Kandilli Yönetiminde Bölgesel Uluslararası Tsunami Tatbikatı

Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Bölgesinden sorumlu olan ve eş başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) yürüttüğü NEAMTWS Tsunami ve Haberleşme Tatbikatı Görev Takımı 1 Kasım tarihinde yeni bölgesel tatbikat gerçekleştirdi.

KRDAE, 1 Kasım 2017’de Antakya/Samandağ fay zonunda 1872 (Ms7.2) depremi üzerinden daha büyük (Mw 7.4) bir deprem senaryosu ile gerçekleştirdiği tatbikata, CENALT (Fransa) 31 Ekim 2017 tarihinde Cezayir kıyısındaki uygulama ile katıldı.

INGV (İtalya) ve NOA (Yunanistan) 2 Kasım 2017 tarihinde Helen Yayının batısında (ortak senaryo), IPMA (Portekiz) ise 3 Kasım 2017’de Kuzey Doğu Atlantik’te bir deprem/tsunami senaryosu ile katılım sağlayacak. CENALT senaryosunun C evresine Avrupa Birliği-Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi de dahil olacak.

KRDAE’nin tatbikat senaryosunda tamamı ile karada ancak kıyıya yakın bir bölgede meydana gelen depremi takiben uyarı mesajları gönderilmesi, sonrasında deprem nedeniyle gerçekleşen bir denizaltı heyelanı sonucu oluşan bir tsunami nedeni ile İskenderun mareografında ilk mesajda öngörülen uyarı seviyesinden daha yüksek bir seviyede tsunami gözlemlenmesi sonucunda uyarı mesajının revize edilmesi, ve daha sonra da gözlemlere devam ederek tatbikat sonunda “Tsunami tehlikesi geçmiştir” mesajı gönderilmesi sağlandı.

KRDAE, bu tatbikat ile Antakya bölgesine odaklanarak halihazırda insani ve askeri bir krizin vuku bulduğu bir bölgede meydana gelebilecek eşzamanlı iki ayrı doğal afetin ve tetikleyebileceği teknolojik afet/afetlerin (örneğin BOTAŞ Hatay Doğalgaz/İskenderun Petrol Boru Hattında hasar ve yangın, BOTAŞ İskenderun Limanında tsunami nedeni ile tanker bağlantısında kopma neticesinde deniz kirliliği vs.) etkilerinin karar vericiler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede bölgede faaliyet gösteren AFAD ve TSK gibi kurumlarımızın yanı sıra Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği – Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi gibi kurumların da dikkatlerini çekmeyi amaçlıyor.

KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM), Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Tsunami Erken Uyarı ve Zararlarını Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu (ICG/NEAMTWS) çatısı altında sorumluluk alanları Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’i kapsayacak şekilde ICG/NEAMTWS tarafından akredite edilmiş 7/24 operasyonel bir merkez olarak Tsunami Hizmet Sağlayıcı statüsünde görev yapıyor. KRDAE-BDTİM, bu görevi kapsamında sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen tüm depremleri ve denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemleyerek ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Deprem Bilgi Mesajı ve Tsunami Erken Uyarısı gönderiyor.

 

Fotoğraflar: Kenan Özcan
Tarih: 01 Kasım 2017

Kaynak: http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/kandilli-yonetiminde-bolgesel-ulusl...