Açık Ders : "Tsunami Tehlikesine Hazır mıyız?" (19 Temmuz 2018)

Açık Ders : "Tsunami Tehlikesine Hazır mıyız?"

Bu derste Doğu Akdeniz, Ege, Karadeniz ve Marmara’da tsunami tehlikesinin özet bir değerlendirmesi ve bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından UNESCO çatısı altında yapılan çalışmaları özetleyerek ülkemizde etkin bir tsunami erken uyarısı sisteminin gereksinimleri hakkında bazı değerlendirme ve öneriler sunmaya çalışacağız.

 Dr. Öcal Necmioğlu

1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Jeofizik Mühendisi olarak mezun olan Öcal Necmioğlu, 1997-2008 yılları arasında özel sektör ve Birleşmiş Milletler çatısı altında geçirdiği profesyonel çalışma hayatını takiben 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi – Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) çalışmaya ve Jeofizik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. “Türkiye ve Çevresinde Tsunami Tehlikesi” başlıklı tezi ile 2014 yılında doktora çalışmalarını tamamlayan Öcal Necmioğlu, 2012 yılından beri ülkemizi UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Kuzey-Doğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler Tsunami Erken Uyarı ve Zararlarını Azaltma Sistemi Hükümetlerarası Koordinasyon Grubu (IOC/ICG/NEAMTWS) nezdinde Ulusal Tsunami İrtibat Kişisi olarak temsil etmekte olup, gerek ülkemizde gerekse Kuzey Atlantik ve Akdeniz coğrafyasında nitelikli bir tsunami erken uyarı sisteminin kurulmasında önemli rol oynamıştır.