Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeofizik Ana Bilim Dalı

Hoşgeldiniz

Jeomanyetik gözlemevleri, yer manyetik alan bileşenlerinin zamana bağlı değişimlerinin hassas olarak kayıt altına alındığı birimlerdir. Dünya üzerinde çoğunluğu kuzey yarımkürede, özellikle de Avrupa’da yoğunlaşmış bir dağılım gösterecek şekilde, 200‘den fazla jeomanyetik gözlemevi bulunmaktadır. Bu gözlemevlerinin 120 kadarı, diğerlerine oranla daha hassas ölçüm yapabilecek şekilde donatılmışlardır ve INTERMAGNET olarak bilinen jeomanyetik gözlemevleri birliğine üyedirler. 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak faaliyet gösteren gözlemevlerimiz INTERMAGNET üyesidir ve iki farklı lokasyonda yermanyetik alanının dört bileşenini (D: manyetik deklinasyon, H: Yatay, Z: Düşey ve F: Toplam) kayıt altına almaktadır. Lokasyonlardan ilki 1947‘den bu yana manyetik alan bileşenlerinin kesintisiz olarak kaydedildiği İstanbul – Kandilli’dedir (ISK). Bu konumda 1947-2000 yılları arasında fotoğrafik (analog) kayıt yapılmıştır. 1997‘den günümüze kadar olan süreçte ise dijital kayıt yapılmıştır. İkinci lokasyon ise Bursa – İznik’tedir (İZN) ve bu noktada 2004 yılından beri dijital kayıt yapılmaktadır. 

 Proton_zobu[1]
Laboratuarımızda üretilen proton salınım manyetometresi ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
 Places-certificate-server-icon[2]
Bursa – İznik (IZN) ve İstanbul – Kandilli (İSK) manyetik gözlemevlerinin INTERMAGNET’e üyelik sertifikalarını görüntülemek için tıklayınız.
 Graph-icon[1]
Bursa – İznik (IZN) ve İstanbul– Kandilli (İSK) manyetik gözlemevlerinde kaydedilen yarı-gerçek zamanlı manyetogramları incelemek için tıklayınız.