FLARE INDEX

What is Flare Index? / Flare Index nedir? (İngilizce)


Solar Cycle 21  |  Solar Cycle 22  |  Solar Cycle 23  |  Solar Cycle 24


Flare Index'in Kandilli Rasathanesinde hesaplanmasını başlatan ve 1976 - 2009 yıllarını  hesaplayan Dr.Tamer Ataç'a teşekkür ederiz.

NOAA National Geophysical Data Center Solar Flare Data

son güncelleme : 05 / 2019