Rasathane kuzeybatı yönü

Meteoroloji Lab.Boğaz Kamerası