Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Ana Bilim Dalı

Aktivite

Laboratuvarımızda yürütülen aktivite başlıkları aşağıdaki şekilde sınıflanabilir:

A. JEOMANYETİZMA

Yer manyetik alanının zamana göre değişimleri ve Türkiye için bölgesel değerleri laboratuvarımız tarafından yapılmaktadır.Yermanyetik alanının H (yatay bileşen), D (sapma açısı) ve Z (düşey bileşen) bileşenlerinde meydana gelen anlık değişimler flux-gate variometresi ile ölçülmektedir. H, Z ve F (toplam alan) mutlak ölçümleri proton manyetometresi, D ve I (eğim açısı) mutlak ölçümleri ise D/I theodolite sistemi ve bu sistem üzerine kurulu bulunan tek eksenli flux-gate manyetometresi ile yapılmaktadır. Mutlak ölçümler rasathanelerin baz eğrisi değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır ve yapılması son derece hassasiyet gerektirmektedir. Mutlak ölçüler haftada en az iki kez olmak üzere yapılmaktadır. Kayıtlarımızda uluslararası zaman dilimi kullanılmaktadır.

    1. Yer manyetik alan ölçümleri

    2. Manyetik prospeksiyon çalışmaları

    3. – Manyetometre üretimi/bakımı

    4. – Veri paylaşımı 

B. PALEOMANYETİZMA

Yerkabuğunun jeolojik gelişimi ve jeodinamik hareketlerinin araştırılmasına yönelik olarak Paleomanyetizma araştırmaları yapacak alt yapıyı sağlamak amacıyla İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Kürsüsü Başkanlığı’nda, İTÜ Maden Fakültesi Arz Fiziği Enstitüsü Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü arasında 07.04.1973 günü imzalanan bir protokolla kurulmuştur. Söz konusu protokolda laboratuvarın adının “KANTEK Paleomanyetizma Laboratuvarı” olmasına karar verilmiştir.

KANTEK Paleomanyetizma laboratuvarının bu günkü alet donanımı mağmatik kayaçlar üzerinde yapılacak paleomanyetik araştırmalar için yeterli düzeydedir. KANTEK Paleomanyetizma laboratuvarı’nın mevcut alet donanımı: İki  adet  spinner manyetometre, bir  adet  termal  demanyetizatör,  bir  adet alternatif alan demanyetizatör, bir adet süseptibilite cihazı, bir adet manyetik anizotropi ölçer, karot alma aleti, taş kesme araç ve gereçleri olarak sıralanabilir.