintav, F. T. Kadirioglu, D. Kalafat, O . Kale, R. F. Kartal,  K. Kekovalı, T. Kılıc, S. Ozalp, S. Altuncu Poyraz, K. Sesetyan, S. Tekin, A. Yakut, M. T. Yılmaz, M. S. Yucemen, O . Zulfikar, 2018. Evolution of seismic hazard maps in Turkey, Bulletin Earthquake Engineering, Volume 16, Issue 8, pp 3197–3228, Link

A11. S. Özden, S.Över, S. Altuncu Poyraz, Y.Güneş, A. Pınar, 2018. Tectonic Implications of the 2017 Ayvacık (Çanakkale) Earthquakes, Biga Peninsula, NW Turkey,Journal of Asian Earth Sciences, 154 (2018), 125-141p. Link

A10. M. Kahraman, D.G. Cornwell, D. Thompson, S. Rost, G.A. Houseman, N. Türkelli, U.M. Teoman, S. Altuncu Poyraz, M. Utkucu, L. Gülen, 2015. Crustal-scale shear zones and heterogeneous structure beneath the North Anatolian Fault Zone, Turkey, revealed by a high-density seismometer array, EPSL (Earth and Planetary Sicence Letters),430 (2015) 129–139. Link

A9. S. Altuncu Poyraz, M.U. Teoman, N. Türkelli, M. Kahraman, D. Cambaz, A. Mutlu, S. Rost , G. A. Houseman , D.A. Thompson , D. Cornwell, M. Utkucu, L. Gülen, 2015 . New constraints on micro-seismicity and stress state in the western part of the North Anatolian Fault Zone: Observations from a dense seismic array, Tectonophysics, 656, sf. 190-201, doi:10.1016/j.tecto.2015.06.022. Link

A8. A.W. Frederiksen, D. Thompson, S. Rost, D.G. Cornwell, L. Gülen, G.A. Houseman, M. Kahraman, S.A. Poyraz, U.M. Teoman, N. Türkelli and M. Utkucu, 2015. Crustal thickness variations and isostatic disequilibrium across the North Anatolian Fault, western Turkey, Geophysical Research Letters, 42, 3, 751-757,  DOI: 10.1002/2014GL062401. Link

 A7. Altuncu Poyraz, S., Pınar, A., Özden, S., Tunçer, M.K., 2014. Implications of the 2007’s Earthquake Activity in Eğirdir Lake (SW Anatolia) based on Moment Tensor Solutions and Inversion of Stress State, Pure and Applied Geophysics, 171, 7, 1299-1309, DOI: 10.1007/s00024-013-0715-5. Link

A6. Seray Ç. Yıldız, Suha Özden, S. Zeki Tutkun, Özkan Ateş, Selda A. Poyraz, Sevinç K. Yeşilyurt, Öznur Karaca, 2013. Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye (Late Cenozoic Stress States along the Ganos Fault, NW Turkey), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt:56, Sayı:1. Link

A5. Selda Altuncu Poyraz ve Doğan Kalafat, 2012. Sismolojide CBS Uygulamaları (Applications of GIS in Seismology), Jeofizik Dergisi, Sayı:17, Sf:25-37, doi 12 b03 jeofizik-0312-20. Link

A4. Selda Altuncu Poyraz, M. Alper Şengül, Ali Pınar, 2011. 23 Ekim 2011 Van-Tabanlı Depremi Kaynak Mekanizması ve Sismotektonik Yorumu (Source Rupture Process and Seismotectonic Implication of Van Tabanlı Earthquake, October 23, 2011), İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:24, S.2,sf.129-139.

A3. M. Alper Şengül, Selda Altuncu Poyraz, Ali Ozvan, Mucip Tapan, Doğan Kalafat, 2010. 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizmasi Çözümleri ve Yer-Yapı İlişkisi Özellikleri (Focal Mechanism Solutions and Soil-Structure Interaction Features of Hakkari-Sütlüce Earthquake, January 25, 2005), İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:23, S.1, sf.9-18. Link

A2. M.Nuri Dolmaz, Erdinç Öksüm, Yalçın Kalyoncuoğlu, Ömer Elitok, İbrahim Aydın, Selda Altuncu, 2009. Güneydoğu Anadolu Çarpışma Kuşağındaki (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) Litosferik Yapının Manyetik ve Gravimetrik Yöntemleri ile Araştırılması (Investigation of the Lithospheric Structure in the Southeastern Anatolian Collision Zone (Malatya-Elazığ-Bingöl-Diyarbakır-Adıyaman) with Magnetic and Gravimetric Methods, İstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt:22, S.2, sf.105-118. Link

A1. Yalçın Kalyoncuoğlu, Osman Uyanık, Selda Altuncu, Elçin Geçim, 2006. Gutenberg-Richter Bağıntısındaki b Değerinin Tespiti için Alternatif bir Metot ve Güneybatı Türkiye’de bir Uygulaması (An Alternative Method for the Estimation of b-value in the Gutenberg-Richter Relation with Application in Southwest of Turkey), DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, S.2, sf.67-78. Link

B. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

B23. Selda Altuncu Poyraz, Ugur Teoman, Metin Kahraman, Niyazi Turkelli, Sebastian Rost, David Thompson, Greg Houseman, 2014. Crustal Anisotropy Beneath the Western Segment of North Anatolian Fault Zone from Local Shear-Wave Splitting, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B22. David Thompson, Sebastian Rost, Greg Houseman, David G. Cornwell, Niyazi Turkelli, Ugur Teoman, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gulen, Murat Utkucu, Stephane Rondenay, Andrew Frederiksen, 2014. High resolution images of the mid- to lower-crust beneath the North Anatolian Fault obtained using the scattered seismic wavefield, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B21. David G Cornwell, Metin Kahraman, David Thompson, Sebastian Rost, Gregory Houseman, Niyazi Turkelli, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gulen, Murat Utkucu, 2014. Abrupt variations in brittle-ductile transition depth and lower crustal properties beneath two branches of the north Anatolian fault zone, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B20. Ugur Teoman, Selda Altuncu Poyraz, Metin Kahraman, Ahu Mutlu, Didem Cambaz, Niyazi Turkelli, David Thompson, Sebastian Rost, Gregory Houseman, Murat Utkucu, 2014. New Insights on Seismicity and the Velocity Structure beneath the Western Segment of the North Anatolian Fault Zone, AGU Fall Meeting 2014, San Francisco.

B19. Karin Şeşetyan, Mine B. Demircioğlu, Andrea Rovida, Paola Albini, Selda Altuncu, Özge Zülfikar, 2014. A parametric Earthquake Cataloque for Turkey for the Period 1000 AD to 1903, ESC, Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 34. General Assembly of the European Seismological Commision, 24-29 August, 2014, İstanbul.

B18. Niyazi Turkelli , Selda A. Poyraz , Metin Kahraman , M. Ugur Teoman, Sebastian Rost , Greg A. Houseman , David Thompson , and David Cornwelll, 2013. New Insights on the Crustal Structure beneath the Western Segment of NAF: Preliminary Results from a Dense Seismic Array, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8925, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B17. David Thompson, Sebastian Rost , Greg Houseman, David Cornwell , Niyazi Türkelli , Ugur Teoman, Metin Kahraman, Selda Altuncu Poyraz, Levent Gülen, Murat Utkucu , and Andrew Frederiksen, 2013. FaultLab: Results on the crustal structure of the North Anatolian Fault from a dense seismic network, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8960, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B16. Sesetyan, K., Demircioglu, M.B., Rovida, A., Albini, P., Poyraz, S.A., Zulfikar, O., Stucchi, M., 2013. Seismic history of Turkey: A compilation for the period 1000 AD to 1903 , Joint Assembly Gothenburg, IAHS-IAPSO-IASPEI Sweden 22-26 July.

B15. Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Selda Altuncu Poyraz; Didem Cambaz; Ahu K. Mutlu; Metin Kahraman; Gregory A. Houseman; Sebastian Rost; David A. Thompson; David G. Cornwell; Murat Utkucu; Levent Gülen, 2013. Seismicity and Crustal Anisotropy Beneath the Western Segment of the North Anatolian Fault: Results from a Dense Seismic Array, AGU Fall Meeting, T22D-06, San Francisco.

B14. David A. Thompson; Sebastian Rost; Gregory A. Houseman; David G. Cornwell; Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Metin Kahraman; Selda Altuncu Poyraz; Levent Gülen; Murat Utkucu; Andrew W. Frederiksen; Stephane Rondenay, 2013. Imaging the North Anatolian Fault using the scattered teleseismic wavefield, AGU Fall Meeting, T22D-07, San Francisco.

B13. David G. Cornwell; Metin Kahraman; David A. Thompson; Gregory A. Houseman; Sebastian Rost; Niyazi Turkelli; Ugur Teoman; Selda Altuncu Poyraz; Levent Gülen; Murat Utkucu, 2013. Detailed Northern Anatolian Fault Zone crustal structure from receiver functions, AGU Fall Meeting, T23E-2633, San Francisco.

B12. Niyazi Turkelli , Selda A. Poyraz , Metin Kahraman , M. Ugur Teoman, Sebastian Rost , Greg A. Houseman , David Thompson , and David Cornwelll, 2013. New Insights on the Crustal Structure beneath the Western Segment of NAF: Preliminary Results from a Dense Seismic Array, 7th Congress of the Balkan Geophysical Society, 7-10 October, 2013, Tiran, Albania.

B11. Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Selda Altuncu Poyraz, M. Uğur Teoman, Sebastian Rost, Greg Housemann, David Thompson, David Cornvell, Murat Utkucu and Levent Gülen, 2013. Moho topography beneath the Western Segment of NAFZ – Primarily Results from a Dense Seismic Array , 5-th International Conference of young scientists and students, Baku, 15 November 2013.

B10. N. Türkelli, M. Kahraman, M. Teoman and S. A. Poyraz, 2012. Recent Seismic Activity of the Ganos Fault (Western Continuation of the North Anatolian Fault Zone), Fifth International Conference on the “Seismicity, earthquake prediction, earthquake engineering” , Azerbeycan.

B9. S. Altuncu Poyraz, M. Alper Şengül, and A. Pınar, 2012. Source Rupture Process And Seismotectonic Implication Of Van Tabanli Earthquake, October 23, 2011, EGU2012-14409, Vienna.

B8. D. Kalafat, R. Polat, S. Altuncu Poyraz, K. Kekovali, M.F. Akkoyunlu., 2012. 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, TS8.2/G3.8/NH4.4/SM2.11, EGU General Assembly 2013, Vienna .

B7. M. Alper Şengül ve Selda Altuncu Poyraz, 2011. Seismicity and Risk Potential of Thrace Region, Now Turkey, Natural Cataclysms and Global Problems of the Modern Civilization, Book of Abstract, p.81, İstanbul.

B6. Altuncu Poyraz, S., Kalafat, D., Kekovali, K., 2011. Update NEMC Database using Arcgis Software and Example of Simav-Kutahya earthquake sequences, AGU Fall Meeting, S51A2185A, San Francisco.

B5. Kalafat, D., Kekovali, K., Suvarikli, M., Samut, M. D., Altuncu Poyraz, S., Tunc, B., Yilmazer, M., Görgün, E., Köseoğlu, A., Öğütçü, Z., Güneş, Y., Kara, M., Kiliç, K., Comoğlu, M., Deniz, P., Polat, R., Kepekçi, D., Tunç., S., Çok, Ö., Gul, M., Özer, M., Horasan, G., Gülen, L., Ocal, M.F., 2011. Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, S21A2139K, San Francisco.

B4. Turkelli, N., Çakır, E., Altuncu, S., Kahraman, M., Teoman, U., Şahin, Ş., 2011. Intermediate Earthquakes Beneath the Antalya Basin, SW Turkey, 6th Congress of Balkan Geophysical Society, A11, Budapeşte, Macaristan.

B3. Altuncu, S., Pınar,A., 2010. Integration of Receiver Functions and Moment Tensor Inversion Methods to Study the 2007 Earthquakes of Egirdir, SW Turkey, European Geosciences Union General Assembly (EGU), SM1.5-TS8.8-1634, Vienna, Austria.

B2. Altuncu, S., A. Pinar., M. Yılmazer., 2008. Moment tensor inversion solutions for event 2005 Kaş earthquake using ZSACWIN, Waveform Inversion Workshop, Poster presentation, Ultrecht, Hollanda.

 B1. Altuncu, S., A. Pinar, M. Yılmazer, D. Kalafat., 2007. A Present day evidence for extensional tectonics within the Isparta angle in SW Turkey, Geoitalia, 2007, Sesto Forum Italiano di Scienze della Terra, Rimini, 12-14 Sep., 2007. CODE: GEOIT1LYZK, p:237, Rimini, Italy.

C. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

C25. Selda Altuncu Poyraz, Uğur Teoman, Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Sebestian Rost, Greg Houseman, David Thompson, Dave Cornwell, Ahu K. Mutlu, Didem Cambaz, Murat Utkucu, Levent Gülen,2013. FaultLab Proje: Mikro Deprem Aktivitesi ve Kayma Dalgası Ayrımlanması için İlksel Sonuçlar, 20. Uluslarası Jeofizik Kongresi, 25-27 Kasım, Antalya.

C24. Selda Altuncu Poyraz, Niyazi Türkelli, Uğur Teoman, Metin Kahraman, Sebestian Rost, Greg Houseman, David Thompson, Dave Cornwell, Ahu K. Mutlu, Didem Cambaz, Murat Utkucu, Levent Gülen,2013. Kuzey Anadolu Fayının Batı Kesimindeki Kabuk ve Üst Manto Yapısının Sismolojik Yöntemlerle İncelenmesi, 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.26, Antalya.

C23. Metin Kahraman, Niyazi Türkelli, Selda Altuncu Poyraz, M. Uğur Teoman, Sebastian Rost, Greg Housemann, David Thompson,David Cornvell, Murat Utkucu and Levent Gülen, 2013. Alıcı Fonksiyon Tekniği Kullanılarak Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Batı Kolu Altındaki Kabuk Kalınlığının Saptanması, 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.11, Antalya.

C22. M. Alper Şengül, Hayrettin Koral, Selda Altuncu Poyraz, 2012. 9 Kasım 2011 Van Depremi Olası Kaynak Fayı ve Etkileri, 16. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.38, İstanbul.

C21. D.Kalafat, M. Suvarıklı, Z. Öğütçü , K. Kekovalı , S. A. Poyraz , M. D. Samut , M. Çomoğlu, Y. Güneş, 2012. 23 Ekim 2011 Van Depremi (Mw=7.1) ve Artçı Deprem Etkinliğinin Sismotektonik Açıdan İrdelenmesi,16.Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.34, İstanbul.

 C20. K.Kekovalı, D. Kalafat, P.Deniz, M. Kara, A. Köseoğlu, M. Yılmazer, S.A. Poyraz, M. Çomoğlu, 2012. Patlatma Deprem Ayrımına Yönelik Zaman-Frekans Ortamı Analizleri; Tunçbilek-Kütahya Sahası Veri Madenciliği Uygulaması, 16.Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.29,, İstanbul.

 C19. Seray Çınar, Süha Özden, Salih Zeki Tutkun, Özkan Ateş, Selda Altuncu Poyraz, Sevinç Kapan Yeşilyurt ve Öznur Karaca,2012, 1912 Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye,1912 Mürefte depreminin 100. yılı sempozyumu, sayfa 172-174 Çanakkale.

C18. Selda A. Poyraz, Doğan Kalafat, Yavuz Güneş, M. Didem Cambaz, Mustafa Çomoğlu, Mehmet Yılmazer, 2011. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Ulusal Deprem İzleme Merkezi Veri Tabanının Oluşturulması, 15. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.25, Adana.

C17. Doğan Kalafat, Remzi Polat, Selda Altuncu Poyraz, Kıvanç Kekovalı, 2011. Birbirini Etkileyen (Tetikleyen) Depremlere Batı Anadolu’dan bir Örnek: 19 Mayıs 2011 Simav Deprem Etkinliği, 15. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.54, Adana.

C16. S. Altuncu Poyraz ve Ali Pınar, 2011. 2007 Eğirdir Depremlerinin Sismolojik Yöntemlerle Araştırılması, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (TDMSK) Bildiri Özleri Kitabı, s.33, Ankara.

C15. D.Kalafat, S.A. Poyraz, vd., 2010. Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İncelenmesi, 14. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s.28, Adıyaman.

C14. Şengül, M.A., Altuncu, S., Özvan, A., Tapan, M., Kalafat, D., 2009. 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce depremi fay mekanizması çözümlerinin saha verileriyle karşılaştırılması, Atag Çalıştayı, ATAG-13 Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, sf-50, Çanakkale.

C13. Kalafat, D., Z. Öğütçü, Y. Güneş, K. Kekovalı, M. Yılmazer, M. Kara, E. Görgün, K. Kılıç, P. Deniz, M. Çomoğlu, A. Berberoğlu, M. Berberoğlu, , S. Poyraz, F. Bekler, A. Küsmezer, H. Gümüş, D. Kepekçi, M. Gül Ö. Çok, R. Polat, 2009. Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings , Central Anatolian Region, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 63, 17-19 Kocaeli-Turkey.

C12. Kalafat, D., Z. Öğütcü, M. Suvarıklı, Y. Güneş, M. Yılmazer, K. Kekovalı, M. Kara, K. Kılıç, F. N. Bekler, A. Küsmezer, P. Deniz, M. Çomoğlu, M. Berberoğlu, A. Berberoğlu, S. A. Poyraz, H. Gümüş, E. Görgün, D. Kepekçi, M. Gül, R. Polat, Ö. Çok 2009. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Genişbantlı (GB) Sayısal Deprem Ağının Gelişimi – Evolution of Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) Broadband (BB) Digital Seismic Network , Uluslararası Deprem Sempozyumu ( International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 64, Kocaeli-Turkey.

C11. Pınar, A., Yılmazer, M., Canbay, E., Altuncu, S., 2009. The N-S extensional features in SW Turkey as constrained by the GPS and seismology data, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. 62, Kocaeli-Turkey.

C10. Kalafat, D., K. Kekovalı, M. Yılmazer, E. Görgün, S. Poyraz, 2009. Near Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network’s Broandband Stations, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book, Kocaeli-Turkey.

C9. Altuncu, S., Tuncer, M.K., Pınar, A., 2009. Geophysical evidence for radial extension at the apex of Isparta angel, Uluslararası Deprem Sempozyumu (International Earthquake Symposium), Abstracts Book p. , Kocaeli-Turkey.

 C8. Altuncu, S., Yılmazer, M., Kalafat, D., Pınar, A., 2007. ZSacWin algoritması kullanılarak 2004 Gökova deprem etkinliğinin incelenmesi, 15.yıl Mühendislik –Mimarlık Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s-62-68, Isparta.

C7. Altuncu, S., Yılmazer, M., Pınar, A., Kalafat, D., 2007. A Present day evidence for the active tectonics in the inner part of Isparta Angle in SW Turkey, Tam Metinler Kitapçığı, sf.131-135, Kocaeli.

C6. Kalafat, D. K. Kılıç, K. Kekovalı, M. Yılmazer, Y. Güneş, M. Kara, Z. Öğütçü, A. Güngör, M. Suvarıklı, A. Küsmezer, F. Bekler, P. Deniz, A. Berberoğlu, M. Çomoğlu, H. Gümüş, M. Berberoğlu, S. Poyraz, Ö. Çok., 2007. KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi , ATAG-11 Aktif Tektonik Araştırma Gurubu 11. Çalıştayı Bildiri Özleri Kitabı, s. 25, TUBİTAK Gebze, İstanbul.

C5. Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Özer M.F., Ari,B., Altuncu, S., 2005. Yeraltı yapısı Etkisi ve Depreme Dayanaklı Yapılaşma, Deprem Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı, sf.1236, Kocaeli.

C4. Uyanık, O., Altuncu, S., Kalyancuoğlu, Ü.Y., Uyanik, N.A., 2003. Alüvyonal Zeminlerin Sismik Hızları ile Gözeneklilik arasında bir yaklaşım, Deprem Sempozyumu, Sunular Kitabı, sf.125-133, Kocaeli.

C3. Kalyoncuğlu Ü.Y., Uyanık O., Altuncu S., 2003. Türkiye’de Bölge İçi Sismisitesinin Uzaysal Dağılımı ile bu Dağılıma Göre Sismik Risk, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.55, Isparta.

C2. Altuncu, S., Kaya, A., 2003. Tarsus Cumhuriyet Alanında Özdirenç Yönteminin Uygulanması ve Süzgeçlerin Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeofizik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf-1, Isparta.

C1. Kalyoncuoğlu, Ü.Y., Uyanik, O., Altuncu, S,. Uyanik, N.A., 2003. Gutenberg_Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım ile İstanbul ve Civarının Depremselliğinin Belirlenmesi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmıcılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı s-591-600, İstanbul.

 

Mehveş Feyza AKKOYUNLU

Kişisel Bilgiler

İş telefonu: 02165163206
E-posta: feyza.ocal@boun.edu.tr

Eğitim Bilgileri

Doktora
Tez konusu: “Van Gölü ve Civarının Üç Boyutlu Hız Yapısı ve Sismotektonik Özellikleri” Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2019

Yüksek Lisans
Tez konusu: “Nükleer Patlatmalar ve Depremlerin Karşılaştırılması”
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği, 2001

Lisans
Tez konusu: “Marmara Denizi’nde Yer Alan Derin Sismik Kesitlerin Yorumu”
İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği, 1995

Mesleki Deneyim

2009- Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Tsunami ve İzleme Değerlendirme Merkezi, İstanbul

2008-2009 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-Jeofizik Dairesi- Sismik Araştırmalar Birimi, Ankara

2001-2008 Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Organizasyonu (CTBTO) Uluslararası Veri Merkezi (Sismik, Hidroakustik ve Infrases Veri Analisti), Viyana, Avusturya

1997- 2001 Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Belbaşı Sismik Araştırma İstasyonu, Ankara
Eser ve Yayınlar

Kitap : Akkoyunlu M.F., Sismoloji (H.Doyle Seismology kitabı çeviri), 1.baskı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2013.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kalafat D., Kekovalı K., Akkoyunlu F., Ögütçü Z., Source mechanism and Stress Analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw= 7.1) and Aftershocks, Journal of seismology, 2014, 18, (3), 371-384.

Bayrak Y.,Yadav R.B.S., Kalafat D., Tsapanos T.M., Çınar H., Singh A.P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal (Akkoyunlu) F., Koravos G., Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, 2013, 601, 163-176.

Hakemli Sempozyum ve Kongre Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çıvgın B., Kaypak B., Seyitoğlu G., Aktuğ B., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F. An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks, 20th Anniversary of the 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, İTÜ, 15-18 October 2019.

Kaypak B., Çıvgın B., Seyitoğlu G., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., Analysis of Aftershocks of Acıpayam Earthquake (20.03.2019, Mw=5.7), VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (oral presentation)

Akkoyunlu, M.F. Generic Mapping Tools (GMT): Application in EarthSciences, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (poster presentation)

Poyraz S. Altuncu, Pınar A., Kekovali K., Güneş Y., Kalafat D., Ergün T., Cambaz M. D., Koseoglu A., Öğütçü Z., Kara M., Akkoyunlu M.F, Pektaş R., Çomoğlu M., Yılmazer M., Özdemir F., Hisarli P., Aksarı D., Polat R., Çetin S., Gül M., 2017 Yılı Ayvacık-Çanakkale Deprem Aktivitesinin Sismotektonik Özellikleri, 4. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve sismoloji Konferansı 11-13 EKİM 2017

Doğan B., Erkal T., Irmak T.S., Kalafat D., Karakaş A., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Van Gölü Havzasın’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler, 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, “TURQUA39” İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 8-11 Mayıs 2016.

Irmak T. S., Doğan B., Erkal T., Karakaş A., Çalık G., Gül Ü., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake, Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 10 – 12 March 2016.

Akkoyunlu M.F., Kaypak B., Kalafat D., Barış Ş. Determination of One Dimensional (1-D) Crustal Velocity Model of Lake Van Region and Surroundings. 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10-12 June 2015.

Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Güneş Y., Barış Ş., The Relocation of 23 October 2011 Van Earthquake and its Aftershocks. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12, June 2015.

Kalafat D., Kekovalı K., Pınar A., Akkoyunlu M.F., The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12 June 2015.

Kaypak B., Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Barış Ş., Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, sözlü sunum, 14-16 Ekim 2015.

Doğan B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A, “9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi.”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, 52, (2014)

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A., Moment Tensor Inversion of Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 2013.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Pınar A., Tunç B., An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, JPGU International Sysposium, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May 19-24, 2013.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2013.

Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M.F. Öcal (Akkoyunlu), Pınar A., Tunç B., Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 66th Geological Congress of Turkey, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 1-5 Nisan 2013.

Kalafat D., Polat R., Poyraz S. A. , Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly, Moscow, Russia, August 19-24 2012.

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütçü Z., Kekovalı K., Yılmazer M., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Güneş Y., A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw:7.2): Southeastern Turkey, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 3-7 Aralık 2012

Akkoyunlu M. F., Kalafat D., Samut D., Güneş Y., 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, poster,Türkiye, 18-19 Ekim 2012.

Kalafat D., Kekovalı K., Suvarıklı M., Cambaz D., Poyraz S. A., Tunç B., Yılmazer M., Görgün E., Küsmezer A., Öğütçü Z., Güneş Y., Kara M., Kılıç K., Çomoğlu M., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö., Gül M., Horasan G., Gülen L., Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, California, USA, 5-9 December 2011.

Kalafat D.,Suvarıklı M., Öğütcü Z., Horasan G., Gülen L., Kekovalı K., Tunç B., Cambaz D., Yılmazer M., Görgün E., Poyraz S. A., Küsmezer A., Güneş Y., Kara M.,. Kılıç K, Çomoğlu M., Deniz P., Akkoyunlu M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö.,. Gül M., Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 19-22 Ekim 2011.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kara M., Görgün E., Çomoğlu M., Poyraz S. A., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Samut D., Kılıç K., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.

Kalafat D., Poyraz S.A., Samut D., Kürçer A., Gökten Y. E., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kılıç K., Kara M., Çomoğlu M., Görgün E., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 2010.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Görgün E., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoğlu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Poyraz S. A., Bekler F. N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17-19 August 2009.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoglu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Altuncu Poyraz S., Bekler F.N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Görgün E., Gülen L., Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, sözlü sunum, 8-11 Ekim 2009.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kalafat D., Demircioğlu M.B., Erdik M., Hancılar U., Kamer Y., Sesetyan K., Tüzün C., Yenidoğan C., Zülfikar A.C., ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Çanakkale, poster, Türkiye, 8-11 Ekim 2009.

Fisseha M., Kasmi A., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis and Results, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2008.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Brachet N., Coyne J., Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin Part II: Analysis and Results, Infrasound Technology Workshop Tokyo, Oral Presentation, Japan, November 2007.

Brachet N., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2007.

Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC Vienna, Austria, 2006.

Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Fisseha M., Turyomurugyendo G., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data, ITW Fairbanks, Alaska, Oral Presentation, September, 2006.

 

Personal Data
Office Phone: +90 216 5163206
E-mail: feyza.ocal@boun.edu.tr

Education

Ph.D.
Thesis on “Three Dimensional Seismic Velocity Model and Seismotectonic Properties of Lake Van” 2019, Geophysical Engineering Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

M.Sc.
Thesis on “Comparison of Nuclear Explosions and Earthquakes” 2001, Geophysical Engineering Ankara University, Ankara, Turkey

BSc.
Thesis on “Interpretation of Deep Seismic Profiles in the Sea of Marmara” 1995, Geophysical Engineering, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey

Work Experince

2009- Kandilli Earthquake and Research Institute Regional Earthquake and Tsunami Monitoring Centre, İstanbul, Turkey

2008-2009 General Directorate of Mineral Research and Exploration Ankara Turkey

2001-2008 Comprehensive Test Ban Treaty Organization, International Data Center, Vienna, Austria

1997- 2001 Kandilli Earthquake and Research Institute Belbaşı Seismic Research Center Ankara, Turkey

Publications

Book : Akkoyunlu M.F., Sismoloji (H.Doyle Seismology translation), 1.press, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2013.

SCI, SSCI, AHCI Index Articles

Kalafat D., Kekovalı K., Akkoyunlu F., Ögütçü Z., Source mechanism and Stress Analysis of 23 October 2011 Van Earthquake (Mw= 7.1) and Aftershocks, Journal of seismology, 2014, 18, (3), 371-384.

Bayrak Y.,Yadav R.B.S., Kalafat D., Tsapanos T.M., Çınar H., Singh A.P., Bayrak E., Yılmaz Ş., Öcal (Akkoyunlu) F., Koravos G., Seismogenesis and earthquake triggering during the Van (Turkey) 2011 seismic sequence, Tectonophysics, 2013, 601, 163-176.
Scientific Symposium and Congres Publications

Çıvgın B., Kaypak B., Seyitoğlu G., Aktuğ B., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F. An approach to the tectonic structure of the Acıpayam Basin: Analysis of the 20.03.2019 (Mw 5.5) earthquake and its aftershocks 20th Anniversary of the 1999 Marmara Earthquakes: 23rd Active Tectonics Research Group Meeting, İTÜ, 15-18 October 2019, (oral presentation)

Kaypak B., Çıvgın B., Seyitoğlu G., Kılıçarslan Ö., Akkoyunlu F., Analysis of Aftershocks of Acıpayam Earthquake (20.03.2019, Mw=5.7), VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey, (oral presentation)

Akkoyunlu, M.F. Generic Mapping Tools (GMT): Application in EarthSciences, VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, September 25-27, 2019, Kocaeli, Turkey (poster presentation)

Poyraz S. Altuncu, Pınar A., Kekovali K., Güneş Y., Kalafat D., Ergün T., Cambaz M. D., Koseoglu A., Öğütçü Z., Kara M., Akkoyunlu M.F, Pektaş R., Çomoğlu M., Yılmazer M., Özdemir F., Hisarli P., Aksarı D., Polat R., Çetin S., Gül M., 2017 Yılı Ayvacık-Çanakkale Deprem Aktivitesinin Sismotektonik Özellikleri, 4. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve sismoloji Konferansı 11-13 EKİM 2017

Doğan B., Erkal T., Irmak T.S., Kalafat D., Karakaş A., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Van Gölü Havzasın’ndaki Kuvaterner Yaşlı Çökel Stratigrafisinin Depolanma Süreçlerini Etkileyen Faktörler, 7. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, “TURQUA39” İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 8-11 Mayıs 2016.

Irmak T. S., Doğan B., Erkal T., Karakaş A., Çalık G., Gül Ü., Akkoyunlu M. F., Kekovalı K., Seismological and Structural Features of November 9th, 2011 (Mw=5.6) Edremit-Van Earthquake, Humboldt Kolleg, Advances in Earthquake Seismology and Geodynamic Modeling, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey, 10 – 12 March 2016.

Akkoyunlu M.F., Kaypak B., Kalafat D., Barış Ş. Determination of One Dimensional (1-D) Crustal Velocity Model of Lake Van Region and Surroundings. 5. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 10-12 June 2015.

Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Güneş Y., Barış Ş., The Relocation of 23 October 2011 Van Earthquake and its Aftershocks. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12, June 2015.

Kalafat D., Kekovalı K., Pınar A., Akkoyunlu M.F., The January 8, 2013 (Mw=5.7) and May 24, 2014 (Mw=6.8) North Aegean Earthquakes and Their Afterschock Distributions. 5.International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, oral presentation, 10-12 June 2015.

Kaypak B., Akkoyunlu M.F., Kalafat D., Barış Ş., Van Gölü ve Çevresinin Bir Boyutlu (1-B) Kabuk Hız Modelinin Belirlenmesi. 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye, sözlü sunum, 14-16 Ekim 2015.

Doğan B., Çalık, G., Gül, Ü., Erkal, T., Kalafat, D., Akkoyunlu, M.F., Kekovalı, K., Göller, Ö., Irmak, T.S., Karakaş, A, “9 Kasım 2011 Mw 5.6 Edremit (Van) depremine Kaynaklık eden fay düzleminin (Edremit fayı) analizi.”, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, ATAG 18 / 5-7 Kasım, Muğla, 52, (2014)

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütcü Z. Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., Güneş Y., Pınar A., Moment Tensor Inversion of Recent Local Moderate sized Van Earthquakes Seismicity and Active Tectonics of the Van region; Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, San Francisco, U.S.A., 2013.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Pınar A., Tunç B., An Overview of Seismotectonic Properties of Eastern Anatolia, JPGU International Sysposium, Makuhari Messe, Chiba, Japan, May 19-24, 2013.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Akkoyunlu M.F., Kekovalı K., Doğu Anadolu Bölgesinin Sismotektonik Özelliklerinin Güncel Veriler ile Değerlendirilmesi. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 2013.

Kalafat D., K. Kekovalı, Z. Öğütcü, Y. Güneş, M.F. Öcal (Akkoyunlu), Pınar A., Tunç B., Doğu Anadolu Bölgesinin Özelliklerine Toplu bir Bakış, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 66th Geological Congress of Turkey, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, Türkiye, 1-5 Nisan 2013.

Kalafat D., Polat R., Poyraz S. A. , Kekovalı K., Akkoyunlu M.F., 19 May 2011 Simav Earthquake Sequence : Western Turkey, 33rd General Assembly of the European Seismological Commission EGU General Assembly, Moscow, Russia, August 19-24 2012.

Kalafat D., Suvarıklı M., Öğütçü Z., Kekovalı K., Yılmazer M., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Güneş Y., A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw:7.2): Southeastern Turkey, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 3-7 Aralık 2012

Akkoyunlu M. F., Kalafat D., Samut D., Güneş Y., 11 Ağustos 2012 Kuzeybatı İran Depremlerinin Sismotektonik Açıdan Değerlendirilmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 16. Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul, poster,Türkiye, 18-19 Ekim 2012.

Kalafat D., Kekovalı K., Suvarıklı M., Cambaz D., Poyraz S. A., Tunç B., Yılmazer M., Görgün E., Küsmezer A., Öğütçü Z., Güneş Y., Kara M., Kılıç K., Çomoğlu M., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö., Gül M., Horasan G., Gülen L., Seismotectonic Investigation of Karlıova Triple Junction (KTJ) and the Surrounding Area: Eastern Turkey, AGU Fall Meeting, California, USA, 5-9 December 2011.

Kalafat D.,Suvarıklı M., Öğütcü Z., Horasan G., Gülen L., Kekovalı K., Tunç B., Cambaz D., Yılmazer M., Görgün E., Poyraz S. A., Küsmezer A., Güneş Y., Kara M.,. Kılıç K, Çomoğlu M., Deniz P., Akkoyunlu M.F., Kepekçi D., Tunç S., Çok Ö.,. Gül M., Erzincan-Bingöl-Elazığ Arasında Kalan Bölgenin Sismotektoniğinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 15. Çalıştayı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye, 19-22 Ekim 2011.

Kalafat D., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kara M., Görgün E., Çomoğlu M., Poyraz S. A., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Samut D., Kılıç K., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Monitoring of the Micro-seismic Activity along the Salt Lake Fault Zone: Central Anatolia, American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco, USA, 2010.

Kalafat D., Poyraz S.A., Samut D., Kürçer A., Gökten Y. E., Kekovalı K., Öğütcü Z., Güneş Y., Yılmazer M., Kılıç K., Kara M., Çomoğlu M., Görgün E., Deniz P., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Küsmezer A., Suvarıklı M., Gül M., Çok Ö., Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro Depremselliğinin İzlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı, Adıyaman, Türkiye, 2010.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Görgün E., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoğlu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Poyraz S. A., Bekler F. N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M. F., Investigation of Seismicity and Seismotectonic features of Salt Lake and surroundings, Central Anatolia Region, International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 17-19 August 2009.

Kalafat D., Öğütcü Z., Güneş Y., Kekovalı K., Yılmazer M., Kara M., Kılıç K., Deniz P., Çomoglu M., Berberoğlu M., Berberoğlu A., Altuncu Poyraz S., Bekler F.N., Küsmezer A., Gümüş H., Kepekçi D., Gül M., Polat R., Çok Ö., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Görgün E., Gülen L., Tuz Gölü ve Civarının Sismotektonik Özelliklerinin İncelenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı, Çanakkale, Türkiye, sözlü sunum, 8-11 Ekim 2009.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Kalafat D., Demircioğlu M.B., Erdik M., Hancılar U., Kamer Y., Sesetyan K., Tüzün C., Yenidoğan C., Zülfikar A.C., ELER© Yazılımıyla Yakın Geçmişte Türkiye’de Meydana Gelen Depremlerin Tahmini Yer Sarsıntısı Haritalarının Oluşturulması, Aktif Tektonik Araştırma Grubu ATAG 13. Çalıştayı Çanakkale, poster, Türkiye, 8-11 Ekim 2009.

Fisseha M., Kasmi A., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Smooth Re-Introduction Of Infrasound Data Analysis Into Operations at the International Data Centre: Procedures, Analysis and Results, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2008.

Öcal (Akkoyunlu) M.F., Ndiath A., Fisseha M., Kasmi A., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Brachet N., Coyne J., Smooth Introduction of Infrasound Data into the IDC Reviewed Event Bulletin – Part II: Analysis and Results, Infrasound Technology Workshop Tokyo, Oral Presentation, Japan, November 2007.

Brachet N., Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Contribution of Infrasound Data at the International Data Centre, European Geophysical Union, Vienna, Austria, April 2007.

Brachet N., Ndiath A., Fisseha M., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Sitnikov K., Turyomurugyendo G., Technical Report Infrasound Processing at the IDC, Report of the Infrasound Team Activities in 2005. International Data Center Technical Note, CTBTO PTS/IDC Vienna, Austria, 2006.

Ndiath A., Öcal (Akkoyunlu) M.F., Fisseha M., Turyomurugyendo G., Sitnikov K., Brachet N., Coyne J., Recent Experiences of IDC Analysts Reviewing Infrasound Data, ITW Fairbanks, Alaska, Oral Presentation, September, 2006.

Mehmet KARA

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yeri : İstanbul
Doğum Tarihi : 13.06.1964

EĞİTİM
1970-1975 İstanbul Dr.Tevfik Sağlam Örnek İlkokulu
1975-1981 İstanbul Kasımpaşa Lisesi
1983-1988 İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği

STAJ , SEMİNER,TEZLER
1985 “MA-SU” Jeoloji Araştırmacılık Kurum Stajı
1986 “B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ” Kurum Stajı
1988 Yılında “Beylikdüzü Zemin Araştırması ” Bitirme Tezi

İŞ TECRÜBESİ

1987-88 Yıllarında Yeraltı Aramacılık Jeofizik Araştırma firmasında Teknik Sorumluluk
Boğaziçi Universitesi Kasım 1988 -halen Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü “Jeofizik Mühendisi”

BİLGİSAYAR
İleri Basic Programlama Dili
Windows 98, MS Office 2000 (MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point),

DİL, SÜRÜCÜ BELGESİ ve ASKERLİK
B SINIFI Sürücü Belgesi (1991)
Boğaziçi Üniv. YADYOK 1997-1999 İngilizce Kursu
1989 209.KD Genelkurmay Başkanlığı /ANKARA

HOBİLER
Kitap Okumak, Basketbol , Voleybol,Fenerbahçe Taraftarı ,Futbol seyircisi , Bilgisayar, Sinema, Satranç

YAYINLARI

Ayhan, E., Kasnak, E., Öğütçü, Z., Kalafat, D., İnce, Ş., Akkartal, B., Püskülcü, S., Özel, N., Öz, G., Sevimay, K., Kara, M., Pınar, A., 1989. 1976-1986 Yılları Arasında Batı Türkiye’de Diri Fay Zonlarının ve Depremlerin Etkinliği, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 64, 5-191.

Kalafat, D., M. Kara, Z. Ögütçü, G. Horasan, 1992. Batı Anadolu’da Kabuk Yapısının Saptanması, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 70, 64-89.

Kalafat, D., Z. Öğütçü, M. Kara, Ş. İnce, A. Pınar, 1996. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, IX Mühendislik Sempozyumu, Jeofizik Mühendisliği Bildirileri Kitabı, 97-101.

Türkelli, N., N. Kafadar, E. Ayhan, M. Kara, D. Kalafat, Ş. İnce, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Güngör, G. Öz, A. Pınar, B. Akkartal, G. Horasan, S. Püskülcü, E. Kasnak, 1995. 1 Ekim 1995 Dinar Depremi ve Artçı Şokları, B.Ü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Sismoloji Laboratuarı, İstanbul.

Türkelli, N., O. Gündoğdu, D. Kalafat, E. Ayhan, B. Akkartal, Z. Öğütçü, G. Öz, M. Kara, K. Kılıç, 1995. Türkiye Şiddetli Depremler Kataloğu (1900-1994). Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi Raporu, Proje Kodu: 95T0253 , İstanbul.

Kara, M., Pınar,A., İnce,Ş., Güngör,A., Öğütcü,Z., 1996. 1995 Dinar Depremi ve Artçı sarsıntılarının Üç Boyutlu Dağılımı, T.C.Bayındırlık İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni 74, 46-68.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, 1998. Anadolu’ da yer alan on-line deprem istasyonlarının magnitüd denklemlerinin çıkartılması, T.C.Bayındırlık İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni, Sayı 76, 20-30.

Eyidoğan, H., A. Cisternas, C. Gürbüz, M. Aktar, H. Haessler, N. Türkelli, F. Biçmen, S. B. Üçer, S. Kuleli, A. Barka, A. M. Işıkara, O. Polat, B. Kaypak, M. Ergin, E. Arpat, A. Yörük, Ş. Barış, D. Kalafat, H. Alkıç, A. Güngör, Ş. İnce, E. Zor, T. Bekler, R. Gök, G. Örgülü, M.Kara, 1998. Marmara Denizi ve Çevresinin Mikro-Deprem Araştırmasının Sonuçları, Workshop-IV, s. 13-17, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa/İstanbul, 14-15 Mayıs 1998.

A.Pınar, N. Ozel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Oz, Z. Ogutcu, M. Kara, S. Puskulcu, M. Suvarıklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. Ince, E. Kasnak, K. Kekovalı, E. Gorgun, Earthquake data server of the Seismological Laboratory in Koeri, 1999. Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, Book of Abstracts p. 60, İstanbul, July 5-9, 1999.

Pınar, A., N. Özel, D. Kalafat, G. Horasan, G. Öz, Z. Öğütcü, M. Kara, S. Püskülcü, M. Savaraklı, K. Kılıç, R. Gök, G. Örgülü, M. Yılmazer, N. Kafadar, A. Güngör, S. İnce, E. Kasnak, K. Kekovalı and E. Görgün, 1999. Earthquake Data Server of the Seismological Laboratory in Koeri, Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, July 5-9, İstanbul, Turkey, Abstracts, p. 60.

Pınar A., Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, 1999. 1981-1997 Türkiye ve Çevresi Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Araştırma Projesi Sonuç Raporu, Kodu Proje: 99T201, İstanbul.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, A. Pınar, N. Özel, Z. Öğütçü, K. Kılıç, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye deprem etkinliğine toplu bir bakış, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s. 87-100, 24-27 Mayıs, İzmir.

Özel, N., D. Kalafat, Pınar, A., G. Horasan, E. Cranswick, M. Yılmazer, M. Kara, Z. Öğütçü, 2000. 17 Ağustos 1999 İzmit ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremlerinin artçı sarsıntıları, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu Bildiriler kitabı, s.79-86, 24-27 Mayıs, İzmir.

Kalafat, D., M. Kara, G. Öz, 2000. Marmara Bölgesinin Depremselliği, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Batı Marmara-Kuzey Ege Depremleri Jeofizik Toplantısı, Bildiriler Kitapçığı s. 44, 4 Kasım 2000, Çanakkale.

Kalafat, D., G. Öz, M. Kara, Z. Öğütçü, K. Kılıç, A. Pınar, M. Yılmazer, 2000. 1981-1997 Türkiye ve Dolayları Deprem Kataloğu (M>4.0), B.Ü. Yayınları 2000, Bebek, İstanbul.

Kalafat, D., G. Öz,N.Özel, M. Kara, Z. Öğütcü, G.Horasan, S.Püskülcü, K.Kılıç, A.Güngör, Ş.İnce, E.Görgün, A.Pınar, N.Kafadar, M.Yılmazer,K.Kekovalı, A.Köseoğlu, M.Çomoğlu, Y.Güneş, M.Suvarıklı . ” 17 Ağustos 1999 İzmit ,
12 Kasım 1999 Düzce Depremi ve Artçı Deprem Etkinlikleri ” B.Ü. Yayınları 2001 Bebek İstanbul

Dr. Doğan AKSARI

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi
34684 Çengelköy-İstanbul / Türkiye

e-mail: aksari@boun.edu.tr
telefon: +90-216-516 36 00 – 3311
faks: +90-216-308 30 61 (Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi)

——————————————————————————–

Eğitim
Doğan AKSARI, lisans (BSc) derecesini, jeofizik alanında, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans (MSc) derecesini ve doktora (PhD) derecesini Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı’nda elde etmiştir.

Araştırma Deneyimi
2004–2012 Boğaziçi Üniversitesi, Jeofizik Anabilim Dalında, Araştırma Görevlisi
2012-Halen Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Mühendis

Araştırma Alanları
Stres Analiz Çalışmaları
Deprem ve Fay fiziği
Ege Bölgesi
Dalma Batma Alanları
Telesismik Tomografi

Projeler

P10. 2013-2018: Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey (JICA SATREPS – MarDiM Project).

P9. 2008 – 2010: Sivriada ve Yassıada Sismik Gözlem Sistemi PIRES, Mustafa Aktar, Hayrullah Karabulut, Dean Childs, Fatih Bulut, Ahu Kömeç, Doğan Aksarı, Tuğce Afacan, Yaman Ozakın, Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye, GeoForschungsZentrum Potsdam, Germany.

P8. 2007 – 2012: Ege-Anadolu Platformunun Sismik Görüntülenmesi (SIMBAAD), Hayrullah Karabulut, Anne Paul, Mustafa Aktar, Denis Hatzfeld, Dean Mark Childs, Yaman Özakın, Ahu Kömeç Mutlu, Tuğçe Afacan Ergün, Didem M. Samut, Doğan Aksarı, Université Joseph Fourier, Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (Fransa), Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Türkiye).

P7. 2006 – 2008: İstanbulu’un Anadolu Yakası İçin Zemin Sınıflamasına Yönelik Mikrotremor Çalışmaları, Cemil Gürbüz, Niyazi Türkelli, Ömer Alptekin, Gülay Barbarosoğlu, Doğan Aksarı, Tuğçe Afacan Ergün, Tolga Komut, Doğan Kalafat, Birsen Can, Alper Denli, Uğur Teoman, Tülay Kaya, Seda Yelkenci, Gülten Polat, Aslı Er, Zeynep Coşkun, Metin Kahraman, Gülçin Güner, Mahmut Baş, Hikmet Karaoğlu, Kemal Duran, Ahmet Emre Basmacı, Nurcan Züran

P6, 2006 – 2008: Lithospheric Dynamics of the Isparta Angle: A study of the seismic structure of Southwestern Turkey. Missouri Üniversitesi, B. Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortak proje.

P5. 2005 – 2008: Marmara Bölgesi Hız Yapısının Aktif ve Pasif Tomografi ile İncelenmesi, TÜBİTAK, Hayrullah Karabulut, Serdar ÖZALAYBEY, Ahu Kömeç MUTLU, Tuğçe AFACAN, Doğan AKSARI, Dean CHİLDS, TÜBİTAK Proje No: 104Y386.

P4. 2004 – 2012: Orta ve Doğu Anadolu’da Yapay Sismik Kaynak Kullanarak Yer Kabuğu Yapısının Ayrıntılı Araştırılması ve Deprem İstasyonlarının Kalibrasyonu, TUJJB., Cemil Gürbüz, Sadi Küeli, Tolga Bekler, Doğan Aksarı, Tuğçe Afacan.

P3. 2004 – 2005: Investigation of the mechanics of the North Anatolian Fault and related seismic risk. Programme for Integrated Actions (PIA) BOSPHORUS(TURKEY). TÜBİTAK/CNRS. Project No: 103Y179 BOSPHORUS

P2. 2003 – 2004: Sismik yansıma çalışması, Avcılar ve Sarımeşe / Türkiye. (Boğaziçi Üniversitesi ve CNRS / LGIT )

P1. 2001 – 2005: Calibration of Regional Seismic Stations in the Middle East with shots in Turkey.

Arazi ve Faaliyetler
07.2007 Diyarbakır, Türkiye, TPAO Ergani Sismik Çalışması (15 Gün).
12.2007 Marmara Bölgesi, Türkiye, Geçici İstasyon Bakım ve Veri Toplama.
Güncellenecek …

Uluslararası Yayınlar
Aksarı, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Stress interactions of three moderate size earthquakes in Afyon, South western Turkey, Tectonophysics, 2010, https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.12.010

Poyraz, S.A., Aksarı, D., Ergün, T., Teoman, U.M., Pınar, A., The December 2nd, 2015 Bingöl, Eastern Anatolia-TURKEY, Earthquake (Mw=5.3): A Rupture on Optimally Oriented Fault Plane, Journal of Asian Earth Sciences, Volume 173, 88-97pg, 2019, https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.12.019

Ulusal Yayınlar
Gurbuz, C., Bekler, T., Aksarı, D., Afacan, T., Kalafat, D., Toksöz, M. N., Kuleli, S., 2004, Kontrollü Kaynak Kullanarak Anadolu’da Yapısı Araştırmaları , Derin Yer ve Deniz Araştırmaları Toplantısı, MTA Kültür Sitesi, Ankara, tam metin s. 2-11

Gurbuz, C., Serpen, Ü., Öngür, T., Aksoy, N., Aksarı, D., Denli, A., Afacan, T., Dimer, Ç., Mikrosismik ağ ile reenjeksiyonun izlenmesi, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 13/16 nisan 2011, İzmir, s. 17-34.

Abstracts

T. Ergun, D. Aksarı, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Predicting Earthquakes by using Preliminary Kandilli Earthquake Catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

S. Yelkenci, G. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Self-Similar properties of interevent times and distances of earthquakes around Turkey and surroundings area and seismic declustring, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

D. Aksarı, T. Ergun, G. Polat, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Static and dynamic stress changes and Earthquake triggering, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

G. Polat, D. Aksarı, T. Ergun, S. Yelkenci, O. Alptekin, N. M. Özel, B. Ücer, D. Kalafat, M. Yılmazer and K. Kekovalı, Preliminary statistical analysis of Kandilli earthquake catalog, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, 13 – 18 April 2008

Posterler

Po7. Karabulut, H., Paul, A., Cambaz, M.D., Mutlu, A.K., Aksarı, D., Ergün, T.A. The Images of Anatolia, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU2015-8921, 2015 EGU General Assembly 2015.
Po6. Aksari, D., Karabulut, H., Paul, A. And Simbaad Team, Determination of upper mantle heterogeneity beneath aegean-anatolian region from travel time tomography, Fall Meeting 2011, SanFrancisco, CA, USA (abstract #T51G-2433)
Po5. Ugur Mustafa Teoman, Eric Sandvol, Niyazi Turkelli, Dogan Aksari, Amanda Lough, Cem Destici, Sakir Sahin, Alev Berberoglu, Doğan Kalafat, Preliminary Results of a Seismological Experiment on Mantle Dynamics and Crustal Structure beneath Isparta Angle, The XXIV IUGG General Assembly, Perugia from July 2nd to July 13th 2007.
Po4. Aksari, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Analysis of December 15, 2000 and February 3, 2002 Sultandagi-Afyon Earthquakes, American Geophysical Union, Fall Meeting 2005, SanFrancisco, CA, USA (abstract #S13B-0203)
Po3. Aksari, D., Karabulut, H., Ozalaybey, S., Aktar, M., Stress-Trıgerrıng Analysıs Of December 15, 2000 And February 3, 2002 Sultandağı-Afyon Earthquakes Sequences, International Symposium on the Geodynamics of Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, 15–18 June 2005, Kadir Has University, İstanbul, TURKEY
Po2. Özalaybey, S., Tapırdamaz, C., Ergin, M., Yörük, A., Tarancıoğlu, A., Karabulut, H., Aksarı, D., Aftershock analysis of May 01, 2003 Bingol earthquake, eastern Turkey, EGU General Assembly 2004, 6, Nice, Fransa, 2004.
Po1. Gurbuz, C., Bekler, T., Kuleli, S., Nafi Toksöz, M., Kalafat, D., Aksari, D., Afacan, T., Can, B., Ergin, M., Ozalaybey, S., Schultz, C., Calibration Of Local Seismic Stations And Crustal Structure In Central Anatolia With Land Explosions, XXIX General Assembly of the European Seismological Commission, Potsdam, Germany, September 2004, (SCB-4)

Tezler

Doğan Aksarı, Determination of Upper Mantle Heterogeneity Beneath Aegean-Anatolian Region From Travel Time Tomography, 2019, Ph.D.
Doğan Aksarı, Analysis Of 15 December 2000 And 3 February 2002 Sultandaği-Afyon Earthquakes, Jeofizik Anabilim Dalı, 2006, M.Sc.
Doğan Aksarı, GPS Nedir? GPS Yardımıyla Jeofizik Problemlerine Nasıl Çözüm Bulunur?, İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Bölümü, 2001, Bitirme Tezi

Staj ve Eğitimler
2013 REFTEK 125A Kursu (Gelişmiş), Dallas, TX, USA
2007 REFTEK 125A Kursu, Dallas, TX, USA
2001-2002 Cisco CNAP 1,2 Kur, İstanbul Teknik Üniversitesi
2001-2002 İngilizce Hazırlık, Boğaziçi Üniversitesi
2000 Tübitak, MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Yaz Stajı

Doğan AKSARI ayrıca eşinin yemek bloğunda – www.mutfakbocugu.com – gönünllü olarak çalışmaktadır.

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER


Deprem nedir?

Deprem esnasında nasıl davranmalıyız?
Afete Hazırlık Eğitim Laboratuvarı (AHEL) sayfası için tıklayınız.

Dünyada kaydedilen en büyük deprem hangisidir?
1900 den bu yana kaydedilen en büyük deprem, 22 Mayıs 1960’ta Şilide olmuştur (Magnitud= 9.5 Mw).

Yeryüzünde en az sallanan kıta hangisidir?
Depremi en az olan kıta Antartikadır.

Magnitüd ve Şiddet arasındaki fark nedir?
Magnitüd depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü; şiddet ise depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.
 (Magnitüd / Şiddet karşılaştırması)

Depremin Magnitüdü Nedir?
Depremin Magnitüdü, belli bir zaman diliminde kaydedilen sismogram üzerindeki deprem dalgalarının genliğinin logaritması olarak tanımlanır. (Richter-ML, mb, MS, MW)

Depremin Şiddeti Nedir?
Depremin yer yüzeyindeki etkileri depremin şiddeti olarak tanımlanır.  Şiddetin ölçüsü, insanların deprem sırasında uykudan uyanmaları, mobilyaların hareket etmesi, bacaların yıkılması ve toplam hasar gibi çeşitli kıstaslar göz önüe alınarak yapılır. Şiddeti tanımlamak için birçok ölçek geliştirilmiştir. Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeğidir (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale). Bu ölçek, Romen rakamları ile belirlenen 12 düzeyden oluşur. Hiçbir matematiksel temeli olmayıp bütünü ile gözlemsel bilgilere dayanır.

Richter Ölçeği nerede satılır?
Satılmaz. Richter Ölçeği bir alet değildir; depremin magnitüdünü tanımlayan matematiksel bir formüldür.

Artçı Deprem (Aftershock) nedir?
Ana depremi izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir.

Artçı Depremler (Aftershocklar) ne kadar süre ile devam eder?
Belli bir süresi yoktur, 1 ay da olabilir 2 yıl da…

Depremin süresi ne kadardır?
Bir ile doksan saniye arasında değişir.

Depremler önceden belirlenebilir mi?
Var olan koşullarda depremin önceden belirlenmesi olanaksızdır.

Fay nedir?
Yerkabuğunu oluşturan kayaçların bir yüzey boyunca kırılması ve oluşan iki parçanın birbirine göre göreceli olarak yerdeğiştirmesidir. (Fay Türleri)

Kuzey Anadolu Fay Hattı nedir?
Doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanır. Dünyanın en aktif ve en önemli kırık hatları arasında yer alan Kuzey Anadolu fay zonunun uzunluğu yaklaşık 1200 km dir; genişliği ise 100 m ile 10 km arasında değişir.

Deprem olan her yerde fay varmıdır?
Eğer yoksa bile yeni bir tane oluşmuştur.

P ve S dalgası nedir? (Animasyon)

 • P dalgası: Kayıtçılara ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır (boyuna dalga). Yıkım etkisi düşüktür.

 • S dalgası: Kayıtçılara ikincil olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası hızının %60’ı ile %70’i arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektir. (P ve S dalgalarının Kabuk içerisinde ve Manto sınırında izlediği yola göre bileşenleri)

Sıvı Etkisi (Liquefaction) nedir?
Kum-kil gibi gevşek malzemeden oluşan katmanların deprem sırasında sıvıların çalkalanmasına benzer bir özellik göstermesidir.

Magnitüdlerine göre 1 yılda tüm dünyada kaç tane deprem olmaktadır?
(USGS ten)

Tanım

Büyüklük

Yıllık Ortalama

Çok Çok Şidetli (Great)

8 >=

1
Çok Şiddetli (Major) 7 – 7.9 18
Şiddetli (Strong) 6 – 6.9 120
Orta Şiddette (Moderate) 5 – 5.9 800
Hafif (Light) 4 – 4.9 6,200 (tahmini)
Çok Hafif (Minor) 3 – 3.9 49,000 (tahmini)
Çok Çok Hafif (Very Minor) < 3.0 Magnitüd 2 – 3: günde yaklaşık 1,000
Magnitüd 1 – 2:  günde yaklaşık  8,000


Aletle deprem ölçümü ilk kez ne zaman yapılmıştır?

İlk sismoskop M.S. 132 yılında Çinli filozof Chang Heng tarafından icat edilmiştir. Bu aygıt ayaklı bir vazo üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 tane ejderha başı ile vazonun ayağı üzerine yerleştirilmiş  8 tane kurbağadan oluşur . Kurbağların açık olan ağızları ejderhalara doğru dönüktür. Deprem sırasında   ejderlerden bazıları ağızlarındaki bilyeyi kurbagaların ağzına düşürür. Hangi ejderin bilyesi düşmüşse sarsıntının doğrultusu o yödedir. Aletin kendi bulunduğu yerde hissedilemeyen yaklaşık 750 km uzaklıklardaki depremleri algılayabildiği söylenmektedir. Aletin gövdesini oluşturan vazonun içerisinde ne tür bir düzenek olduğu bilinmemektedir. Bu konudaki en yaygın görüş, vazo içerisine çok duyarlı bir sarkaç’ın yer aldığı görüşüdür.
Sismoskop

Deprem nerelerde oluşur?
Deprem herhangibir yerde ve herhangibir zamanda oluşabilir. Genel olarak depremlerin kaboğu oluşturan levhaların sınırlarında oluştuğu söylenebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandığı gözlenmiştir ve bu kesiler hep levha sınırlarıdır. Depremlerin yoğun olarak gözlendiği bölgeler yeryüzünde üç ana kuşak oluşturur.

 • 1. Kuşak (Pasifik Deprem Kuşağı): Şiliden kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD nin batı kıyıları ve Alaskanın güneyinden Aleutian Adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik Adaları ve Yeni Zelandayı içine alan en büyük deprem kuşağıdır. Yeryüzündeki büyük depremleri %81’i bu kuşak üzeride gerçekleşir.

 • 2. Kuşak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlantik okyanusuna ulaşan kuşaktır. Yeryüzündeki büyük depremlerin %17’si bu kuşakta oluşur.

 • 3. Kuşak (Atlantik): Bu kuşak Atlantik Okyanusu ortasında yer alan levha sınırı (Atlantik Okyanus Sırtı)   boyunca uzanır.

Türkiyede kaydedilen en büyük deprem hangisidir?
Aletsel dönemde ülkemizde kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939 Erzincan’ da olmuştur. Gece yarısı olan depremde yaklaşık 33 000 kişi ölmüştür.

Deprem tehlikesi en yüksek ve en düşük olan bölgemiz hangileridir ?
Harita

       Telif hakkı Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
1995-2000, 34680, Çengelköy, Istanbul,  Tel: (90 216)
516 36 00
E-mail:
sislab@boun.edu.tr