Boğaziçi Üniversitesi- Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Anasayfa  |  RSS  |  English
 
 
Bölüm           Program           Araştırma           Yayınlar           Etkinlikler           İletişim
 
 
Bölümümüz
   Hakkımızda
   Kişiler

Hakkımızda

Kandilli Rasathanesi ilk olarak 1868 tarihinde kurulmuştur. 1911’de  resmi meteorolojik gözlemleri,  1926 yılında sismoloji ile ilgili sistematik ölçümleri bünyesine almıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak, Boğaziçi Üniversitesi bünyesine dahil olmasıyla birlikte, Deprem Mühendisliği, Jeofizik ve Jeodezi Anabilim Dalları altında lisansüstü eğitimi veren ve deprem izleme, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin tek ve bütünleşik bir yapı altında toplandığı çok disiplinli bir deprem araştırma kurumu haline gelmiştir.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde lisansüstü düzeyde eğitim veren bir bölüm olarak kurulmuştur. Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yoluyla, depreme dayanıklı yapıların, sistemlerin, kentlerin ve çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunmak anabilim dalının genel amacıdır. Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye’de Deprem Mühendisliği dalında Master ve Doktora derecesine yönelik yüksek lisans eğitimi veren ilk akademik birimdir.

Deprem Mühendisliği, deprem kaynağının tanımlanmasından, deprem afet risklerinin azaltılması yöntemlerine kadar değişen faaliyetleri kapsayan çok aşamalı bir süreç olarak tanımlanabilir. Zemin ve yapıların deprem davranışının analizi ile kuvvetli yer hareketinin belirlenmesi, anabilim dalının iki büyük çalışma alanını oluşturmaktadır. Akademik faaliyetlerimiz şu alanlarda yoğunlaşmıştır: Deprem tehlikesi ve riski analizleri; Kentler için deprem hasar senaryoları; Kuvvetli deprem yer hareketinin özellikleri; Üç boyutlu deprem yer hareket simülasyonları; Zemin ve saha tepki analizi; Binaların, tarihi anıtların, sanayi tesislerinin, köprü ve barajların deprem davranışı; Yapı-zemin etkileşimi; Küçük ölçekli model ve prototip yapıların dinamik testleri; Yapıların güçlendirilmesi ve deprem sonrası sağlamlaştırılması; Hasar değerlendirmesi ve deprem sigortası; Yapı ve altyapı sistemlerinin deprem hareketlerinin izlenmesi; ve Depreme dayanıklı tasarım yönetmeliklerinin geliştirilmesi.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı , Türkiye’de başta deprem risklerinin azaltılması olmak üzere birçok konuda önderlik etmiştir. Anabilim Dalı üyeleri çeşitli ulusal komitelerde ve ulusal projelerde yönetici ve üye olarak görev almışlar, ülkemizde deprem risklerinin azaltılmasına yönelik ulusal politikaların oluşturulmasında ve uygulamaya esas çalışmaların yönetim ve yönlendirilmesinde önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, araştırma ve öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularında, dünyadaki ilgili kurumlar ile yakın işbirliği içindedir. Bu kurumlar, çeşitli uluslararası organizasyonları, meslek örgütlerini, üniversite araştırma merkezlerini ve hükümet kuruluşlarını kapsamaktadır. 

Açılan yüksek lisans ve doktora derslerinin kapsamı aşağıda sunulmaktadır:

 • Deprem Mühendisliğine Giriş
 • Deprem Tektoniği, Fiziği ve Sismolojisi
 • Kuvvetli Yer Hareketi
 • Kuvvetli Yer Hareketi Simülasyonu
 • Deprem Tehlikesi
 • Zemin Tepki Analizi
 • Zemin Sıvılaşması
 • Yapıların Deprem Davranışı
 • Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
 • Deprem Risk Analizi
 • Yapısal Sağlık İzleme ve Veri Analizi
 • Rassal Titreşimler
 • Deprem Yalıtımı, Aktif ve Pasif Kontrol
 • Tünellerin Deprem Tasarımı
 • Kazıkların Deprem Tasarımı
 • Betonarme Köprülerin Deprem Davranış Analizi
 • Tarihi Yapıların Deprem Davranışı
 • Sanayi Yapılarının Deprem Güvenilirliği
 • Deprem Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler
 
 
 
     
  Linkler
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü
AKADEMİK BİRİMLER MERKEZLER LABORATUVARLAR
- Deprem Müh. - UDİM - Astronomi
- Jeodezi - NDİM - Jeomanyetizma
- Jeofizik - DZAM - Meteoroloji
 
İletişim
   
Boğaziçi Üniversitesi,
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü,
34684, Çengelköy, İstanbul
   
Telefon : 0216 5163600
     
© Telif hakkı Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü