Boğaziçi Üniversitesi- Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Anasayfa  |  RSS  |  English
 
 
Bölüm           Program           Araştırma           Yayınlar           Etkinlikler           İletişim
 
 
Bölümümüz
   Hakkımızda
   Kişiler

Ayşe Edinçliler

 

Professor

Department of Earthquake Engineering
Bogazici University, Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute,
Department of Earthquake Engineering, 34684, Cengelkoy, Istanbul, Turkey
Tel. (+90).216.516 32 25
Fax: (+90).216.308 01 63
E-mail: aedinc@boun.edu.tr

 

 


EDUCATIONAL BACKGROUND

 • 1995-1996 Post-doctorate
  University of Wisconsin, Department of Civil and Environmental Engineering, Madison-Wisconsin, USA
 • 1989-1995:PhD Geotechnical Enginneering
  Department of Civil Engineering, Boğaziçi University, Istanbul - Turkey
 • 1985-1989:MSc Geotechnical Engineering
  Department of Civil Engineering, Boğaziçi University, Istanbul - Turkey
 • 1977-1981: BSc Civil Engineering 
  Department of Civil Engineering, Ege University, Izmir - Turkey

PROFESSIONAL BACKGROUND

 • 2005 - present  Assoc. Professor, Full time, Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Research Institute, Çengelkoy-Istanbul
 • 2002 - 2005      Assistant Professor, Full time, Boğaziçi University, Kandilli Observatory and Research Institute, Çengelkoy-Istanbul
 • 1997 - Instructor, Part-time, Boğaziçi University, Department of Civil Engineering, Bebek - Istanbul
 • 1998- 2001       Projects Technical Coordinator, IULA-EMME (International Union of Local Authorities Section for the Eastern Mediterranean and Middle East Region), Istanbul – Turkey.
 • 1996 - 1998      Environmental Projects Manager, Union of the Municipalities of the Marmara Region (UMMR), Istanbul – Turkey.
 • 1989-1995          Research and Teaching Assistant, Boğaziçi University, Department of Civil Engineering, Istanbul - Turkey
COURSES TAUGHT
 • Under Graduate
 • Soil Mechanics
 • Graduate
 • Retaining Structures 
 • Slope Stability and Stabilization Methods
 • Engineering Assessment and Management of Environmental Problems
 • Waste Management Monitoring
MEMBERSHIPS
 • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
 • Turkish Chamber of Civil Engineers and Architects (TMMOB)
 • Turkish National Committee on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
 • Turkish National Committee on Clay
 • Turkish Chapter of International Geosynthetics Society
 •  

AWARDS AND FELLOWSHIPS

 • Turkish Science and Technical Research Council Postdoctoral Fellowship, 1995
 • Postdoctoral Fellowship from University of Wisconsin, 1995-1996.
FIELDS OF INTEREST
 • Shaking Table Modeling of Geotechnical Seismic Problems
 • Geotechnical Applications
 • Numerical and Experimental Modeling in Geotechnical Engineering
 • Stabilization of Soft Soils
 • Designing with Geosynthetics
 • Environmental Geotechnics
TECHNICAL COURSES PARTICIPATED
 • “Static and Seismic Slope Stability for Waste Contaminant Facilities”, University of   Wisconsin, USA, 1995.

 • “Soil, Geomembrane and Composite Liners and Covers for Landfills”, University of Wisconsin, USA, 1995.

 • “New Directions in Construction Management”, Boğaziçi University, Istanbul - Turkey, 1994.

 • “Structural Analysis Course”, Boğaziçi University, Istanbul - Turkey, 1993.

 • “Intensive Course on Appropriate Technology for Hazardous Waste Management  in Economically Developing Countries”, Boğaziçi University, Istanbul- Turkey, 1993. 

 •  “Reinforced Embankments on Soft Clays”, Cambridge University, United Kingdom, 1993

 • “Course on Computer Applications in Civil Engineering”, Istanbul University, Istanbul Turkey, 1993.

PUBLICATIONS

PAPER, BOOK CHAPTER, CONFERENCE PROCEEDING & ABSTRACT

 • Edinçliler, A., ve Güler, E., “Geosentetik Donatılı Dolguların Laboratuar ve Sonlu Elemanlar Modeli ile Analizi”, Birinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, 2004, pp. 169-178.
 • Edinçliler, A., Edil, T.B., ve Benson, C.H., “Evsel Katı Atıkların Kesme Mukavemeti”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi,  2004, pp. 329-340.
 • Edinçliler, A., Baykal, G., ve Dengili, K., “Determination of Static and Dynamic Behavior of Waste Materials, Resources, Conservation and Recycling, Vol.42 Issue 3, 2004, pp. 223-237
 • Baykal, G., Edinçliler, A. ve Saygılı, A., “Highway Embankment Construction Using Fly Ash In Cold Regions, Resources, Conservation and Recycling, Vol.42 Issue 3, 2004, pp.209-222
 • Edinçliler, A., Baykal, G., ve Dengili, K., “Shear Strength of Rubber Wastes in Embankment Construction”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 2004.
 • Edinçliler, A., ve Baykal, G, “Converting Wastes into Superior Materilas”, 7th International Syposium on Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, 2004.
 • Edinçliler, A., Session Report of Discussion Session 5.3: “Recent Developments in Waste Containment Techniques”, The Fifteenth International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Vol. 4, 2725-2726, 2001.
 • Edinçliler, A., Güler, E., “Yumuşak Zemine Oturan Geotekstil Donatılı Dolgularda Kabuk Etkisi” Eigth National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering”,  2000. pp. 291-299.
 • Edinçliler, A., Güler, E., “Donatılı Toprak Duvarlarda Geri Dolgu Kullanımında Alternatif Dizayn”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler- 4. Uluslararası Konferansı, Gazimagusa-Kıbrıs, s. 1405-1414, 2000.
 • Edinçliler, A., and Güler, E., “Reinforcement of Subsoil with Sand and Geotextile”, Geotechnics for Developing Africa, Proceedings of the Twelfth Regional Conference for Africa on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Balkema, Rotterdam, 1999.
 • Edinçliler, A., and Güler, E., “Reinforced Embankments Constructed on Soft Clays - Effects of a Foundation Soil Crust Strengthened By Lime Diffusion”, Geosynthetics International Journal, Vol.6, No.2, 1998.
 • Edinçliler, A., and Güler, E., “Investigation of the Behavior of Propped Diaphragm Walls in Deep Excavations”, Proceedings of XI Danube-European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Proceedings, Croatia, 25-29 May 1998, pp. 503-507.
 • Edinçliler, A., Güler, E., “Düşey Yüklü Kazık Dizaynının Sonlu Elemanlar Metodu ile Analizi”, İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler-İMG’97, Ankara, Cilt III, s.943-951,1997.
 •  Edinçliler, A., Güler, E., “Kilin Drenajsız Kesme Dayanımının Kireç Difüzyonu ile Değişimi” (large-scale tests), VIII. Ulusal Kil Sempozyumu-Kil’97, 1997.
 • Edinçliler, A., “Sürdürülebilir Kalkınma için Turizm Endüstrisinde Gündem 21”, II. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Istanbul, SK-6, 1997.
 •  Edinçliler, A., Güler, E, “Beton ve Geomembran Kaplı Sulama Kanallarının Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi, İzmir, Cilt I, s. 68-78, 1996.
 • Güler, E. and Edinçliler, A., “Alternative Design for Reinforced Soil Walls”, Proceedings of 70 Years of Soil Mechanics International Symposium, Istanbul-Turkey,  pp. 86-100, 1995.
 • Güler, E., and Edinçliler, A., “İnşaat Safhalarının Modellenmesinin Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçlarına Etkisi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Beşinci Ulusal Kongresi, Ankara, Cilt II, s.510-521, 1994.
 • Güler, E., and Edinçliler, A., “Comparison of Irrigation Channels Lined with Concrete versus Geomembrane via Finite Element Analysis”, Proceedings of the Eight International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics, Balkema, Rotterdam, pp.1355-1360, 1994.
 • Güler, E, Avcı, C, and Edinçliler, A., “Geomembranes as a Remedial Alternative for Swelling Soils Underneath Irrigation Channels”, Fifth International Conference on Geotextiles, Geomembranes and Related Products, Singapore,Vol.2, pp.549-552, 1994.
 • Güler, E., and Edinçliler, A., “Kireç Difüzyonunun Killerin Kayma Mukavemetine Etkisi” Altıncı Ulusal Kil Sempozyumu, İstanbul, s.411-418, 1993.
 • Güler, E., and Edinçliler, A. “Dolgu Barajlarda Stabilite Probleminin Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi”, Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mekaniği Problemleri Sempozyumu, Gümüldür- İzmir, s.37-46, 1993.
 • Baykal, G., Güler, E., and Edinçliler, A., “A Critical State Analysis for Embankments on Soft Soils Stabilized with Lime Columns”, International Symposium on Soil Improvement and Pile Foundation, China, Vol.1 , pp. 243-283, 1992.
 •   Güler, E., and Edinçliler, A, “Temel Altı Zemininin Kum ve Donatı ile İyileştirilmesinin Sonlu Elemanlar Metodu ile İyileştirilmesi”, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Dördüncü Ulusal Kongresi, İstanbul,  Cilt I, s.131-146, 1992.
 • Güler, E., and Edinçliler, A, “Derin Kazılarda Destekli Diyafram Duvar Kullanılmasının Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi”, İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı Üçüncü Sempozyumu, İstanbul, s.485-496, 1992.
 • Güler, E. and Edinçliler, A., “A Numerical Approach to Investigate the Design of Vertically Loaded Piles”, First International Seminar on Soil Mechanics and Foundation Engineering of Iran, Vol.2, pp. 141-159, 1990.
 • Güler, E., and Edinçliler, A, “Dolguların Geotekstil ile Takviyesinde Sonlu Elemanlar  Metodunun Kullanılması”, Zemin Mekaniği  ve Temel Mühendisliği Üçüncü Ulusal Kongresi, İstanbul, Cilt II, s.371-356, 1990.

 

 
 
     
  Linkler
Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü
AKADEMİK BİRİMLER MERKEZLER LABORATUVARLAR
- Deprem Müh. - UDİM - Astronomi
- Jeodezi - NDİM - Jeomanyetizma
- Jeofizik - DZAM - Meteoroloji
 
İletişim
   
Boğaziçi Üniversitesi,
Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü,
34684, Çengelköy, İstanbul
   
Telefon : 0216 5163600
     
© Telif hakkı Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü