Açık Ders : “Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz” (2 Ağustos 2018)

Açık Ders : “Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz” (2 Ağustos 2018)

Bu sunumda, Kandilli Rasathanesi’nin kısa tarihi, depreme neden olan oluşumlar, nerelerde deprem oluyor?, fay hatları ve fay çeşitleri, Türkiye’de deprem gözlemleri, depremler nasıl izleniyor? depremler artıyor mu?, depremler önceden bilinir mi?, Ülkemizde gerçekleşen deprem istatistikleri, KRDAE tarafından gerçekleştirilen güncel deprem araştırmaları, deniz tabanı gözlemleri ve deprem erken uyarı sistemleri hakkında genel bilgiler verilecektir.

Prof. Dr. Haluk Özener

Prof. Dr. Haluk Özener, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında tamamladıktan sonra Master ve Doktora derecelerini 1992 ve 2000 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nden (BÜ) almıştır. Doktora Çalışması sırası ve sonrasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT),  Yer, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri Bölümü ve Yer Kaynakları Laboratuvarı’nda misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Akademik kariyerine 1989 yılında BÜ, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde (KRDAE) araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 2003 yılında doçent olmuş ve 2005-2007 yılları arasında KRDAE Jeodezi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2007-2009 arasında İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde çalıştıktan sonra 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne profesör unvanı ile geri dönmüştür. 2010-2015 yılları arasında KRDAE Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2010 yılından beri Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı ve 2015 yılından itibaren de KRDAE Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Özener, 50’den fazla uluslararası ve ulusal projede yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev almış ve 300’ün üzerinde akademik yayını bulunmaktadır. Araştırma konuları; jeodezi, GPS, Jeodinamik, deprem tehlikesi, mühendislik yapılarının deformasyonu, jeoinformasyon ve CBS uygulamalarıdır. Halen 20’den fazla uluslararası ve ulusal mesleki birliğe üyedir.