ZAMAN SERVİSİ

81 il ve ilçeleri için Güneş doğuş-batış zamanları için tıklayınız.

 

Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş döneminde bilimsel bakımdan iki önemli üstünlüğe sahipti. Bunlardan birincisi, Ortaçağ İslam kültürünün varisi olmak; diğeri de, coğrafi konumu itibarıyla, Avrupa’da başlamış olan Rönesans hareketleri ile kolayca ilişki kurabilmekti.