RIZA PEKTAŞ

DOĞUM YERİ / YILI   Ankara / 1972
ÖĞRENİM GEÇMİŞİ
 1996 - 2000  Yüksek Lisans  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği
 1996  İngilizce hazırlık  Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu
 1992 - 1996  Lisans  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği
 1990 - 1992

 Ön lisans

 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Bölümü,tamamlanmadı
 1986 - 1989  Lise  İstanbul İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi, Yapı Ressamlığı Bölümü
ALINAN EĞİTİMLER
 2004  BÜ.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ABCD Temel Afet Bilinci eğitim programı
 2004  BÜ.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, YOTA Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması eğitim programı
 2004  BÜ.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, DKYB Depreme Dayanıklı Yapısal Bilinç eğitim programı
 1995  Türk-Amerikan Üniversiteliler Derneği, İngilizce
 1990  Gök-Dil Yabancı Dil Kursu - Almanca
 1988  Bil-Merk Bilgisayar Operatörlük ve Programcılık Kursu
YABANCI DİL  İngilizce

 Almanca

 Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu - Proficiency - iyi

 temel-orta seviye

MESLEKİ İLGİ ALANLARI    Güneş Fiziği, Güneş lekelerinin günlük gözlem ve analizi, bu verilerin uluslararası veri merkezleri ile paylaşımı, Flare Index verilerinin oluşturulması, Ani İyonosferik Tedirginliklerin (Sudden Ionospheric Disturbances) İzlenmesi, Uzay Havası (Space Weather), depremlerin önceden belirlenmesi çalışmaları. Bölüm web sayfalarının tasarım ve güncellenmesi.
MESLEKİ DENEYİM
   Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, JEOFİZİK Anabilim Dalı
 1994  Stajyer
 1998 - 2000  Araştırma Görevlisi
 2000 - 2003  Jeofizik Yüksek Mühendisi
 1998 - 2002  Multidisciplinary Research on Fault Activity in the Western Part of North Anatolian Fault Zone (IZINET), proje görevlisi
 1999  Magnetotellürik Arazi Çalışması, Aktif Katılım
 2002 - 2003  CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty Organisation)
   Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ASTRONOMİ Laboratuvarı
 2003 -  Jeofizik Yüksek Mühendisi
 2004 - 2006  29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması,  proje görevlisi (link)
 2005 - 2006  "Uluslararası Heliofizik Yılı 2007",  yerel organizasyon komite (LOC) üyesi (link)
 2007 -  "Uzay Havası Ulusal Eylem Grubu (UHUEG)",  kurucu üyesi (link)

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 
    ULUSLARARASI PROJELER
 2005   Developing the Scientific Basis For Monitoring, Modelling and Predicting Space Weather (ESF/COST Action 724)
 2001 - 2005   Marmara Bölgesi’nde MARNET ve IZINET Deprem Ağları Gelişimi (01T0202)  *(1) (3) (4) (5)
 1999 - 2000   PC Bazlı Uzun Periyotlu Üç Bileşen Sayısal Sismograf Sistemi  *(1) (2) (3)
 1999 - 2003   Doğu Marmara Bölgesi'nin Mikrodeprem Etkinliği (00T0202)  *(4) (1)
 1999   Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Marmara Bölgesi'ndeki Yakın Dönem Etkinliği (99T203)
   
 
    ULUSAL VE KURUMSAL PROJELER
 2007   Güneş Yatay Selostasının Modernizasyonu (07HT301)  *(1)
 2006 - 2007   Güneş Fotosfer Gözlemlerinin (1946 - ....) Sayısal Ortama Aktarılarak İncelenmesi (06HT301)  *(1)
 2004 - 2006   Observations of the Solar Atmosphere in Several Wavelengths and During the Solar Eclipses (04S0103)  *(1)
 2000 - 2006   Gölcük Depremi Fay Zonu Üzerinde Sismik Tomografi Uygulaması (00T201)  *(1)
   

* Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar : (1) Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu, (2) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, (3) Tokyo Teknoloji Enstitüsü,(4) Japon Milli Eğitim Bakanlığı, (5) Japan International Cooperation Agency (JICA)

LİSANS VE YÜKSEKLİSANS TEZ KONULARI

 
"Depremlerin Önceden Belirlenmesi Çalışmaları",
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bitirme Tezi, 1996
 
"Recent Earthquake Clusterings in the Eastern Part of Marmara Region and Related Problems"
M.Sc.Thesis, Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute, Department of Geophysics, 2000

 

YAYINLAR

(Makale, bildiri ve sunumlar)

 

"Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç
Solnechno-Zemnaya Fizika / Russian J. Solar-Terrestrial Physics, 12.T.2. (2008) 246-247

"The Variability of foF2 in Different Phases of Solar Cycle 23" [PDF]

Ataç T., Özgüç A., Pektaş R.
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
71, 5, 583-588, 2009. SCIE - CPCI-S

“Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23” [PDF]

Özgüç, A., Ataç, T., Pektaş, R.

Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 70, 2-4, 268-276, 2008. SCIE - CPCI-S

"Response of Ionospheric foF2 Data to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç
The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, "First Results from the International Heliophysical Year 2007", 02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria


"The Variability of foF2 In Different Phases of Solar Cycle 23"

Ataç T., Özgüç A., Pektaş R.
The Fourth UN/ESA/NASA/JAXA Workshop on the International Heliophysical Year 2007 and Basic Space Science, "First Results from the International Heliophysical Year 2007",
02-06 June 2008, Sozopol / Bulgaria

"Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç
First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt

"Examination of the solar cycle variation of foF2 for cycles 22 and 23"

Özgüç, T. Ataç, and R. Pektaş
First Middle East-Africa, Regional IAU Meeting, April 05-10 2008, Cairo / Egypt


"Ionospheric foF2 Data and Its Response to Solar Activity Cycles 21, 22 and 23"

R.Pektaş, A.Özgüç and T.Ataç
"International Heliophysical Year 2007 : New insights into Solar-terrestrial physics" Symposium
November 05-11, 2007, Zvenigorod - Moscow / Russia (poster)


"International Heliophysical Year 2007 Turkish National Activities"

A.Özgüç, T.Ataç, R.Pektaş, Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp
International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting
February 19-20, 2007 Vienna / Austria


"IHY Year 2007 National Activities in Turkey"

Y.Tulunay, E.Tulunay, Z.Kocabaş, E.Altuntaş, T.Yapıcı, E.T.Şenalp, A.Özgüç, T.Ataç, R.Pektaş
International Heliophysical Year (IHY) Science Kick-Off Meeting
February 19-20, 2007 Vienna / Austria


"Investigation of the Solar Cycle Variation of foF2 by Using Solar Flare Index and MgII Core-to-Wing Index For the Cycles 22 and 23"

Atila Özgüç, Tamer Ataç and Rıza Pektaş
International Symposium on Recent Observations of the Sun-Earth System (ISROSES)
September 17-22, 2006 Bulgaria (poster)


"23. Güneş Çevriminde Kısa Süreli Dönemli Değişimler"

Tamer Ataç, Atila Özgüç, Jan Rybak, Hülya Yeşilyaprak, Rıza Pektaş
XV. Ulusal Astronomi Kongresi
28 Ağustos - 1 Eylül 2006, İstanbul Kültür Üniversitesi (poster)


"P-wave Velocity Structure of the Crust and Its Relationship to the Occurrence of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake and Aftershocks"

Ayako Nakamura, Akira Hasegawa, Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Cengiz Çelik, A.Mete Işıkara
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.330-338 , February 2002 özet için tıklayın


"Seismoelectromagnetic Effect Associated with the İzmit Earthquake and Its Aftershocks"

M. Matsushima, Y. Honkura, N. Oshiman, Ş. Barış, M.K. Tunçer, S.B. Tank, C. Çelik, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, R. Pektaş, T. Komut, E. Tolak, A. Ito, Y. Iio, A.M. Işıkara
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.350-360 , February 2002 özet için tıklayın


"Microearthquake Activity Before the İzmit Earthquake in the Eastern Marmara Region, Turkey (1 January 1993-17 August 1999)"

Şerif Barış, Akihiko Ito, S. Balamir Üçer, Yoshimori Honkura, Nafiz Kafadar, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Ahmet Mete Işıkara
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.394-405 , February 2002 özet için tıklayın


"Aftershock Activity of the 1999 İzmit, Turkey, Earthquake Revealed From Microearthquake Observations"

Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Ayako Nakamura, Yoshimori Honkura, Toshio Kono, Shuichiro Hori, Akira Hasegawa, Rıza Pektaş, Ahmet Mete Işıkara
Bullettin of Seismological Society of America (BSSA), vol.92, no.1 [Dedicated Issue İzmit, Turkey, Earthquake of 17 August 1999], pp.418-427 , February 2002 özet için tıklayın


"Preliminary Results of Multidisciplinary Observations Before, During and After the Kocaeli (İzmit) Earthquake in the Western Part of the North Anatolian Fault Zone"

Y. Honkura, A.M. Işıkara, N. Oshiman, A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, M.K. Tunçer, M. Matsushima, R. Pektaş, C. Çelik, S.B. Tank, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, Y. Ikeda, T. Komut,
Earth Planets Space, 52, no.4, 293-298, 2000. özet için tıklayın , makalenin tamamı (PDF)


"Precise Distribution of Aftershocks of the Izmit Earthquake of August 17, 1999, Turkey"

A. Ito, B. Üçer, Ş. Barış, Y. Honkura, T. Kono, A. Nakamura, R. Pektaş, Y. Ishikawa, A.Işıkara
AGU (American Geophysical Union) 1999 Fall Meeting Program, December 13-17, 1999, San Francisco, California özet için tıklayın


"Temporary Observation of Aftershocks of the 1999 Kocaeli, Turkey Earthquake"

Ayako Nakamura, Toshio Kono, Akihiko Ito, Yukiko Ishikawa, Şerif Barış, Rıza Pektaş, S.Balamir Üçer, A.Mete Işıkara, Yoshimori Honkura, Akira Hasegawa
Printed Report in Japan


"Preliminary Report on the Aftershocks of 1999 İzmit Earthquake, Turkey, Revealed From Microearthquake Observations"

Akihiko Ito, Balamir Üçer, Şerif Barış, Yoshimori Honkura, Ayako Nakamura, Toshio Kono, Rıza Pektaş, Tolga Komut, Akira Hasegawa, A.Mete Işıkara
ÜYELİKLER    American Geophysical Union (AGU), Jeofizik Mühendisleri Odası (JFMO), Türk Astronomi Derneği (TAD), Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), FC Bayern München (link)
BİLGİSAYAR BİLGİSİ    Mühendislik uygulamaları, 2-D ve 3-D grafik ve analiz yazılımları (Grapher, Surfer), GMT (Generic Mapping Tools), web site tasarımı, profesyonel grafik uygulamaları, ağ ve internet tabanlı uygulamaları, multimedya uygulamaları, bilgisayar sistemleri ve donanım deneyimi.
HOBİLER    Ud, fotoğrafçılık, tenis, web sitesi ve grafik tasarım
 
FOTOĞRAFLAR

Fotosfer gözlemi
29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması
Çolaklı - Antalya
29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması
Çolaklı - Antalya
29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması
Çolaklı - Antalya
29 Mart 2006 Tam Güneş Tutulması
Çolaklı - Antalya

 
XV. Ulusal Astronomi Kongresi Poster Sunumumuz
İstanbul Kültür Üniversitesi, Eylül 2006
Bölüm olarak tertip ettiğimiz "International Heliophysical Year" Toplantısı
Çolaklı - Antalya, Nisan 2006
17 Ağustos 1999 Depremi Arazi Gözlemi
İzmit, 17 Ağustos 1999
Hocalarım Prof.Dr. Ömer Alptekin, Prof.Dr. S. Balamir Üçer ve Doç.Dr. Atila Özgüç ile birlikte
BÜ. KRDAE, 2006
 

İLETİŞİM

 

 B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Astronomi Laboratuvarı, 34684 Çengelköy - İSTANBUL

 +90216 5163444

     

son güncelleme : Nisan 2010