"Dünya Tsunami Farkındalık Günü" Basın Toplantısı (05.11.2018)

“Dünya Tsunami Farkındalık Günü” Basın Toplantısı

B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Operasyon Binası
05.11.2018 Pazartesi saat: 10:00


2016 yılında UNESCO Hükümetlerarası Oşinografik Komisyonu (IOC) tarafından; “Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler için Tsunami Erken Uyarı ve Zararları Hafifletme Sistemi” kapsamında yetkili hizmet sağlayıcı olarak tanımlanan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesindeki Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM) “5 Kasım - Dünya Tsunami Farkındalık Günü” kapsamında bir basın toplantısı düzenliyor. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in açılış konuşması ile başlayacak olan toplantıya ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, tsunami özelinde afetlerin ve risk azaltım çalışmalarının mali boyutlarının gerek afet öncesi simülasyon metoduyla gerek afet sonrası muhasebe yoluyla kestiriminin ana çerçevesini aktaracağı bir sunum ile katılım gösterecek. 

Bu yıl ana teması “2015-2030 Sendai Afet Risk Azaltımı Çerçevesi Kapsamında Tsunami Afetine İlişkin Ekonomik Kayıplar” olarak belirlenen “Dünya Tsunami Farkındalık Günü” basın toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.