Gezegen Geçişleri
Gezegenlerin Güneş diskinin üstünden geçmesi bir çeşit tutulma gibi düşünülebilir. Böyle bir geçişin Dünya'dan bakıldığında  sadece iç gezegenler Merkür ve Venüs için olanaklı olduğu açıktır. Gezegen geçişleri Güneş tutulmaları kadar sık tekrarlanan olaylar değildir. Her yüzyılda ortalama 13 Merkür, çok daha ender olarak da her yüzyılda sadece 2 Venüs geçişi gerçekleşir. Merkür geçişini tarihte ilk kez Fransız gökbilimci Gassendi 1631 yılında gözlemiştir.
Fred Espenak'ın hazırladığı 700 yıllık Merkür geçişleri katoloğuna bakıldığında Merkür geçişlerinin bu dönemde 8 Mayıs ve 10 Kasım civarında olduğu görülmektedir. Bunun nedeni Merkür gezegeninin yürüngesinin Dünyanın yörüngesiyle 7 derecelik bir açı yapmasıdır, Merkür Güneşin çevresinde dolanırken her yıl bu tarihlerde Dünyayla birlikte aynı anda ekliptik (Dünyanın yörünge düzlemi) düzlemi üzerinde yer alır. Eğer bu tarihlerin birinde Merkür alt kavuşumda ise Merkür geçişi gerçekleşir.  Merkür Kasım geçişleri sırasında Güneşe en yakın konumundadır bu sırada görünen diskinin çapı 10 yay saniyesidir, Mayıs geçişleri sırasında Güneşe en uzak konumunda olduğu için Dünyadan bakıldığında 12 yay saniyesi büyüklüğünde görülür. Mayıs geçişlerinin olasılığı Kasım geçişleri olasılığının yarısı kadardır. Merkür Mayıs ayında Güneşe en uzak konumunda olduğundan daha yavaş hareket etmektedir. Bu durum Merkür geçişi için uygun şartların oluşabileceği sırada Dünyayla Merkürün aynı zamanda ekliptik düzlemi üzerinde bulunma olasılıklarını düşürmektedir. Kasım geçişleri 7, 13 veya 33 yıllık aralıklarla, Mayıs geçişleri ise 13 veya 33 yıllık aralıklarla gerçekleşir. 1901 yılından 2050 yılına kadar bütün Merkür geçişleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Merkür Geçişleri:  1901-2050

Tarih
Genel Zaman
Tarih
Genel Zaman
 Tarih
 Genel Zaman
 14 Kasım 1907
 12:06
06 Mayıs 1957
 01:14
07 Mayıs 2003
07:52 
 07 Kasım 1914
 12:02
 07 Kasım 1960
16:53
 08 Kasım 2006
 21:41
 08 Mayıs 1924
 01:41
 09 Mayıs 1970
08:16
 09 Mayıs 2016
14:57 
 10 Kasım 1927 
 05:44
 10 Kasım 1973
10:32 
 11 Kasım 2019
15:20 
11 Mayıs 1937 
09:00
13 Kasım 1986
04:07
13 Kasım 2032
08:54
11 Kasım 1940
23:20 
06 Kasım 1993
03:57
07 Kasım 2039
08:46
14 Kasım 1953
16:54 
15 Kasım 1999
21:41
07 Mayıs 2049
14:24

Venüs'ün  yörüngesi Merkür'ün yörüngesinden daha büyük olduğundan, Venüs geçişleri için uygun şartların oluşması  daha enderdir. Teleskobun keşfinden bu yana sadece altı Venüs geçişi gerçekleşmiştir (1631, 1639, 1761, 1769, 1874 ve 1882). Venüs geçişleri sadece Aralık ve Haziran aylarında olanaklıdır zira Venüs bu tarihlerde Güneş ve Dünya ile birlikte ekliptik düzlemi üzerinde aynı doğrultuda yer alır geçiş için uygun şartlar oluşmuşsa geçiş gerçekleşir. Venüs geçişleri  8, 121.5, 8 ve 105.5 yıl aralıklarla tekrarlanır.

Venüs Geçişleri: 1601-2200

Tarih
Genel Zaman
Tarih
Genel Zaman
Tarih
Genel Zaman
07 Aralık 1631
05:19
06 Aralık1882
17:06
11 Haziran 2247
11:30
04 Aralık 1639
18:25
08 Haziran 2004
08:19
09 Haziran 2255
04:36
06 Haziran 1761
05:19
06 Haziran 2012
01:28
13 Aralık 2360
01:40
03 Haziran 1769
22:25
11 Aralık 2117
02:48
10 Aralık 2368
14:43
09 Aralık 1874
04:05
08 Aralık 2125
16:01
   

08 Haziran 2004 Venüs geçişi Türkiye'den de izlenmişti. 121 yıldan bu yana izlenen ilk Venüs geçişi olması bu olayı daha da ilginç kılacak.

7 Mayıs 2003 Merkür Geçişi
Merkür 1999 yılından bu yana ilk kez 07 Mayıs 2003 günü Güneşin önünden geçecek. Aşağıdaki haritadan görülebileceği gibi olayın tamamı Dünya üzerine yayılmış geniş bir bölgeden Avrupa, Afrika ve Asya'dan  görülebilecek.  Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan geçişin başlangıcı izlenirken bu bölgelerde Güneş batacağından olayın devamı izlenemeyecek. Benzer biçimde Batı Afrika, Kuzey ve Güney Amerikanın doğusundaki gözlemciler  Güneş doğarken son anlarına gelen Merkür geçişinin sadece sonunu görecekler.


Geçiş sırasındaki en önemli anlar Merkür gezegeninin Güneş diskine girişi ve çıkışı sırasında gerçekleşir. Gezegenin Güneş diskine girişi yani dışardan teğet olduğu an 1. kontakla başlar, bir süre sonra gezegen kenarda küçük bir çentik gibi gözükmeye başlar. 2.kontak diske içerden teğet olduğu andır bu andan itibaren Merkürün tamamı gözükmeye başlar, ardından diskin üzerinde saatlerce sürecek bir yolculuk başlar.Merkür Güneşi terketmeden önce bir kez daha diskin kenarına içten teğet olur, geçiş Merkür'ün diske dıştan teğet olması ile tamamlanır. 1. ve 2. kontaklar geçişin giriş evresini, 3. ve 4. kontaklar geçişin çıkış evresini oluştururlar. İstanbul için Merkür geçişinin kontak zamanları ve Güneşin o sırada ufuktan yüksekliği aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Bu kontak zamanları başka bir coğrafik konumdaki gözlemci için bir kaç dakika fark edebilmektedir. Merkür, Güneşin görünen çapının 1/194'ü kadar olduğu için geçiş sırasında Güneş tutulmalarında kullandığımız filtrelerle Güneşe çıplak gözle baktığımızda hiç bir şey görülemez. Geçiş ancak teleskopla gözlenebilecektir, teleskopla gözlem yaparken en az 50X veya 100X büyütmeli göz mercekleri kullanmak  gerekmektedir. Burada dikkat edilecek en önemli konu gözlem sırasında Güneş tutulmalarında olduğu gibi teleskobun göz sağliğimizi koruyacak filtre sistemi ile donatılmış olmasıdır. Bu konuda alınacak önlemlerin ayrıntısı için buraya tıklayın.

İstanbul için kontak zamanları ve Güneşin ufuktan yüksekliği

1. Kontak          Güneş 2.Kontak           Güneş  Geçişin ortası     Güneş 3. Kontak           Güneş 4. Kontak            Güneş
08:12:02             240 08:16:28              250 10:52:09               530 13:27:28               650 13:31:53                650

Geçişi gözlemek ve fotoğraflarını çekmek için yapılması gerekenler Güneş tutulmaları sırasında yapılanlarla aynıdır, bu konuda daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.
13 Kasım 1986 Merkür geçişinin son evresi Kandilli Rasathanesinde gözlenmişti. Bu gözlemin ayrıntıları ve fotoğrafları için buraya tıklayın.

Merkür geçişini internet üzerinden canlı yayınlayacak internet sitelerinin adresleri:

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezinin Görüntüleri
http://www.solarphysics.kva.se/Mercurytransit7May2003/
http://www.eso.org/outreach/eduoff/vt-2004/mt-2003/mt-display.html
http://bass2000.obspm.fr/sites/mt2003/mt2003.php?lang=en
http://soho.nascom.nasa.gov/soc/mercury2003/
http://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html
http://soho.nascom.nasa.gov/hotshots/2003_05_07/
http://live.saros.org/
http://www.hkas.org.hk/
http://www.astronomy.no/
http://www.perseus.gr/Astro-Planet-Mer-Tr2003.htm
http://www.rummet.dk/object.php?obj=5fc2774
http://www.mira.be/articles/waarnemen/mercurius-en/
http://www.indiahams.com/

Kaynaklar:
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/transit.html
http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/transit03.html

Hazırlayan Tamer Ataç, soru ve önerileriniz için atac@boun.edu.tr